Elkészült Noé bárkája... újra

A holland Johan Huibers megépítette Noé bárkáját 1:2 arányban. Amíg mi megcsodálhatjuk ezt a 70 méteres csodahajót az egyik hollandiában lévő kikötőben, addig Huibers már egy másik terven gondolkodik: újraépíti a bárkát, immáron 1:1 arányban!...

Noé bárkája

A hívő Johan Huibers megépítette a legkülönlegesebb hajót, ami a holland kikötőben van: Noé bárkáját egy "kisebb" méretben: 70 méter hosszú, 10 méter széles, és 13 méter magas. Nagyobb nem lehetett volna, mivel nem fért volna ki a holland csatornákon. De így is a fából készült óriás elképesztő látványt nyújt, még akkor is, ha csak feleakkora, mint az eredeti.

Amíg a kíváncsiak megcsodálhatják a hajót, addig Huibersnek már egy másik terv is a zsebében van: ugyanezt a hajót megépíteni eredeti méretekben. Johan most még az engedélyekért küzd, de megközelítőleg egy év múlva elkezdődhet az építkezés. De maradjunk még a jelenben: beszélgettünk a tehetséges áccsal.

Hogyan reagálnak az emberek a bárkára?

Johan Huibers: Nagyon tetszik nekik. Amikor meglátják a hajót, gyakran hallom: "Ez hihetetlen! Olyan szép, olyan nagy.. és az a sok állat, és mindez fából!". Egyszóval, odavannak érte.

És mi a véleménye önnek a bárkájáról?
Nos, azt hiszem én vagyok a világ legboldogabb embere...

Lehet ezzel a bárkával hajózni?
Igen, lehet, de most jelenleg a kikötőben pihen, Amsterdamtól 40 kilométerre. Már most 24 ezer ember csodálta meg - ennek nagyon örültem.

Turnéra is fognak a bárkával menni?
Igen, az engedélyünk már megvan Amsterdamig. Utána, augusztusban pedig Rotterdamba megyünk, ott maradunk két hónapig, majd tovább indulunk Németországba, Kölnbe.

Vannak állatok is a hajón, s mennyi?
Igen, mintegy 600 állat van odabenn, több mint 120 fajtából.

Élő állatok?
A többségük élő. Persze az elefánt, és a zsiráf műanyagból van...

Kölcsön is kértek állatkertekből állatokat?
Nem, minden állat a sajátunk.

 

Milyen rég óta dolgozik ezen a hajón?
Már majdnem két éve. A fákat én vágtam ki, majd azokat feldolgoztam, és megépítettem velük a bárkát - utóbbi két lépésben fiam is segített. Pénteken és szombaton szabadnapom volt, ezeken a napokon, illetve a szünetekben építettük. Idén, április 13-ra épült fel.

Mennyibe került mindez?
Kerek egy millió euróba.

Mégis, miért csinálta ezt?
El akarom mondani az embereknek Noé bárkájának a történetét. Fel akarom ébreszteni az emberekben a Bibliaolvasási vágyat, hogy naponta, legalább pár percig vegyék kézbe. Az szeretném üzenni, hogy Istent meg kell ismerni, közeledni kell hozzá. Elfelejtettük Őt, mert mindenünk megvan: házunk, kertünk, autónk, ágyunk, minden - úgy néz ki, mintha nem is lenne már szükségünk Istenre. De Ő minden nap szeret minket, s az embereknek pedig végre el kellene kezdeniük az Isten felé a közeledést.

Azt hallottuk, hogy egy második bárkán is gondolkodik, méghozzá eredeti méreteiben. Így van ez?
Igen, de ez attól is függ, hogy hányan nézik meg a bárkát. Három euró a gyerekdíj - 12 éven alattiaknak-, azon felül pedig öt. Ebből a pénzből akarjuk aztán megcsinálni a nagy bárkát, ami háromszor szélesebb, két és félszer hosszabb, és másfélszer magasabb lesz. Ehhez szükségünk van anyagiakra...

Az eredeti interjú megtalálható: www.arkvannoach.com
Szerző: Daniel Gerber
Forrás: Livenet.ch
Fordította: Ifj. Franko Mátyás

Az egyedüllét fogságában

"Egyik ember sem olyan sziget, amely teljes önmagában" - foglalta metaforába az író, John Donne. Egy több, mint hatmilliárdos lakosságú bolygón teljesen nevetséges az a gondolat, miszerint valaki egyedül lehetne. Internet, mobilok, laptopok mindenhol ott vannak, és mégis ilyen találmányok között oly sok ember érzi magát egyedül...

Körbe vagyunk véve rengeteg emberrel, és mégis kívánkozunk valami meghittre - a tudatra, hogy valaki pontosan ismer minket, hogy valaki tudja, kik is vagyunk valójában, és hogy valaki törődjön velünk, amikor bajban vagyunk.

Dr. Dean Ornish szerint (aki nagyon jó könyveket írt a stressz legyőzésének módjairól) az egyedüllét komoly veszélyt jelent az egészségünkre. Szerinte az igazán veszélyes "járványok" nem a testi betegségek, hanem sokkal inkább a lelki betegségek: az egyedüllét és az elszigeteltség. Az internet ráadásul felerősíti az elszigeteltség érzését: az egész világon beszélgethetünk emberekkel, de közben mégis a saját számítógépünk előtt ülünk.

A szükséglet, hogy hozzátartozzunk, hogy szeressenek minket
Az egyedüllét tulajdonképpen a szétválasztás érzése, vagyis, hogy nem szeret minket senki. Minden ember szeretné, ha őt szeretnék. A német nyelvben csupán egy szó van erre a komplex érzelemre. Olyan sok szituációkban lehet használni, hogy időnként próbálják nem kimondani, mert félnek, hogy félreértik őket. A magyar nyelvben két szó van erre -szeretet és szerelem-, de időnként minket is félreérthetnek. A görögöknek viszont megadatott az a lehetőség, hogy különböző emberekhez fűződő szeretetüknek külön szava legyen.

Négy különböző elnevezése a szeretetnek
A görögök a szeretetet négy különböző kategórára osztották, és mindegyiknek egy-egy nevet adtak:

Sztorgé, a családi szeretet. A családon belüli nagyon erős érzelmi köteléket fejezi ki.

 

 

 

 

Érosz, a "romantikus" szerelem - az érzés, amikor kedvesünkel lehetünk. Ez egy birtoklási és testi formája a szeretetnek / szerelemnek.

 

 

 

Fíleo, a testvéri szeretet. Arról a szeretetről szól, amit érzünk más emberek iránt - vagy amit éreznünk kellene. Az együttérzés érzelme - hogy mennyire tudjuk magunkat beleképzelni a másik helyébe.

 

 

Agapeo, a tiszta, önzetlen szeretet. Szeretet érdek nélkül: valakinek adni valamit, de csakis azért, mert a másiknak örömöt szeretnék okozni. Az emberekben megvan az a szokás, hogy a szeretetet egy adom-kapom "valaminek" nézik. Az agape viszont teljesen mentes ilyen gondolatoktól.

Agape-szeretet - akcióban
Kétezer évvel ezelőtt a 33 éves Jézust meghurcolták, összeverték, megkorbácsolták, majd egy hosszadalmas utat megtéve - a saját halálának helyszíne felé - keresztre feszítették. Bűne egyáltalán nem volt, ellenfele mégis számtalan volt. Még a saját emberei is a kivégzését követelték. Csendesen, és panaszkodás nélkül vitte el a keresztjét a Golgotára, és elfogadta a fájdalmat, a megaláztatást.

Miért?
Jézus azért halt meg értünk, mert ennyire szeret minket. Szeret minket, teljesen függetlenül attól, hogy kik vagyunk, vagy hogy mit tudunk neki adni. Egyszerűen szeret minket, mert szerethet... ha engedjük. Pontosan tudja, kik vagyunk. Sosem utasítana vissza minket, ha tiszta szívvel fordulunk felé. Mindent odaadott, hogy megszabadítson minket az egyedüllét fájdalma alól. Eljött, hogy mindig velünk legyen. A halála megbocsátást, a feltámadása örök életet garantál.

Jelenet a Passio c. filmből (Mel Gibson)

Akármennyi baráttal is körülvehetjük magunkat, az emberek tökéletlen szeretete miatt sosem lehetne olyan barátunk, mint Jézus. Senki sem hozna olyan önzetlen áldozatot, mint amilyet ő hozott, és senki sem kerülhet még a közelébe sem. Jobban ismer minket, mint saját magunk. Saját maga megtapasztalta az egyedüllét fájdalmait.

Tartós megoldás
Jézus a tartós megoldás az egyedüllét ellen. Jézus, Isten fia, lejött a Földre, hogy átérezze emberségünk gyengéit, hogy megismerje a nehézségeinket, gyengéinket. Megérezte az egyedüllétet, hogy saját barátai elárulták. Elviselte a meghurcoltatásokat, az ütéseket, és az ártatlanként való kivégzését. Eszméletlen fájdalmakat élt át, miközben a kereszten volt - teljesen egyedül.

De azért is jött, hogy előkészítse az utunkat, hogy megtanítsa nekünk élvezni az életet, hogy segítsen nekünk betölteni legapróbb szükségleteinket is, azáltal hogy egy közeli kapcsolatban állunk vele. Azt mondta: "Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem." (Biblia, Jelenések könyve, 3. rész, 20-as vers). Tedd meg ezt a lépést, és ragadd meg a lehetőséget! Aki nem vállal be semmit, sosem nyerhet.

Sezrők: Ruth Ann Raycroft és Claire Colvin
Fordítás németre: Astrid Walser / Sandra Hauenstein
Fordítás magyarra: Ifj. Franko Mátyás
Forrás: Iamnext

"Miért házasodjunk?"

 

 

"Házasodás... de minek is?" A kérdés, amit az NZZ-Folio tett fel Áprilisban a címlapra, néhány generációval ez előtt még nem is volt kérdés. Manapság pedig azt kérdezgetjük magunktól, miért házasodjak, ha olyan sok házasság válással végződik...

