Milyen liturgiával bontsunk templomot?
Avagy: E-bay-en az egyházközség?

A kérdés nem újságírói, afféle uborkaszezonos, hanem nagyon is gyakorlati, amely komoly teológiai kérdéseket is felvet. Gondolataimat több tény is indukálja: Egyre növekszik azon egyházközségek száma, ahol a létszámban kicsiny gyülekezet képtelen fenntartani financiális erejét többszörösen meghaladó, szépemlékű múltjának hagyatékát: a templomot. Nemcsak a presbitériumok, a magas közegyházi funkcionáriusok is csodálkozva tárják szét kezüket: Akkor most mit tegyünk?

1993 és 2005 között a felmérések szerint a német katolikus egyház kétmillió, a német protestáns egyházak pedig mintegy négymillió hívővel lettek kevesebben. Mindez komoly gyakorlati nehézségeket is eredményez: akárcsak három évvel korábbi helyzettel összehasonlítva mintegy tízmillió euróval kevesebb a német egyházak bevétele, illetve a létszámcsökkenés miatt egyre több egyházi alkalmazott kerül utcára (Németországban az egyházak a legnagyobb munkáltató szervezetek), valamint egyre feleslegesebb és nagyobb gond az egyházi ingatlanok fenntartása.

A német Katolikus Püspöki Konferencia is kénytelen volt az egyre problémásabb jelenséggel foglalkozni, hiszen a helyzet oda jutott, hogy egyes közösségek már a templomépületeket sem tudják működtetni, illetve bizonyos helyeken már életképes közösségek sincsenek. A püspöki kar döntése szerint a feleslegesnek bizonyuló templomokat elsősorban más felekezeteknek kell átadni (kivéve a muzulmánokat), ám minthogy erre igen kevés igény van, ezután oktatási vagy kulturális célú hasznosításukat látnák szívesen. Természetesen vannak funkciók, amelyeket az átadáskor eleve kizárnak, mint például az éjszakai mulatók, szórakozóhelyek vagy bevásárlóközpontok (bár érdekesség, hogy Nagy- Britanniában és Hollandiában ez utóbbi funkciót engedélyezték).

A német templomok kiárusításának folyamata még csak a kezdeténél tart. Egyes pesszimista egyházi becslések szerint a folyamat végén az egyházi ingatlanok mintegy harmada jut majd ilyen sorsra. Ezzel együtt azonban a német egyházi közösségek gazdaságilag a szükséges mértékben működőképesek lesznek, hála a Németországban számukra kedvezően kidolgozott finanszírozási és állami adózás-segítési rendszernek.

"Húsz évvel le vagytok maradva!"
- mondja félig viccesen-komolyan luxemburgi evangélikus kollégám, s hozzáteszi: "Ez a ti nagy esélyetek!" Aztán kiderül, hogy egyházi ingatlanaink fenntartási nehézségeit illetően nem kullogunk annyira a lista végén - sajnos - , hiszen "saját élményeink" is vannak. Gyülekezetünk több mint százéves vörösfenyő padjai a gerényesi evangélikus gyülekezetből, a millecentenárium környékén "menekültek" Tatára... a biztos enyészet elől - a templomot ugyanis bontási anyagként értékesítették. Bajor katolikus testvéreinktől pedig néhány éve oltárterítőket kaptunk ajándékba, mert környékükön megszűnt létezni egy gyülekezet.

Oltár helyén söntéspult?

Vitathatatlan tény - ahogyan áldott emlékű tatai kapucinus barátom/kollégám János atya mondta: "Meglátod, a gyülekezeteket az ingatlanaik ölik meg!" - s milyen igaza volt! Egy-egy templom (az esetek többségében műemlékről van szó!) felújítása külső segítség nélkül - hiszen az államosítás, a kisajátítási eljárások után az egyházak elveszítették önfenntartásukhoz szükséges alapvető gazdasági hátterüket - financiális öngyilkosság, s gyorsan tegyük hozzá: olykor már a fenntartása is elviselhetetlen terheket ró a sokszor nemcsak pénzügyileg agonizáló gyülekezetre.

Ha valaki körülnéz egy kicsit a hirdetések között, akkor hamar találhat kisegyházi gyülekezetek egykor istentiszteleti alkalmaiknak helyt adó, eladásra ítélt ingatlanokat, de nem kell sokáig böngésznie, hogy a "történelmi egyházak" szórványgyülekezeti kényszerlépéseinek ingatlanpiaci nyomait is felfedezzük: ott vagyunk az ingatlanpiacon, sajnos nem mint vevők, hanem mint eladók. Azt már elfogadtuk, ha meg nem is szoktuk - a történelem kényszerűsége okán -, hogy egykor pompázatos zsinagógák a fasizmus/kommunizmus áldozatául estek, s jobb esetben néhány évtizedes "bútorraktár-vesszőfutásuk" után könyvtárrá vagy kiállítóteremmé, ha nem is újjászülettek, de avanzsáltak.