Két szög, nagyon közel egymáshoz, teljesen egyenesen, tökéletesen beleütve egy fadarabba. A két szépen bevert szög mellett pedig tíz elgörbült szög szanaszét heverv - ez a címlapon lévő kép az NZZ-Folionak. De ez a kép nem valósághű. A házas kapcsolat továbbra is a leggyakoribb kötelék férfi és nő között. A vonatkozó tanulmányok szerint a férj, vagy feleség egészségesebb, mint egy különálló ember, sőt általában tovább is élnek. Ugyanakkor sajnos nagyon magas elválási százalékkal is szembesülünk, amitől nem tekinthetünk el.

Keret
Miért házasodjunk? Miért kötelezzük el magunkat, amikor egyszerűen a szerelem erejében is bízhatunk? A házasság halálig tartó kötelék férfi és nő között, jogokkal bebiztosítva, megvédve. A jogok külső keretet biztosítanak, ami a bizalmas kapcsolat fenntartását hosszútávon megkönnyíti. Ennek a keretnek más minősége van, mint az "igen"-szócskának, amit a párok egymásnak mondanak, teljesen maguk közt. Egymásnak ott lenni, megosztani egymással asztalt, ágyat - ez az igazi lényeg, és ez mind az életben, mind a jogban fellelhető.

A Biblia szerint férfi és nő a házasság "segítségével" eggyé válik - ez viszont ellentmond más vallásokkal, amik a házasságot csupán két ember között lévő egyezménynek nézik. Jézus a zsidó rendet megerősítette, amikor kimondta: Férfi és nő nem két ember, hanem egy test és egy lélek. Jézusnak egyértelmű volt, hogy Isten a férfit és a nőt, akiket egymásnak teremtett, egymáshoz is illeszt.

Házasodás - a templomban is?
A jogi leírás, miszerint nem kell templomban házasodni, nagyon új. Legelőször 140 évvel ezelőtt lehetett templomi ceremónia nélkül házasodni. Ezért tehát két kérdés is felmerül manapság: Összeházasodunk - és ha igen, akkor a templomban? Egy duplaigen nagyon sokat jelent. Nagyon jó dolog, amikor egy pár életét összeköti - és csodálatos, ha mindezt nyilvánosság előtt csinálják!

Aki a legjobb oldaláról akar bemutatkozni…
A szerelem varázsa mellett, ami a végtelenbe tűnik, minden más elhomályosul. És mégis van jó indok a házasságra! A már egyik megemlített indok: a szerelmünk megérdemli, hogy egy stabil keretet kapjon. Épp azért, mert tudjuk, hogy az érzelmeink változnak, épp azért, mert tudjuk, hogy a jövőben összetalálkozhatunk olyan problémákkal, amik ledöntenek a talpunkról. A házasság mindenképpen biztosíthatja, hogy ha egyik partnernek megbotlik, és elesik a földre, akkor azt a másik rögvest felsegíti. Ezt ugye nem mondhatjuk el akármilyen kapcsolatról...

Gyerekek!
És itt a második ok: a gyerekek megérdemlik, hogy olyan szüleik legyenek, akik nem csak partnerként (legyen ez a kötelék akármilyen erős!) állnak ki egymás mellett. Épp ezért kéne a szerelmeseknek oltár elé lépni, és Isten áldását kérni. Az oltár előtt kimondott "igen" még nem teszi biztossá a talajt - ezt minden nap láthatjuk a tévében, hallhatjuk a rádióban, illetve ismerőseinktől. Gyerekeket felnevelni a vallás morálja nélkül - ki akarja ezt még megpróbálni a szinte előreláthatatlan befolyásokkal szemben, amik folyamatosan áramlanak?

Isten hűségét leképezni
A legfontosabb ok talán az összes közül az lesz, hogy Isten teremtményei vagyunk, és a saját képmására teremtett minket. Mivel Isten hű, mivel mindenben megbízható, ezért megadja a lehetőséget a teremtményeinek, hogy ezt a hűséget leképezzék, és kimutassák. A házasság ez a lehetőség. Nincsen más kötelék emberek között, ami Isten hűségét hasonlóbban leképezné: egy munka-barátsághoz képest a házasság az életünk végéig szánt, jó és rossz napokra. Ellenben a szülőkhöz, vagy testvérekhez való kötelékhez, a házasság teljesen szabadon választott - és egyben a legfontosabb dolog, amiről egyedül kell döntenünk.

 

 

 

(Ez azt is jelenti, hogy azok ne házasodjanak, akik ezt nem szabad akaratukból tennék, vagy a döntésben kételkednének. Egy házasságnak jól átgondoltnak kell lennie. Barátok, és szülők időnként messzebbre látnak, mint a szerelemtől elvakultak. Inkább utolsó pillanatban oldjuk fel az eljegyzést, és mondjuk le a ünnepséget, minthogy kétségekkel a szívünkben lépjünk oltár elé, és kössük össze életünket egy másik emberével.)

Téged választalak!
A házasságban hűségről szól minden. Sokkal határozottabban és boldogabban mint a barátságban szólal meg az ember: Téged választalak! Amikor egymáshoz nyílvánosan - és teljes szívből - "Igen"-t mondanak, akkor visszatükröződik a szerelmesek szemeiben Isten örömének egy apró szilánkja. Erre az igenre van garancia. Isten megáldja azokat a házasságkötőket, akik feléje fordulnak kevés erejük miatt. A házasságban Isten méltóvá teszi az embereket arra, hogy a hűségét leképezzék - ezért pedig már érdemes házasodni.

Autor: Peter Schmid
Forrás: Jesus.ch
Fordította: Ifj. Franko Mátyás

Kérdések az élet lényegéről

A három kérdés, a "Honnan jövök, miért vagyok, és hova megyek" a legfontosabb kérdései az életnek. Aki talál ezekre a kérdésekre választ, az már azt is megválaszolja, hogy mi az élet értelme. Abból a nézőpontból kiindulva, miszerint egy olyan univerzumban élünk, ahol eszméletlen rend uralkodik, akkor minden életnek, és minden történésnek kell lennie egy értelmének. Minden tehát, ami az életünkben történik, egy adott feladatot teljesít. Hogyan tudjuk viszont megtalálni a saját életünk értelmét?

Honnan jövök?
Az első kérdésnél az univerzum eredetéről, a Földről és az életről, emiatt ugyanakkor a "teremtés vagy evolúció" dilemmájára kérdezünk rá. A szokásos evolúcióelmélet ellen viszont az szól, hogy magának az anyagnak és az életnek az eredete továbbra is kérdéses.

Senki sem tudja pontosan megmondani, hogy hogyan keletkezett valójában az anyag, és az élet. Azt feltételezik bár, hogy az élet a korai földön "biokémikus véletlensorozatokból" jött létre, de arról, hogy "hogyan", arról még ma sincs bizonyíték, csupán spekulációk és feltételezések. A makroevolúciót, tehát a véletlen hozta új struktúrák kialakulását még senki sem figyelte meg, továbbá nincsenek semmilyen bizonyítékok róla.

Továbbra sincs ismert mechanizmusa a makroevolúciónak, amivel megmagyarázható lenne, hogy a fejlődés mindig egy magasabb szintre lép. A megfigyelhető mikroevolúció sem tudja ezt megmagyarázni. A kövületek sem bizonyítékok az evolúcióra, mivel a fajták mindig teljesen kifejlődve találhatóak meg, a "középformák" hiányoznak.

Ebből következik: semmi nyomós érv nem létezik, ami a teremtés ellen szólna. Ezért lehet az első kérdést úgy megválaszolni, hogy Isten teremtményei vagyunk; tehát nem egy véletlenek sorozatán átalakult "Ős-Amőbák", hanem egyedi, teremtett lények.

Miért vagyok?
Itt a teremtés lényegéről kérdezünk valójában. Milyen okból teremtette Isten az univerzumot, a Földet, és az embereket? Isten tettének okát leginkább a felfoghatatlan, végtelen szeretetével lehet magyarázni. Isten színtiszta, végtelen, felfoghatatlan szeretet.

Isten önzetlenül szereti az embereket, méghozzá minden embert, függetlenül eredettől vagy társadalmi pozíciójuktól. Isten szerete nem tesz különbséget két ember között, a különbséget csupán az ember maga teszi, amennyiben ő Isten szeretetét elutasítja, vagy viszonozza. Saját személyes döntésünk, hogy Isten "szeretet-ajándékát" elfogadjuk, vagy visszautasítjuk. Csak ez a két lehetőség van - és ez a "szeretet-ajándék" minden dolog előtt áll.

Ezzel pedig megválaszolható a második kérdés: az emberek valóban speciális teremtmények, és ezzel valóban az egész univerzum középpontjai, mivel az egész minket körülvevő valóság csakis az ember életterét szolgálja. Mi vagyunk Isten érdekének középpontja, ezzel szellemi lények, amik Istennel való kommunikációra, és kapcsolatkialakításra képesek.

Hova megyek?
A kérdés "hova megyek" a jövővel foglalkozik. A Biblia az egyetlen könyv, ami nem csak a "hova" és a "miért" -re válaszol, hanem a Biblia azokra a dolgora is rámutat, amik időben még előttünk vannak.

A Biblia ezt csak azért tudja, mert egy "isteni" könyv, és mert ez az Isten nem a folyamatos időben él, hanem a téren és időn kívül létezik.

A Biblia szerint a nagy célja az életünknek nem más, mint Isten új világa, ami a 21 és 22-es fejezetben, a Jelenések könyvében van leírva. Egy új Menny, és egy új Föld fogja a mostani világrendet helyettesíteni. Ez az új világ teljesen más lesz. Maga Isten fogja letörölni minden könnycseppet a szemekről; halál, szomorúság, sírás és fájdalom nem lesz többé. .

Egy utolsó ajánlat
Már az említett Jelenések könyvében, 22-es fejezetében a 17-es versben Jézus minden embernek feltesz egy utolsó ajánlatot: az élet vizét ingyen ajánlja fel mindenkinek. Az élet vizével Jézus az Isten kegyelmét érti, ami minden embernek -teljesen ingyen- jár, aki Istent keresi.

Ahhoz, hogy Isten kegyelmét kiérdemeljük, semmit nem tudunk csinálni. Csakis ha hiszünk abban, amit Jézus mondott, azzal érdemelhetjük ki Isten kegyelmét. A leggyönyörűbb dolog, ami valaha is ki lett mondva. Feltétel: a felajánlást mindenkinek személy szerint kell elfogadnia.

Az élet lényege
Az egyetlen igazi lényege az életnek nem lenne más, mint hogy visszatérjünk Istenhez, a teremtőnkhöz. Isten a végtelen fény, Isten a tiszta Élet, és hogy ezzel a végtelen tiszta Istennel együtt lehessünk, ezért meg kell, hogy tisztuljunk. Ezt viszont nem tudjuk magunk megcsinálni: ezért küldte le Isten a saját fiát a földre, hogy megtisztítson minden embert a bűneitől, amennyiben meghalt a kereszten.

Tehát ezen a ponton az emberiség történelmében, megadatik a tisztulás lehetősége azoknak, akik Istent "Teljes szívükből, teljes lelkükből és teljes elméjükből" keresik. Isten a történelemben megmutatja szuverenitását, és elvárja az emberektől, hogy őt keressék, felismerjék, és tiszteljék.

Aki az ajánlatát visszautasítja, annak számolnia kell a konzekvenciákkal. A döntés, hogy a Sötétség útját választjuk, azzal a rizikóval jár, hogy eljátszhatjuk az esélyünket az Istennel való közösségre...

A Bibliában tiszta válaszokat találunk a "Honnan jövök? Hova megyek? Mi az élet érteleme?" kérdésekre. Aki egy eredményes életet akar élni, annak mindenképpen foglalkoznia kell ezekkel a kérdésekkel.

Autor: Gian Luca Carigiet
Forrás: ProGenesis/Livenet
Fordította: Ifj. Franko Mátyás

Klíma...változás...
avagy miért nem lehet megállítani a globális felmelegedést

"Még meg bírjuk állítani a klímakatasztrófát" idézi "Blick" a harmadik UNO-Klímatudósítást, de az igazság az, hogy egy ilyen fordulat nem lehetséges. A "Blick" szerint az üvegház-hatást okozó gázokak számát legkésőbb 2015-re drasztikusan le kell csökkenteni. Uyanebben a cikkben azt nyilatkozták a szakértők: Még hét évünk van, hogy az üvegház-hatást okozó gázok kibocsátását lecsökkentsük. Ha nem tesszük, akkor a következmények katasztrofálisak lesznek.

2800 nap után lejár az időnk. De mégis, egyre több autót adnak el, és ezeket még 10, vagy akár 15 év után is használni fogjuk. Forradalmi technika nincs köztük, és semmi kilátás nincs arra, hogy egy új motort fedezzenek fel, ami ugyanolyan erős, és hatékony, mint a mostani motorok. Bioüzemanyagok nem oldják meg a problémát, mert a kibocsátás ott is szinte ugyanakkora, mint a kőolajból készült társaiknál.

A légi közlekedés fellendült. Airbus 2025-ig már 1500 db "Super-Vogel A380"-as megrendelésével számol. 166-ot már most megrendeltek, további 51-en pedig gondolkodnak - az anyagiak már megvannak hozzájuk. A repülőgépeket már több évtizede használják.

2006-ban 1044 repülőgépet adott el Boeing - ez a szám az előző évi (1022) rekordmennyiség fölé ment. Idén már most 315 gépet rendeltek meg tőlük - egyik repülőgépgyártó sem gyárt környezetkímélő gépeket..

Isten kegyelme felszabadít. Kegyelme és emberi szabadságunk ugyanis nem konkurenciaviszonyban vannak egymással, hanem egymás mellett léteznek - szabadon. Isten szeretete nem "kényszeríti" az embert. Isten emberhez fordulása felszabadít, s ez a megtapasztalt szabadság mondatja ki az igent Isten dolgaira. Az Istenre kimondott igenben először is emberségünk valódi szabadságát fedezzük fel. A szabadság nem egyszerűen választási szabadságot jelent, hogy ezt vagy azt tegyük. A valódi szabadság a létezés igenlését jelenti. Igenlését, s egyben elfogadását is annak, hogy nemcsak vagyok, hanem Isten által is szeretve vagyok. Reakció ez, válaszadás is az Isten szeretetére.

És a gyárakról még nem is beszéltünk! 2015-ig megfordulni? Lehetetlenség. A Biblia arról beszél, hogy a Föld el fog pusztulni, és Isten egy újat csinál azoknak az embereknek, akik ott akarnak lenni. Ez nem egy felhívás arra, hogy ne is próbáljunk ellene mit tenni - inkább felhívás arra, hogy csináljuk az egyiket (vigyázni a környezetre), de úgy, hogy közben a másikat ne hanyagoljuk - azaz foglalkozzunk a saját lelkünkkel.

Autor: Daniel Gerber
Forrás: Livenet.ch
Fordította: Ifj. Franko Mátyás

Okos rókák és buta tyúkok...

A butaság érdekes dolog. A butaság - mondja legalábbis a szlovák Zarko Petan - fertőző betegség, ami ellen senki sem kaphat védőoltást. A konzekvencia ebből: "egyes emberek olyan buták, hogy mindent felfognak" (Emil Gött).

A butaság előszeretettel párosul az okossággal. Erről így nyilatkozott Helmut Arntzen: "A legveszélyesebb nem az a butaság, ami a képzetlenségből fakad, hanem ami a képzettségből". A lengyel író, Hugo Dionizy Steinhaus szerint a "logika a butaság egyik tulajdonsága".

Az angol filozófus és matematikus, Bertrand Russel pontot tesz az egész "vitára": "a világ problémája az, hogy a buták mindig teljesen biztosak álláspontukban, míg az okosok tele vannak kétségekkel." Mégis, a német Hans Kasper szerint: "a róka okosságát gyakran túl nagyra becsülik, mivel a tyúkok butaságát nem veszik figyelembe, és azt is rászámolják" Vagy egy kicsit másképp mondva: a róka intelligenciáját 50%ban a csirkék butasága adja ki. Albert Einstein mondta még valamikor: "Kettő dolog tunik végtelennek, az univerzum, és az emberi butaság. De az univerzumban nem vagyok olyan biztos."

Ilyen sok idézet után el kell gondolkodnunk azon, hogy kik is számítanak "butáknak". Ez mellett azon is el kell csodálkoznunk, hogy ugyan mennyi "fiatal bolond" nő fel "öreg bolonddá".

A Biblia szerint "Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek". És ugyanúgy "Tévelyegtek, mivelhogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát". Jézus ezt így nevezi: vak vezeti a vakot, és megállapítja: ha viszont vak vezeti a másik vakot, akkor bizony mindketten gödörbe esnek. Hogy ez ne történjen meg, Isten az embereknek azt a feladatot adta, hogy hirdessék a világnak: "Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az o elméjöknek hiábavalóságában, kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettol a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök."

Urs-Heinz Naegeli
Forrás: Livenet.ch
Fordította: Ifj. Franko Mátyás

Mit írt Jézus a homokba?

Jézus semmi írási emléket nem hagyott maga után. A Bibliában csak egyszer említik meg, hogy Jézus írt volna, de, hogy mit írt, arról pontos adatokat nem tudunk. Mégis több ez az üzenet, mint egy mesélői elem.

Minden, amit az emberek terveznek, véghezvisznek és remélnek, magában hordoz egy láthatatlan dátumot: a pusztulásuk dátumát. Amit gondolunk, mondunk és írunk, gyakran már pár perc után a múlté. Talán ezért értékeljük olyan nagyra a tárgyi emlékeket a régmúltból – egy egyszerű csont, néhány kő, vagy papiruszdarabok –, mert egy darab "múlhatatlanság" illúzióját hordozzák magukkal..

Múlhatatlan szavak

Amit Jézus írt a homokba, az is a "jöttment" kategóriába tartozott volna? Még máig sem veszítettek Jézus szavai hatalmukból, még mindig egyedülálló a világtörténelemben. Megéri azon elgondolkodni, hogy Jézus Krisztus vajon mit akart kifejezni, amikor azt mondta: Menny, és Föld elmúlik, de az én szavaim halhatatlanok.

 

 

A csapda

A jelenet teljesen békésen kezdődik: Jézus a templomhoz megy, hogy az ott lévő írástudóknak egy "előadást" tartson. De alig kezdené el, látja, hogy az ellenfelei egy asszonyt hurcolnak, akit házasságtöréssel vádolnak. Jézusnak kéne döntenie, mert az Ótestamentum szerint az asszonyt helyben meg kell kövezni. Valójában alattomos ötletek bujkálnak ellenfelei fejében. Tudniillik Jézus a törvény betartását prédikálta. Ennek ellenére magát a "bűnösök és vámszedők barátjának" nevezi, és azt mondta: "Én nem végezek ki senkit!". A vádlók eljárása egy csapda: Jézusnak döntést kell hoznia, hogy a válasza miatt utána őt ítéljék el - akkor pedig már nem az asszony, hanem maga Jézus ül az ókori törvényszéken. Ha nem védi meg az asszonyt, akkor elveszti a jó hírnevét, mint a "bűnösök és vámszedők barátja", viszont ha megvéd egy ilyen házasságtörőt, akkor lejáratja őt minden olyan ember, aki komolyan gondolja Isten parancsolatait. Akárhogy is dönt, a válaszát fel tudják használni ellene!

Jézus a homokba ír

Jézus szuverenitása viszont abban mutatkozik meg, hogy kihúzza magát egy sokatmondó tettel: lehajol, és írni kezd a homokba. Korábban rengeteget vitáztak rajta, hogy vajon mit is írhatott Jézus a homokba - mintha egyáltalán az lenne a lényeg! Nem, ami a szituációt egy másik, jó irányba tereli, azok nem az ismeretlen szavak a homokban, hanem a nyugodt, átgondolt viselkedése Jézusnak. Nem ad egy gyors választ - nem dönt rögtön. Gondolkodik. Időt hagy magának, ezzel megtörve a tömeg nyugtalanságát. Amikor viszont továbbra is kérdeznek tole az írástudók, egy pillanatra kiegyenesedik, és a híres mondatát hangosan kimondja: "Aki közületek nem bunös, az vesse rá először a követ.", majd újra lehajol, és folytatja írását a homokba. Ezzel Jézus Jeremiás prófétára utal (A Biblia, Jeremiás próféta könyve, 17. rész, 13. vers.): "Izráelnek reménysége, oh Uram! A kik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!" "Vajon Isten ugyanolyan igazságosan dönt, mint kegyelmesen és megbocsátóan?” - ezt nem is kérdik az írástudók. Ezzel maguk is elhagyják az „élő vizeknek kútfejét", mert Istent a saját elképzeléseik alá helyezik.