Közösségi tér - csak most másképpen...

 

Vajon ez a formáció is évszázadokon átívelő lesz?...

Egyházunkat is "elérte" a negatív fejlődés, a sorvadás látható jele, kikerült a templomajtóra a tábla: eladó. Nemcsak a templomajtó kilincse lóg szomorúan lefelé, a megmaradt hívek orra is... In concreto: Tudtommal a tokaji evangélikus kistemplomot árulják, ha elkél, akkor precedensértékű sorsát többtucatnyi osztja majd. Tőlünk nyugatabbra gyönyörű templomokat bevásárló-központként, lakóházként, vendéglátóipari egységként, nemegyszer éjszakai lokálként, "öröm-tanyaként" hasznosítottak új tulajdonosaik - Na ja, az ész is ezt diktálja: azt kell csinálni, amire igény van...

Amíg Európa fejlettebb felében a keresztény templomok kiürülnek, eladdig a dzsámik gombamód szaporodnak. (Egyébként Németországban - a nem kevés jogi tortúrát tekintve könnyebb egy iszlám, mint egy keresztény templomot megépíteni.) Érthető módon a német keresztény egyházak nem szívesen - ellentétben a szabadegyházakkal - adják át kultikus használatra templomaikat. (Volt is ebből nagy port kavart diskurzus...) Ha már végképp megszűnik egy egyházközség, akkor inkább jöjjön a buldózer... nos, ez is jelzésértékű! Nemcsak nekünk, hanem a nemkeresztény világ felé is.

Beismerjük vagy sem, látható jelei ezek a lelki hanyatlásnak, Krisztus népe lassú pusztulásának. Majd amikor minden megszűnt már: iskola, könyvtár, színház, s csak a bevásárló-központok maradnak alternatív időtöltést kínálva (lásd keserűséges amerikai modell), akkor kiderül, hogy milyen sok feladata van egy jól működő egyházközségnek: a karitatív feladatok mellett a kulturális, az önsegélyező, az integráló pszichoszociális, s persze mindenek előtt az egészet egységbe forrasztó liturgiai...

De mit csináljunk, amikor nemcsak egy gyülekezet, de az egész falu eltűnik?

A globalizáció pestise minden közösséget elér, így a szentegyháziakat is, ezt kár lenne tagadni. A vidék elsorvadása/elsorvasztása a templom, a kultúrházak elesésével kezdődött. Hűséges, a végeken mindvégig kitartó - többnyire idősebb lelkészkollégák vívták kemény egzisztenciális csatáikat, amíg bírták vagy koruk engedte. Amikor még csak a templompadok ürültek ki, legfeljebb a gyülekezet vezetősége sopánkodott, de amikor megszűnt az iskola, sőt a posta, majd az utolsó vegyesbolt is - akkor már mindenki "szentségelt", hogy ez így mégsincs rendjén...

A nagy "globo-járvány" ellen az egyházak sem találtak ki még százszázalékos védőoltást. (Ugyan létezik - ez az evangélium -, de a beteg még nem hagyja, hogy beadják neki.) Siker-történetként könyveljük el, ha egy-egy gyülekezet társadalmi respektjét is emelendő, öregotthonokat, családsegítő központokat hozott létre, s üzemeltet - tegyük hozzá a tényt: egyre zsugorodó külső támogatásból. Vizsolyi református kollégám panaszkodott, hogy a szomszéd falu templomát széthordták, csak a keresztelő-kút és a szószék töbmázsás márványcsonkja állt ellen, no meg a harang... ez utóbbi csak azért, mert a hozzávezető létrát már korábban ellopták! Amíg persze a templompadokat és a lépcsőket tüzifaként kényszerülnek egyesek felhasználni, addig az egyházak karitatív szolgálata csak reklámfilmbe illő tűzoltó-munka... Ez persze semmit nem kisebbít a szociális területen dolgozók heroikus küzdelmekkel vegyes mindennapi áldozatos munkájának elismertségén és szükségességén.

A templom a jövőnek épül...

...És ha elbontják? Tatárjárás-, törökvész-, háborúk-, vagy földrengések-pusztította korok után a templomok felépítése nemcsak alapvető igény volt, hanem a lelki önmegerősödés eszköze, az újrakezdés, az élni-akarás egyértelmű jele is. S ha mi magunk bontjuk el a templomot? És ha a mi közreműködésünkkel tűnik el az Isten Háza egy közösség életéből, az mit jelez? Csakis egy valamit: a halált.