 

 

 

Visszavonulás tekintélyvesztés nélkül

Ilyen háttérrel egyértelművé válik a jelenet: a vádlók visszavonulnak. Ha Jézus és a farizeusok közvetlenül "támadnak egymásra", akkor az indulatok elhatalmasodtak volna. De így időt ad nekik a gondolkodásra, továbbra megengedi nekik, hogy visszavonuljanak tekintélyvesztés nélkül. És utána jön a történet tetőpontja: Jézus felegyenesedik. Kimondja a ítéletet, amely egy kérdéssel kezdődik, de ez a kérdés nem a vádlók kérdéseire ad választ, hanem a vádlók viselkedésére utal: "Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?" Az asszony: "Senki, Uram!" válaszára jön a váratlan mondat: " Én sem kárhoztatlak: eredj el, és többé ne vétkezzél!"

Jóság és igazság egyeztetése
A probléma oka az volt, hogy az igazság és a kegyelem hogyan tud egymással harmóniában lenni. A törvény büntetést ír elő. Amennyiben senki sem tartja be a törvényeket, az káoszhoz vezet. A törvényi alapja ennek a felmentő ítéletnek nem más, mint az, hogy aki mondta a bűnös asszonynak, hogy "Én sem kárhoztatlak", maga is egy kis idő múlva az ő helyén áll, és őt halálra ítélik. Csak ezért nem kapnak büntetést azok, akik Jézussal vannak. Jézus tudott az emberek gyengeségéről. Mindig új, és új képekben szemünk elé tárta Isten szeretetét. Ez egy olyan kép Istenről, amiről az újtestamentum végén írják, hogy nagyobb, mint a szívünk…

Bruno Graber
Forrás: Jesus.ch
Fordította: Franko Mátyás Krisztián

Amikor a szerelem krízisbe szörföl...

Michael 35 éves, és négy éve házas Christaval. Az egyik este, amikor "szokásához híven" pornográf képeket nézegetett az interneten, dermedten vette észre, hogy felesége mögötte áll. Christa először szótlanul állt a döbbenettől, majd bőgve felrohant az emeleti szobába... két nap szótlanság borult az egész házra.

A harmadik napon már nem bírják tovább... Felületesen vetik egymáshoz a csöndtörő szavakat, majd egyre intenzívebben beszélgetnek, késő éjszakába nyúlóan. Michael mindent megvall feleségének, s életükben először, mernek nyíltan beszélni kapcsolati problémáikról, beleértve szexuális életük hiányosságait is.

Michael és Christa esete egyáltalán nem egyedi, egyre gyakrabban előfordul, hogy a partnert "szex-clikkelésen" érik. Ahogyan Michael, úgy sokan mások is, "pornó-problémájukat" egy ilyen vagy hasonló pontig magánügynek tekintik. Csak ha nyílt konfrontációra kerül sor, akkor derül ki, hogy a másik fél, jelen esetben Christa is érintett a dologban.

Hogyan magyarázza meg?
Michael konstuktívan magyarázkodik, s a beszélgetésben nem szépít, nyilvánvaló teszi mindazt, ami eddig titokban történt - Christa pedig mélységesen becsapottnak érzi magát. Próbálja magát beleélni Michael helyzetébe, hogy megértse férje érvelését, de nagyon nehezére esik. Tudja, ha most szó nélkül hagyja férje virtuális-világbeli kalandozásait, akkor ezzel a kettőjük között láthatatlan fal épül fel, ami idővel elhidegüléshez, kapcsolatuk romlásához vezethet.

Hogyan tovább?

Legelső feladat az alaphelyzet elemzése. Ahogyan sok más esetben is, a "computerprobléma" csak a jéghegy csúcsa, sok más megoldatlan kapcsolati problémának. Az alábbi kérdések őszinte megválaszolása segítséget adhat az egyéni helyzet jobb megértéséhez.

1) Mennyire érzem a partnerem elfogadását?
2) Hogyan ítélem meg kapcsolatunk távolságát és közelségét?
3) Mennyire megelégítően élem át az erotikát és a szexualitást a kapcsolatunkban?
4) Milyen messzire megy el a partnerem alapigényeim kielégítésében?

Kötöttség és autonomia - Világos határok

Az interent menekülés is lehet a másik elől. Ebben az esetben újra kell értelmezni a közelséget, s a távolságot. A szerelem figyelmet követel, mindenkinek szüksége van intimitásra. Nyilvánvaló, hogy az internethez való regaszkodásnak is van határa. A kérdés nem az, hogy internetet használjunk vagy sem, hanem az, hogy mikor, hol, s hogyan?

A különböző igényeket respektálni kell

Ami a kommunikációt, s a szexuális aktivitást illeti, a nemek igényei gyakran eltérnek egymástól. Ha mindkét fél nagylelkűen ad, akkor egyensúlyt nyer a kapcsolat.

 

 

 

 

A hibákat meg kell beszélni, s meg kell bocsájtani

Ami megsebzett, azt nem lehet meg nem történtté tenni. Az első lépés az elkövetett hibák legyőzésében, hogy szembenézünk velük, s belátjuk, milyen sebeket ejtünk velük. A partnerkapcsolatokban különösen nehezen gyógyulnak a lelki sebek. Megbocsájtás kezdete, ami a kezemben van a másik ellen, azt átadom neki, azaz szabadon lemondok annak "bevetéséről", vagyis kinyilvánítom, hogy vétkes magatartásod bizonyítékát nem vetem be a kettőnk közötti esetleges "hatalmi harcban". Egy biztos, a bűnt relativizálni, elbagatelnizálni sosem szabad! S az is biztos, hogy azok a párok vannak tartós kapcsolatban, akik naponta gyakorolják a megbocsátás művészetét. Ezt jól határozza meg az író Manfred Hausmann: "Aki nem tud megbocsájtani, annak nem szabad megházasodnia."

Matthias Hipler
Átdolgozta: David Sommerhalder
Forrás: NEUES LEBEN . Das Christliche Ratgeber-Magazin, 2006/04/10
Ford.: fm

Létezik egyáltalán
életközép-válság?

Amikor elmúlt éveink száma nagyobb lesz, mint az előttünk lévő várható évek száma, akkor életünk közepén járunk. Aki ezt az életkort tudatosan megszervezi, annak öregkora egyszerűbb lesz. A válság mindig lehetőség és feladat is egyben, hogy ezt a "közepet" tudatosan keressük.

A híres-hírhedt életközép-válság a legújabb fejlődéspszihológiai felismerések szerint csak ritkán fordul elő. Peter Abel, lelkigondozó szerint nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is "folyamatos átalakulásban" vesznek részt - nap mint nap. Leginkább a 40-es, és 50-es életévek között lépnek fel szinte észrevétlenül olyan változások, amelyek az eddigi ön-megértést is megváltoztathatják. Ez nem veszélytelen folyamat, gyakorta esnek el biztonságos álláspontok.

Kevin Spaceyre, az "American Beauty" főhősére már nincs szüksége a cégnek, amikor életének közepénél jár. Feladja tehát a volt életformáját, megváltozik: áttér testépítésre, örökké "fiatal éveit" szeretné élvezni. A családi élete megdől. Az életközép-terv is megbukhat.. a filmben ez halálosan végződik.

Félelem a változásoktól
"Ahogy a fiatal az ismeretlentől meghátrál, úgy tér ki a felnőtt a második életszakaszától is" - mondja a pszihológus, C.G. Jung.

Valóban, testi-lelki-szellemi változásokat tartogat ez az életkor. A hormonális változások a nőknél ismertek, de a férfiak hormonjainak változása következtében is új törvények lépnek életbe. Az őszülés, és a maradandó ráncok mindkét nemet sújtják, továbbá a test is lassan kezd elgyengülni.

Például egy négyórás gyaloglás már nem csak szomjassá teszi az embert, hanem bizony a csontjai is megfájdulnak. A fiú megelőzi apját, a leány anyját. A testi változások mellett a lélek is másképp mutatkozik: belső nyugtalanság fészkelődik szívünkbe. A múltban fellelhető meghátrálások, kikerülések már nem alkalmazhatóak a következő életszakaszban: szűkülnek a lehetőségek.

Tényleg így akartam leélni az életem, ahogy megtörtént? Tudok, illetve akarok így továbbmenni? A külső nyomás, és a belső követelmények együttese még egy ideig csúcsteljesítmények elérésére is hajszolhat, de előbb vagy utóbb a saját belső határom falának fogok rohanni. Nyilvánvaló, hogy mit tudok, és mit nem.

Miért égek még?

A gyertya egy igazi életjelképpé vált nekem. Odaadóan éli életét, pontosabban égi életét. Nekem sincs választásom. Nekem is oda kell adnom magam, ha élni szeretnék. A kérdés már csak az, hogy kinek, vagy minek adom magam oda, és hogy megéri-e ezt az odaadást. Kérdések, melyeket legkésőbb most fel kell tennünk magunknak.

"Ne a cégednek áldozd életed", mondta a gazdaságprofesszor, Fred Malik - "az sosem viszonozza neked". Boldog az az ember, aki a saját életét Isten kezébe tudja letenni. Az ilyen viselkedés valóban bölcs dolog. Sajnos az égő gyertyát gyakran már ötvenedik életévénél is kialvásig lehet hajszolni.

Amikor pár éve egy újságban a "burnout"(kiégés) tüneteiről olvastam, kiesett a szemem a helyéről: a saját érzelmeimet, "tüneteimet" olvastam vissza. Az élet rohanásában szinte semmi időt nem találtam a megnyugvásra. Egy olyan fűzőben voltam, amitől már saját erőmből nem bírtam megszabadulni. A munkahelyemen természetesen ez nem maradhatott titok: az odafigyelő segédemnek, illetve a főnököm hirtelen reagálásának köszönhetem, hogy nem szenvedtem "akut burnout"-ot.

"A nagy része annak, amit mi burnoutnak nevezünk, visszavezethető a lélek lázadásaira, melynek vágyai a munka miatt nagyon háttérbe szorultak, vagy el lettek nyomva, esetleg megsérültek" - magyarázza a valláspszihológus, James Fowler. "Az igazi tanulság a felismerésből jön, hogy a stratégiánk, miszerint el kell nyomni a problémáinkat, az rossz alapja életünknek". De mire alapozódik az élet?

Menekülés önmagunktól
A menekülésnek ebből az életszakaszból, és ezzel saját magunktól való menekülésnek sok módja van, de mindegyik zsákutcában végződik. Végül is, emberileg nézve, magunk maradunk.

Annak ellenére, hogy a reklám mást súg a fülünkbe: a fiatalok divatjának követése az ötvenéveseknél nevetségesen néz ki. Egy szép, márkás sportcipőtől egy évvel sem fogunk fiatalabbnak kinézni. Ne is beszéljünk a nőknek azon fáradalmas próbálkozásairól, miszerint innának a örökfiatalság kútjából. Elvégre azért csinálják, hogy imponáljanak a többi férfinek. Azok viszont szívesen választanak ebben az életkorban egy náluk jóval fiatalabb hölgyet párnak, aki könnyen lehetne a saját lányuk is...

A munkába mélyüléssel eltoljuk a fontos kérdéseket későbbre, legrosszabb esetben egészen addig, amikor már késő a rájuk adott válasz. Talán, most először, belépünk Isten Sivatagába. A kapaszkodás a megmaradt Istenképekben már nem segít tovább: az életünket már nem tudjuk formálni, és ez előbb vagy utóbb a hitünk elvesztéséhez is vezethet.

Megtalálni a központunkat

A menekülés nem visz előbbre. Az életközépben az a feladatunk, hogy megtaláljuk életünk közepét: a saját központunkat, magunkat kell megtalálnunk, továbbá saját magunk elhivatottsága, és a határaink kikutatása a feladatunk. Talán már nem az az ajánlatos, ha a templom fiatalabb tagjaival focizunk; a kihívás, melyet az nyújt, hogy ugyanezt a velünk egykorúakkal csináljuk - éppen elég. A délutáni pihenés, alvás már pihentető szokásunkká is válhat.

"Kerüld el a felső határt", ajánlotta a német külügyminiszter, Joschka Fischer a saját életközép-válsága után, de azért hozzátette: "Sose add fel". Ennek a "nem feladás"-nak már új kerete van. A keret határait az ember elhivatottsága húzza meg. Egyes emberek az életközepükön veszik észre, hogy "ő ugyancsak elkezd dadogni, amikor Istenes dolgokról beszél".

Egésszé válni
"Az Istenes megalapozottság életemben még sosem vált kérdésessé." Ennek a mondatnak a lényege viszont újnak, és gyakorta másnak kell lennie. Vannak dolgok, amit még fiatalkoromban mondtam, és ma már újra kell fogalmaznom. Ez nem Isten-válságot jelent, csupán annyit, hogy újfajta Isten-bizalmat kell létrehoznunk, amiért pedig gyakorta harcolnunk, imádkoznunk kell.
János evangéliuma szerint az Apa és a Fiú a Szentlelken keresztül akar bennünk otthonra lelni. Ezért a hívő, aki a saját központját, magját szeretné megtalálni, végül nem csak a saját közepét találja meg, hanem a benne lakozó Jézus Kisztust is. A második életszakaszunk az életkultúránk művelésére szolgál. "Ehhez pedig az a feladat kötődik, hogy a külvilágtól egy kicsit eltávolodjunk, és saját magunkkal, a belső világunkkal törődjünk."

A meg nem tapasztaltak felfedezése

Amit idáig nem tapasztalhattunk meg, azt most végre felfedezhetjük, elfogadhatjuk, majd ésszerűen integrálhatjuk életünkbe. "Az életközép megköveteli, hogy a másik pólusunk felé forduljunk, és amit még meg nem tapasztaltak árnyékaival szembeszálljunk." –mondta Anselm Grün, C.G. Jung után. "Dobjuk el az elveinket, értékeinket, és ideáljainkat, csak, hogy most az ellentétét megéljük?" Ez nem integrálás - mondja Anselm Grün.

lyen módon belezuhannánk az idáig meg nem élt dolgokba, és elnyomnánk a már megélteket. A lényeg a "korábbi dolgok megtartása, azzal együtt, hogy elfogadjuk az ellentétüket" . Grün szerint ez a férfiaknál körülbelül úgy nézhet ki, hogy az eddigi elnyomott női oldalaikat szabadon eresztik, (illetve nőknél a férfi oldalakat). "Ha egy férfi elnyomja a női oldalait, tehát az érzelmeit, a kreativitást és a nőknél ismert finomságot, akkor azt a nőkben találja meg, akiknek bája a férfit annyira elbűvölik. A férfi életének második felében be kell hogy lássa, hogy mindaz, ami a nőben neki annyira tetszik, saját magában is megtalálható. Ez a tudatos kiépítése az érzelmi erőinknek, művészi oldalunknak, amit mindenki magával hordoz" – írja Grün.

Ezek a "harcok" az ismeretlennel nem veszélymentesek. Kell egy pajzs. C.G. Jung szerint ez a pajzs nem más, mint a vallás. "A vallás az embernek biztonságérzetet ad, amilyet az anyjánál találhat, de mégis távol az anyától." Egyszerűbben mondva: Isten mindig ott van. Nem lehet mélyebbre esni, mint Isten kezébe. Itt mindig megnyugvást találok az élet viharától. Az eltöltött intim idő Istennel segít az igazi közepet – a bennünk élő Krisztust – megtalálni.

A tapasztalatok továbbadása

"Az igazi probléma,
amivel a középéletét járó ember konfrontálódik, a saját álláspontja
a halállal szemben."
- hangsúlyozza Anselm Grün.

A 50 körüli évek viszont azért is vannak, hogy az idáig megélteket, megtapasztaltakat továbbadjuk a következő generációnak. Ezzel olyat alkotunk, amely még minket is túlél. "Minél többet foglalkoznak a generációkkal életük közepe táján (vagyis tanítják, továbbítják a tapasztalataikat a jövő gyermekeinek), annál elégedettebbek magukkal, annál nagyobb lesz az önmegbecsülésük, annál egészségesebbnek érzik magukat, és annál kevésbé lesznek gyötörve a depresssziótól” – állapította meg egy amerikai kutatócsoport.

Az utolsó határ

A "szendvics-pozíció" a saját gyermekek, és a szülők között, egy másik kifejezője a közép-életnek. A gyermekek elengedésének a nehézsége mellé még hozzátevődik a probléma, hogy kockáztatunk, miközben egyre közelebb kerülünk az utolsó határhoz. "Az igazi probléma, amivel a középéletét járó ember konfrontálódik, a saját álláspontja a halállal szemben." –hangsúlyozza Anselm Grün. "Csak ha hisz az ember a halál utáni életben, akkor lesz csak a vége a földi életének, s válik a halál értelmes céllá. Csak ekkor van a második életszakaszának értelme, és feladata." Minden, amit utoljára teszek, az egy kicsi meghalás. A visszavonulás a fontos dolgokhoz viszont új erőket aktivál, ami szabad utat nyit meg a kreativitás kiéléséhez.

A vágyakat most már csak tudatosan szabad megengednünk magunknak. Ez azt jelenti, hogy nem minden nap a nagy éjszaka része. Végül is a hívőnek, a korától függetlenül ez az üzenet fontos: a legjobb még ezután jön. A tudatos bizalomkiépítés halandóságunkkal kapcsolatban, annak megismerése segít megértetni, hogy a bennünk élő Krisztus segítségével az örök élet már most itt van.

Hanspeter Schmutz
Forrás: Bausteine/VBG
Fordította: Frankó Mátyás Krisztián

Shrek és Jézus
- túl az Óperencián vagy egészen közel?

A Shrek animációs rajzfilmsorozat harmadik részét nemsokára elkezdik vetíteni a mozikban. A kaland folytatódik: Shreket jelölik ki az "Óperencián Túli Királyság" új uralkodójává. De a veszély közeleg: a gonosz Szőke herceg az életére tör. Shrek egy zöld meselény, egy ogre, aki "Far Far Away-ben", azaz Túl az Óperencián él. A szeretnivaló zöld teremtés már feleségül vette Fionáját, aki egy hercegnő, s a súlyosan beteg apósa pedig Shreket jelölte ki trónörököséül..

Shrek viszont egyáltalán nem akar király lenni, s így barátaival együtt - a Szamárral és a Csizmás kandúrral - elindulnak megkeresni Fiona unokatestvérét, Arthust, a jogszerű királyt.

Amialatt ők vándorolnak s keresik a trónörököst, az alattomos Szőke megpróbálja magához rántani a hatalmat a Messzi-messzi Királyságban.

Jézus - Túl az Óperencián

Shrek kutatása Arthus után és a „távoli” helységnév Ábrahám, a bibliai ősatya egyik érdekes történetére emlékeztet. Ábrahámnak volt egy fia, akit Ismaelnek hívtak. Az anyja viszont nem Ábrahám felesége, Sára volt, hanem a szolgálólány, Hágár. Sára kívánta ezt így, mivel neki nem született sokáig gyermeke; Ismaelt pedig az akkori kultúrának köszönhetően saját fiának tekinthette.

A váratlan fordulat akkor következett be, mikor Sára fiút szült. Mivel már nem volt szüksége Hágárra, ezért száműzte őt Ismaellel együtt a pusztába. A kietlen sivatagban kettejüknek szembe kellett néznie a biztos halállal, helyzetük reménytelen volt. Akkor hirtelen megjelent az Úr angyala. Erőt és bátorságot öntött a lelkükbe, s azt mondta, hogy Ismael egy nagy népnek lesz az ősapja, valamint ellátta a két szenvedőt vízzel. Utódainak, az araboknak a városai ma virágoznak. Ők a "messzi-messzi" Ismaelek, akiket a bibliai Isten előre megjósolt.

Közel Közel Közel - Mindig Ott

Ha az ember magányos, és úgy érzi hogy senkit nem érdekel az élete, ha a szeretett "messzi-messzi" város pulzáló élete valóban távol van - tudni kell, hogy mindig közel van a bibliai Isten. Imáinkon keresztül válaszolhatunk neki, s ez akkor is igaz, hogy ha éppen egy sivatagban érezzük magunkat - akár lelkileg, akár testileg is.

Azt is megígéri, hogy velünk van egyszerre két dimenzióban: térben és időben; függetlenül attól hogy éppen hol vagyunk a Földön, vagy hogy melyik generációba tartozunk. "Veletek maradok minden napon, a világ végezetéig."

Shrek és Jézus hasonlóságai - ketten a "Messzi-messzi távolból"

Zöld-szerep: Shrek bőrszíne természettől fogva zöld. Jézus ott volt a teremtésnél, o találta ki a "zöldet".

A Mocsárban: Shrek a mocsárban született, s a barátai is ott vannak. Annak ellenére hogy a felesége egy hercegnő, a barátainál akar maradni és gyerekeit is a mocsári idillben akarja felnevelni. Jézus egy istállóban született. Bölcsességével minden akadály nélkül alapíthatott volna a beképzelt farizeusokkal együtt egy "Vita-Klubot". De Jézus azokkal az emberekkel foglalkozott, akik az utcán éltek; azokkal, akik igazán akarták a segítségét.

Túl az Óperencián: Shrek időközben a Messzi-messzi Királyságban él - de a barátaiért bármilyen hosszú utazást tenne. Jézus fent él a Mennyországban Atyjával - még sincsen tőlünk messze. Mert olyan közel van mindannyiunkhoz, hogy meghívhatjuk az életünkbe és megtapasztalhatjuk jelenlétét.

A beszélő szamár: Shrek barátja, a Szamár tud beszélni, mint minden lény a történetben; sőt, igen hangoskodó (Eddie Murply a hangja az eredeti filmben). A Bibliában is megjelenik egy beszélő szamár, melyet Isten küldött; rajta keresztül érintkezik az Úr Bálámmal.

Nos, az "alapproblémája" az embernek ugyanaz. A szerep nem változik (a jó küzdelme a rosszal), csak a díszletek, ezért csodálatos ez a régi-új könyv, a Bibliánk, amiből már sokan merítettek "öteletet", s sokan veszik még elő, ha "nagyot" akarnak alkotni.

Forrás: Livenet.ch
Daniel Gerber 2007.06.13
ford.: Franko Betta

Ki merészel itt még pokolról beszélni?

Jézus Krisztus húsvéti feltámadása az élet és halál Urává tette őt, de ezzel egyidőben az idők végezetét is beharangozta számunkra. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy a világ végén minden ember megítéltetik. Az USA-ban létezik egy vallási kisebbség, akik azt hirdetik taniakban, hogy a pokol az itt van a mi világunkban, meghatározható hellyel, s valóságos szenvedéssel. A teológus R.C. Sproulnak ezzel kapcsolatban vannak érdekes gondolotai. A jelenlegi pápa pedig nemrég újra megerősítette az egyház eme tradicionális tanítását.

Szénné égett katona Irakban...

XVI. Benedek pápa ez év március 25-én prédikációjában újra megerősítette a régi egyházi tanítást: a pokol létezik...

A pokolról szóló tanítás a keresztény hitvallások (apostoli, níceai, athanáziuszi) részét képezik. Az egyháznak ezt a tradicionális meggyőződését így jellemezte XVI. Benedek egyik igemagyarázatában: "Jézus eljött közénk, hogy meghívjon minket a paradicsomba - s a pokol, mégha oly keveset is beszélnek róla, létezik, s örökké figyelmeztet mindenkit, akik szívűket bezárják az Isten előtt." Azt is mondta: "Az ember tulajdonképpeni ellensége a bűnhöz való ragaszkodása, mely egész egzisztenciájának megtagadásához vezethet." Csak az isteni megbocsájtás révén áll rendelkezésünkre az az erő, ami a gonosznak ellen tud állni.

A pokol ma - Irakban van

Az USA-ban az egyik közvéleménykutatás (Barna-Instituts) szerint, a felnőttek 32%-a úgy gondolja, hogy "a pokol valóságosan létező szenvedésekkel teli hely, ahová az emberek lelke a halál után kerül(het)".

Hétköznapi értelemben akkor beszélünk a pokolról, ha krízis-helyzetről vagy alig elhordozható, kibírhatatlan szituáció nyomorúságairól van szó... A szavak jelentéstartalmának összekeveredésén nem csodálkozik az államokbeli Délkeleti Baptista Teológiai Szeminárium elnöke, Paige Patterson sem. "Ebben túlnyomórészt az egyházak felelősek" - nyilatkozta Christian World News-nak adott interjújában - ahol még megemlíti: "Akármelyik vasárnapi prédikációt meghallgatunk/megnézünk az USA-ban, sehol nem fogunk hallani szinte egy szót sem Isten ítéletéről vagy az örökké tartó szenvedésről."

Hallgatnak a bibliateológusok is...

Az evangéliumi kisegyházak megvádolják Pattersont is hallgatása miatt: "Vagy határolódjék el pokol tanától vagy legyen meggyőződése és bátorsága, hogy szóljon valamit érte!" A keresztény teológus és bestseller-író R. C. Sproul nem tesz lakatot a szájára: "Manapság az egyház az Isten eme karakteres tulajdonságát elhomályosítja."

Messze elmaradnak a mai prédikációk attól, melyet az amerikaiak a történelem legnagyobbjának tartanak. Ezt Jonathan Edwards prédikálta 1741-ben, az első nagy ébredési mozgalmak idején "Bűnösök a rettenetesen haragvó Isten kezében" címmel. Hallgatóinak figyelmét arra az iszonyatos veszélyre hívta fel, amiben vannak: "Az Isten ítéletének tüzes kemencéjének szélén állnak, s bármelyik pillanatban belecsúszhatnak a pokolba azon kárhozottak közé, akik már Isten szörnyű büntetését szenvedik." Sproul nem tud a 21. század Amerikájában semmi olyan politikailag kifogásolható prédikációt elképzelni, mint az Isten büntetéséről vagy a pokol tanáról szólót. Még egy-két generációval korábban lehetett hallani itt-ott olyan prédikációkat, melyek az emberek ama végzetéről szóltak, hogy Jézus Krisztustól elválasztva haltak meg.

R.C. Sproul szerint manapság az egyházak "homályosítanak" a pokol tanítását illetően.

 

 

Evangéliumot! - Ijesztgetés nélkül

Bill Hybels inkább a fenti véleményt osztja. Azt hangsúlyozza, hogy Jézus mindig a beszélgetőpartnereinek megfelelően alakította mondanivalóját. A samáriai asszonynak a kútnál a vízről beszélt, a gazdag ifjúnak a pénzről. "Jézus mindig egy kapcsolatot hozott létre a vele szemben állóval, hogy beszélgetést folytathasson vele, amely diszkusszió aztán lehetőséget adott az igazság kifejtésére ."

Sproul: Isten ítélete nélkül az evangélium nem jó hír...

Sproul szerint: Senkinek nincs szüksége evangéliumra, ha nincs ítélet, ha nincsenek törvények... Ha Isten nem igazságos bíró, s ha pokol mint olyan nem létezik, akkor minek van egyáltalán evangélium, hiszen az arról biztosít minket, hogy megmenekülünk az Isten eljövendő haragjától? Hybels ugyanakkor hangsúlyozza, "az evangélium teljes jó hírét kell prédikálni." Mindenki, aki ezt elmulasztja, Isten előtt felelnie kell. Hogyan kell mindezt megbotránkozatás nélkül tenni? Sproul megadja választ: Ha Ön pásztor, s nemcsak egy prédikátor, s az emberek tudják, hogy Ön őket a szívén viseli, akkor készek arra, hogy ezeket az elképesztően kemény kijelentéseket felvállalják.

Forrás: Peter Schmid - Christian World News - 2007.04.09
ford.: fm

Mit érek így... gyerek nélkül?

A Biblia többször említi a gyermektelenség témáját. Mint személyesen is érintett, ezeket a helyeket megkerestem, hogy jól megvizsgálva egy lehetőség szerint tartalmas, értelmes életutat találjak - gyermek nélküli felállásunkban... Gyakran tűnt úgy, mintha meredek sziklafalon törnék a csúcs felé, ahol alig akad valami, amibe kapaszkodhatnék. Minden idegszálammal és megfeszült tagjaimmal kerestem-kutattam a lehetőséget, hogy előre, hogy feljebb juthassak... Ebben a küzdelemben Isten igéje mint egy mélyen a sziklába vájott biztosító kapocs tartott és tartott hitem kötelén keresztül, olykor nagyon hosszú ideig ég és föld között lebegve...

Mint Anna

Az első megérzéseim után, hogy esetleg nem lehet gyerekünk, férjem Elkana szavaival kérdezett: "Miért olyan szomorú a szíved? Hát nem érek én neked többet tíz fiúnál?" Ugyanúgy éreztem magam, mint Anna, Elkana felesége, akkor és ott: becsapottnak és vígasztalhatatlannak éreztem magam. Férjem szerelme akkor és ma is számomra a legcsodálatosabb földi jót jelentette és jelenti, de rettenetesen kívántam volna férjem szerelméhez még legalább tíz gyereket... ma már látom, micsoda egoizmus és önmagam túlértekelése volt ez a részemről. A "többet érni" szó újra és újra a fülembe csenget. Védekezésként gyakran feltettem a kérdést magamban: "Csak kell hogy legyen valami az életben, ami többet ér mint a gyermek, vagy nem!?" De a szívem nem engedett be még "más" gondolatokat, többnyire csak a gyerekekről álmodoztam.

Új úton

Egy másik biztosító kapocs - Isten igéjén keresztül -, ami megtartott, Ábrahám beszélgetése volt az ÚRral. Milyen jól átéreztem Ábrahám szemrehányását "Istenem, odamegyek, de gyermek nélkül..." Ábrahám keserűségére Isten így válaszolt: "Ne félj, pajzsod, s jutalmad vagyok!" Ebben Isten válaszát láttam, s úgy értettem akkor: "Éld az életedet - nekem! Neked a jutalom én vagyok." Eközben persze - az időt is elűzve vele - minden kérdést átbeszéltünk a férjemmel: örökbefogadást és hivatásos szülői létet, és persze számtalan orvosi vizsgálat is új fényt és reménységet hozott a mindennapjainkba. Ahogyan Ábrahám, úgy mi is minden elképzelhető legális emberi segítséget számba vettünk, hogy a gyermek utáni vágyamat kielégítsük. A háttérben azonban egyre inkább körvonalazódott: "Én vagyok a te jutalmad."
Családban éltünk mindannyian, s elképzeltük szeretteink példaképe nyomán, hogy majd mi hogyan adunk példát, ha felnőttek leszünk. De hogy gyerek nélkül kell élnünk... ez teljesen ismeretlen út volt számunkra, ezzel nem számoltunk, erre nem voltunk felkészülve. Kibírni azt a hiányt, amit csak a gyermek tud betölteni, ez a legnehezebb.

Elégedettség, mindezek ellenére

Isten igéje további ajtókat nyitott meg számunkra. Éppen úton voltam egy asszonyoknak szervezett rendezvényre, ahol az én feladatom egy előadás tartása volt: "Élni tanulni - beteljesületlen kívánságok ellenére" - címmel. Amikor megérkeztem, egy nagyon kedves diakonissza nővér az autómhoz lépett, s nevetve ezt mondta: "Beteljesületlen kívánságok nincsenek ugye? Hiszen a 37. zsoltárban olvashatjuk: Gyönyörködj az ÚRban, s megadja szíved kéréseit!" - s már el is tűnt egy szempillantás alatt. Egyszerűen piszokságnak éreztem, hogy pont az előadásom előtt valaki ezt mondja nekem... Mert úgy ahogy volt, eldobhattam az egész jól kigondolt koncepciómat, hiszen nekem igenis voltak be nem teljesült kívánságaim! Nem sokkal később beláttam, hogy ezzel az "ütéssel", Isten egy további biztosítókapocsnak a helyét teremtette meg az élet sziklájában. De mit jelent ez, hogy "gyönyörködj az ÚRban"? Talán azt, hogy hagyjam el a gyermek utáni vágyamat a csodaígéretű álmaimat csak egyszerűen így: "Ó, milyen szép lett volna..." Tényleg elég "csak" az Isten?

Aztán később egyre gyakrabban botlottam ebbe az igébe. Apránként értettem meg - szívvel is -, az Isten számomra rendelt, elérhető titkait. Minél inkább megértettem az Isten szeretetét, annál kevésbbé gyötörtek korábbi rebellis gondolataim. Szép lassan fogadtam el, hogy Isten jó okkal vezetett engem erre az útra. Rájöttem arra is, hogy nem büntetést kapok Istentől azzal, hogy nem lehet gyermekem, hanem Isten nekem más feladatot szánt.

Emlékmű gyanánt

Gyermek-telen, boldog-talan... ez a "tlan-tlen" óriási vákumot képes teremteni! Az emberek többnyire igyekeznek munkával, valamilyen hobbival, szolgálattal vagy szórakozással kitölteni az űrt. Számomra az előbb említett 37. zsoltár 4. verse isteni meghívás volt betölteni életem e tátongó hatalmas sötét gödrét. Még nem temettem be teljesen, most még a felfedezések és a folyamatos gyakorlás fázisában vagyok, de tudom, mert eddig is megtapasztaltam, hogy sok apró bizonyság és kijelentés vár még rám -, hogy gyönyörködjek az ÚRban.

Gyerektelenül élni azt is jelenti, hogy az embernek nincsenek utódai. Nevünket, örökségünket nem gyermekeink viszik tovább. Itt újra Isten ígéje bátorított (Ézs 56,4-5). "Mert ezt mondja az ÚR: Ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban és falaimon belül, különbül, mint fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni."

A "heréltek" kasztráltak voltak, akik a király udvarában teljesítettek szolgálatot. Kasztrált nem vagyok, de értem Isten ígéretét, mint távlatot mely bepillantást enged Gondviselő Szívébe, mely a gyermektelent is magába fogadja, s gondoskodik róla.

Vreni Theobald, Chrischona Magazin - 2002/3/29
fordította: fm

"Dolgozni csak pontosan, szépen..."

Meglehetős frusztrációval vont mérleget Rachel W. eddigi életéről: "Olyan, mintha az alkoholista apámhoz mentem volna férjhez!" - mondja szomorúan, s megoldást keresve a távolba néz. "A férjem napi 12(!) órát dolgzik, s ugyanez a helyzet, akkor is, ha szabadságon vagyunk. Állítja, hogy pihenni akar, de titokban kopogtatja laptopját, s dolgozik. Akár kora reggel, akár késő este, a munkahelyi feladatok az elsők. A jobbik eset, ha otthon van, mert igen gyakran előfordul, hogy kora reggel már az irodájában ül, s késő este látom őt viszont, amikor a gyerekek már rég az ágyban vannak. Alig van családi életünk..."

Rachel W. helyzete korántsem egyedi... mértékletes becslések szerint is a társadalom 10-12%-a szenved munkamániában (workaholic). Tényleg lehet valaki "munkamániás"? Ahogyan a drog, az alkohol, ugyanúgy a munka is tud negatív érzéseket előidézni. Az emberek igen gyakran a munkába zuhannak, hogy meneküljenek az érzéseik elől. De mivel a munka a jelen társdalmi helyzetben is egy dícsértes dolog, ezt a "kényszert" bagatellizálják. A hatások azonban ennek ellenére majdnem ugyanazok, mint a többi függőség esetén, s mint ebben az esetben is a legnagyobb árat a családi közösség, nemkülönben a gyermekek fizetik meg.

Az ilyen család életében az úgynevezett "szent napok" többé már nem léteznek. Ahogyan a boltok a hét minden napján - olykor éjjel-nappal is - nyitva vannak, ugyanígy az ilyen család életében is folyamatos a "nyitvatartás". A munka, a technika segítségével diadalmasan bevonult a magánéletünkbe, köszönhetően a faxnak, a computernek és a mobiltelefonnak. Ez utóbbi kettő sikeresen egybeolvasztotta a privát életünket a munkahelyivel is...
A munka-mánia/kényszer tehát életünk mindennapi valóságává vált. De honnan tudhatjuk, hogy függőségben vagyunk vagy csak az átlagosnál szorgalmasabbak?

Tesztkérdések
1) A munkát menekülésnek tartja?
2) Elnyomja a munka minden más tevékenységét?
3) Ott tudja hagyni a munkát egy jó futtbalmeccsért úgy, hogy közben ne gondoljon arra, hogy mi mindent kellene vagy lehetne ezidő alatt megcsinálni?
4) Otthonában mindenütt csak elvégzendő feladatokat lát?
5) Rendszeresen elutasítja a barátai és családja programajánlatait azzal, hogy most dolgoznia kell?
6) Kielégíti önt, ha lehetetlennek tűnő feladatokat old meg?
7) Gondolatai túlnyomó részt a elvégzendő munkán kalandoznak?
8) Hosszabban dolgozik, mint a kollégái?

H a legtöbb kérdést igennel válaszolta meg, akkor épp itt az ideje, hogy elgondolkodjon a munkához való viszonyáról! A munkamánia ugyanis érzelmi elhidegülést, kapcsolatvesztést okozhat. Legrosszabb esetben elmagányosodáshoz, sőt váláshoz is vezethet. Ha Ön kényszeres munkakedvelő, akkor próbáljon apró változtatásokat eszközölni eddigi életrendjében. Mindenekelőtt igyekezzen megrövidíteni munkaidejét, s fordítson több időt családjára, barátaira, hobbyjára. Igyekezzen beszélni problémáiról - de ne csak azokat, hanem apró örömeit is ossza meg családtagjaival! Ha hazaérkezik, kapcsolja ki nyugodtan mobiltelefonját, s igyekezzen ne rögtön bekapcsolni a TV-t!

Ne bagatellizálja el munkakényszerének negatív hatásait! Apránként a sok kicsi kavics is óriási teherré válhat. Akkor se ragaszkodjon a mindenáron a perfekcióhoz, ha ezt az extra-teljesítményét munkahelyén elismerik. Higgye el, nem csak a munkahelyének, a családjának is szüksége van Önre! A munkahelyén - ha nem is rögtön -, de tudják Önt pótolni... családjában soha.

Forrás: Linda S. Mitle.Ph.D.
Crosswalk.com . Family Living Channel

fordította: fm

"Szereti Önt a felesége?"

Egy tanulmány keretében 10.000 férfinek tették fel ezt a kérdést. Azok között, akik igennel válaszoltak, egyértelműen kevesebb volt az angina pectoris (szívizomvérellátási elégtelenség) betegségben szenvedő, mint azok között, akik úgy érezték, nem szeretik őket.

A "Pszichológia ma" c. folyóirat a pszichoneuroimmunológiai (PNI) kutatások legújabb eredményeinek áttekintőjében hozta nyilvánosságra a fent említett kísérletet. Ez a még viszonylag fiatal tudományág az érzelmeknek és a gondolatoknak az immunrendszerre és az egészségi állapotra gyakorolt hatását hivatott vizsgálni.

A stúdium legfőbb megállapítása: szülői szeretet véd a betegségekkel szemben. A folyóirat másik nyilvánosságra hozott tanulmánya bebizonyította, hogy azok az emberek, akiket gyermekként szeretettel vettek körül a szüleik, azokat mintegy "védőpajzs" vette körül a betegségekkel szemben. Az ötvenes években 126 egyetemistát kérdeztek meg szüleik szokásairól, majd 35 évvel később újra megkérdezték őket. Az eredmény: azok között, akiknek édesanyja, szigorú és elutasító volt és kevés gondoskodó szeretetet kaptak, közékorukban egyértelműen gyakoribb volt a szívinfarktus, a magas vérnyomás és az alkoholizmus előfordulása, mint azok között, akik szüleik szeretetében élték meg gyermekkorukat. Az említett folyóirat cikke utal egy amerikai szakmai publikációra (Advances in Mind-Body-Medicine" (Kalamazoo/Michigan) is. Ebben neves pszichoneuroimmunológiai tudósok fejtik ki véleményüket (17/2001).

Ezek szerint, a negatív érzelmek gyulladásokat okoznak. Alátámasztják azt a régi megfigyelést is, miszerint az optimizmus, a konstruktív gondolkodás jótékony hatással van az ember immunrendszerére. A pozitív illúziók nemcsak kívánatosak, hanem kifejezetten ajánlatosak. Nagyon realista, önmagával szemben túlságosan őszinte emberek nagyobb eséllyel esnek depresszióba - állítja az amerikai szociálpszichológus, Martin Seligman.

Megint más tanulmányok arra mutatnak rá, hogy a negatív emóciók és a stressz közvetlenül befolyásolják a gyulladást létrehozó molekulák (citokinek) létrejöttét. A citokinek hatásmechanizmusa a felelős a szív- és érrendszeri betegségeknek is. Egy másik tanulmány a sebgyógyulásnál rögzítette a citokinek fontos szerepét.

"Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?" Jézus így válaszolt: "A legfőbb ez: Halljad Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. Márk 12,28b-31

Forrás: Psychologie heute/ntv
fordította: fm

Európa az "egyke" mellett voksolt?

Európa nyugati országaiban divatban van az "egykézés". Egyetlen kivétel van csak: Franciaország. Mostanság szociológusok, társadalomtudósok egyre határozottabb hangon igyekeznek szóvá tenni az új "trend" következményeit, mely nem is olyan hosszú távon a társadalom működőképességét veszélyezteti.

A nyugati jóléti társdalomban a családok általában nagy ugrásként jellemzik a második gyermek vállalását. Nem is olyan rég ez a társadalom még felháborodott a kínai családpolitikán, amely csak egy gyereket preferált. Most pedig az a helyzet állt elő, hogy a nyugati fejlett ipari társadalomban új trend kezd eluralkodni: az egygyerekes-családmodell.

Ennek megvannak a sajátos okai, állítja Hans Georg Hildebrand (SonntagsZeitung 2004/2/8) egyik cikkében. A második gyerek tervezése lényegesen nehezebb, mint az elsőé. Ennek primér oka, hogy a nők többsége lényegesen később vállalja első gyermekét, mint az korábban szokásos volt. Mára Németországban az egygyermekes család a "normális" esetek közé tartozik.

Ezt az állapotot erősíti az uralkodó életérzés, hogy ti. egy gyerek még megengedi a szülők ömegvalósítását, egy gyerek még koronája lehet a sikeres karriernek, egy gyerek még nehézségek nélkül kifejezheti a nő természetes vágyát, hogy gyermeket szüljön.

A második gyerek színrelépésénél ütköznek azzal a "kellemetlen" ténnyel, hogy két gyermek már "nem engedi meg", hogy az édesanya alkalmazásban álljon. Felvetődik a megnövekedet háztartási munka megosztásának nem is olyan egyszerű kérdése - 79%-ban a nők végzik a háztartási munkát(!) -, mely minden további gyermekkel együtt csak növekszik. Ennél sokkal jelentősebb probléma azonban a karrier törése, mely mindig anyagi visszaeséssel is jár!

A második gyerek jövetele nemcsak hosszabb kiesési időt jelent a szakmában, a hivatásban, de megnehezíti a gyorsan változó munkakörülményeknek, nemkülönben az egyre erősödő munkaerőpiaci harcoknak (Európában 20 millió munkanélküli van!) köszönhetően is az újra munkába állást. Minden egyes "plusz" gyerek csak gyengíti a nő újra munkába állásának esélyét.

Ugyanakkor a "csak" házimunka egyes nőknél horrorképeket gerjeszt, mely számukra ugyan a gyermekbarát környezet naponkénti élvezetét jelentené, de mégis a játszóterek és közösségi centrumok intellektuális gettójaként élik azt meg. Azok a nők pedig, akik két gyermek mellett továbbra is munkában állnak, egyértelműen vallják, hogy két gyermek mellett nem egyszerűen a munkamennyiség nő legalább kétszeresére, hanem annak elvégzése kétszeres erőt kíván - hiszen a rendelkezésre álló idő gyakorlatilag ugyanannyi, mint korábban. Sokak számára éppen ezért két gyerek, plusz egy munkahely maga a nyílt provokáció.

Mindemellet nem elhanyagolható súlya van a család anyagi helyzetének is... Amíg korábban két fizetésből kellett megélni, több gyerek esetén hirtelen csak egy áll rendelkezésre. Míg korábban a financiális helyzet relatíve szabadságot engedett kisebb-nagyobb álmok megvalósításának, a "nagycsaládos helyzetben" minden bevásárláskor konvergálni kell az árengedményes áruk polca felé... Nem csoda, ha ilyen, s az élet más területén megtapasztalható korlátozó "lehetőségek" nem inspirálják a további gyermekvállalást.

Mi legyen a megoldás? Joachim Bessing három évvel ezelőtt megjelent könyve "Mentsétek meg a családot!" óva int - saját tapasztalatok okán is - a divatos megoldásoktól, mint például a "patchwork-család". A két félből ugyanis nem mindig áll össze az egy egész...

A nagycsaládhoz, mint az egygyerekes családmodell ellenpólusaként az alábbi megjegyzést teszi Bessing: "A család, mint a generációk létrejöttének a helye, az egyetlen működőképes módszer arra, hogy a benne felnövő, stabil kapcsolatokkal bíró gyermekekkel (a jövő felnőtteivel) a folyamatos kulturális változások közepette is megóvjuk a társadalmat."

Fritz Imhof , SSF. Schweiz, Stiftung für die Familie
ford.: fm

A jó emberek nem mehetnek be a mennyországba?

Nem igaz tehát, hogy a jó emberek a mennyországba jutnak? De miért? ...Mert Isten azt mondja: "Nincs egy igaz sem előttem."

A Bibliában ugyanis az áll, hogy "Az emberek között egy igaz sincs, aki csak jót tenne, s ne vétkezne." Isten előtt - akik a mennybe juthatnak - csak "egyfajta" ember létezik: olyanok, akik kegyelmére szorulnak, s hagyták magukat megmentetni az Isten szeretete által.

 

De mit is jelent ez a szó: kegyelem? A vallásos szóhasználat mondhatni alapfogalmai közé tartozik ez a kifejezés, amely azonban az értékveszejtő világunkban érthetetlenné vált. Jelenti egyrészt azt, hogy Isten jót tesz azokkal, akik egyébként ezt a jóságot egyáltalán nem érdemlik meg. Jelenti azt is, hogy szeretetével lehajol közénk, hogy megértsük Őt. A kegyelem Isten ajándéka, ami nem jár "alanyi jogon". A kegyelemben Isten egyik legfontosabb "tulajdonsága/karaktere" rajzolódik ki. A kegyelem révén ugyanis szeretné, ha minden negatívumunk, bűnünk, problémánk, egyetemes jóvá formálódna át. A kegyelem tehát nem egyházi dogmatikus tanítás, sokkal inkább életünknek egy új (alap)elhatározása.

Isten kegyelme felszabadít. Kegyelme és emberi szabadságunk ugyanis nem konkurenciaviszonyban vannak egymással, hanem egymás mellett léteznek - szabadon. Isten szeretete nem "kényszeríti" az embert. Isten emberhez fordulása felszabadít, s ez a megtapasztalt szabadság mondatja ki az igent Isten dolgaira. Az Istenre kimondott igenben először is emberségünk valódi szabadságát fedezzük fel. A szabadság nem egyszerűen választási szabadságot jelent, hogy ezt vagy azt tegyük. A valódi szabadság a létezés igenlését jelenti. Igenlését, s egyben elfogadását is annak, hogy nemcsak vagyok, hanem Isten által is szeretve vagyok. Reakció ez, válaszadás is az Isten szeretetére.

Isten kegyelme ajándék, amit nem lehet kiérdemelni. Ezért csak "rossz" emberek mehetnek be a mennyországba. A jó emberek - biblia felfogása értelmében - azok, akik úgy gondolják, számukra nem szükséges, hogy Isten megajándékozza őket, mert ők enélkül is jók. A megfizetés napját (utolsó ítélet) el nem kerülhetjük, de addig is Isten ajándékait hálával fogadjuk. Egyéni teljesítményt Isten kegyelmével kombinálni nem lehetséges. Vagy az egyik vagy a másik. Ezért hagyjuk magunkat megajándékozni, hiszen minél többször beengedjük életünkbe az Istent, annál szabadabbak és önállóbbak leszünk.

Szerző:  Bruno Graber
Forrás:: Livenet.ch 2005/12/15
ford.: fm

Harc a pontokért...

Forró napokat élünk... s, most nem csak a kánikulára gondolok. Finisébe érkeztek az érettségizők. Nagyobbik lányommal együtt újra átélem - persze személyes tét nélkül - a furcsa szorongást, "Csak jól sikerüljön minden válaszom!". A legkiválóbbak, az eminensek is - akik már jócskán túl vannak az érettségin, talán az államvizsgán is -, elronthatják a választ a legfontosabb kérdésre: Istennel vagy nélküle akarom élni az életem?

Hamarosan tízezrek kerülnek ki az iskolapadokból, ki ilyen, ki olyan bizonyítvánnyal. Aki kitartással nyomta a padot, azok mosolyogva, a kevésbé szorgalmasak vagy mérsékelten szerencsésebbek vegyes érzelmekkel indulnak tovább. Hamarosan megtapasztalják, amit eddig is tudtak, hogy az "életben" nemcsak a jó jegyek számítanak...

A legfontosabb jó hír persze az, hogy végre, vége van! Ez az öröm persze csak időszakos, hiszen a következő vizsgák már várnak rájuk, hiszen az élet egy folyamatosan tartó élethossziglani teszt. Van aki sikeres a jó jegyek szerzésében, álom-munkahelyeket kap meg, sikeres, szép karriert fut be, s mégse boldog. Talán valamikor még családot is alapít, gyerekeket nevel, de mindeközben úgy érzi, mégsem azt kapja, amit az élettől elvárt... Mi lehet ennek az oka?

Mi lehet az oka annak, hogy valaki sikert sikerre halmoz, hivatásban és magánéletben egyaránt és mégsem érzi magát boldognak? Az ok a lélekben keresendő. Isten úgy teremtett meg minket, hogy a boldogságunk csak akkor maradéktalan, csak akkkor tudjuk megelégedetten élni a mindennapjainkat, ha Őt magát beengedjük a lelkünkbe. S lehet-e bármi, ami pótolhatja az Istent? Hiába gyűjtögetünk magunknak mindenféle credit-pontokat, diplomákat vagy tudományos fokozatot, Istent egyik sem pótolja. S, ha majd "ott és akkor" számonkér minket "No édes fiam/lányom, mid van, amit nem kaptál volna?" - akkor nyilvánvaló lesz, hogy Isten egészen más pontrendszerben gondolkodik, mint mi...

Istennél nincs jeles, jó, megfelelt vagy éppen elégséges rendű... Az Ő vizsgamódszere egészen más. Ő nem helyezi stresszszituációba teremtményeit, senkit nem terhel erején felül. Számára egyetlenegy elégséges: Őszinte döntés. Mellette vagy Ellene - ez rajtunk áll. Ő mindenesetre már döntött, s "beikszelte" a saját válaszát. Így olvashatjuk János 3,16-ban: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta érte, hogy, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

fm