A templom a közösségi élet szent helye. Az emberek templomlátogatási szokása többnyire nem tudatos krisztuskövetésen, hanem tradíción alapul. Elég nyomorúság - nyögött is eleget az egyház népe ezalatt - , ha valaki tudatlan a tekintetben, hogyan is alkalmazza az ót, s az újat. Szánalmas, amikor hagyományteremtésről beszélnek az első alkalomkor, s a harmadikon már régi tradícióról szónokolnak - elfelejtve, hogy a hagyományok generációkon keresztül alakulhatnak csak ki.

Régen a templomépítés nemegyszer generációkon átívelő feladat volt, háborúk, éhínség, járványok szakaszolták a megvalósítást. Ezért aztán különösen is ragaszkodtak az emberek a templomukhoz, amit még nagyszüleik, szüleik kezdtek el építeni. A templomok évszázadokon át állnak, s ha földanyácska nem rázza meg magát, akkor évszázadokkal később, amikor már rég nincs ott élő gyülekezet, a falak-határolta szakrális tér akkor is hívogat. Templomot gyorsan eltüntetni csak a modernkori ember tud - bombával, folyószabályozással vagy értelmetlen városrendezéssel. A legszomorúbb az, amikor nem az általános rendezési terv, hanem a kényszerűség a kiváltó ok: nincs ember a templomban. Van-e más megoldás?

A kínálkozó alternatíva: "Költöz(z)ünk!"

A valóságos világból a virtuálisba... Újabban egyre több egyházközség, stagnáló vagy egyre kisebb hatékonysággal, reprezentálja magát a digitális mű-világban. Az újdonság varázsán túl, hamar kiderül, hogy a cyber-térben nem is olyan egyszerű hirdetni az Isten Valóságát... Szintén tény: nem csak humán-politikai megoldásokban, de sok minden másban is szűkölködnek egyházaink.

Bár egy virtuális gyülekezet fenntartása tényleg költséghatékonyabb, az más kérdés, hogy így mennyire töltjük be a mandatum Christi-t, illetve a Mester is az Ő igéretét: "Ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben..." - valóságosan(!), s nem osztott időben. A valóságos közösség, s az "egy szerveren levés" két alapvetően különböző dolog.

Még mielőtt azt gondolná valaki, hogy internet-ellenes vagyok, megjegyzem: óriási lehetőségek rejlenek az internetben az egyház számára is, manapság azonban az esetek többségében az internetes felületen aktívkodás nem más, mint a lelkész pótcselekvése. Színes forma - kevés tartalommal.

 

Ez lenne a jövő útja, virtuális közösség, tökéletes avatárokkal? Ebben a világban még a pap is tökéletes...
(Képek a "Second-Life" programból)

Ha az élet úgy hozza, akkor költözünk, s a megváltozott életkörülményeinknek örülünk vagy szomorkodunk miatta. Ha kisebből a nagyobba, akkor az örömteli, ha vödörből a csöbörbe, azt nem éppen lelkesedve tesszük. A "költséghatékony, takarékos" állam ötlete a legnagyobb hazugság, amivel valaha is találkozhattunk. Hogyan lehet pazarlásnak minősíteni azt, ami az életet szolgálja? Eleddig ugyanis csak ez történt keleten és nyugaton egyaránt! A közösségi lét védelmét szolgáló intézmények reformnak álcázott átszervezése (értsd: ellehetetlenítése) támadás az egyén ellen!

Végül: Milyen legyen tehát az elbontási liturgia?

A katolikus teológia szentségtana már lényegesen korábban megoldotta a problémát, a protestánsok azonban gondban vannak. Először is a templom szentségét nem a reálprezentáció (valóságos jelenlét) tana biztosítja, láthatóan a tabernákulumban (katolikus templom oltárán lévő szekrényke) őrzött euharisztia, vagyis az "ÚR-test", hanem a jelenlevők communioja (közössége) az Isten igéje által. Ugyanakkor az embervoltunkból fakad az érzelmi kötődés, ami miatt nem hagy minket hidegen, ha megérinthetjük azt a keresztelőkutat, amely felett ükapánk ükapját is keresztelték vagy ihatunk abból a kehelyből, amiből őseink is itták a szövetség vérét. Internetes portálokon bőven akadnak templomi tárgyakat reklámozó cégek. Kollekciójukban megtalálhatóak a "bontási anyagok" is, az egykor liturgikus cselekményeknél használt eszközök, de szószékek, templomi ablakok, gyóntatószékek és persze keresztek minden mennyiségben...

Örömünnepes nem lehet a templom "temetése", s jóllehet a gyász-liturgiát helyénvalónak érezhetjük, de valahogy mégsem idevaló. Sokkal inkább a hálaadásnak kell(ene) kidomborodnia, ha valamilyen formában továbbél a gyülekezet vagy annak maradéka. És ha nem? Ha már rég gazdátlan a templom, elhagyott fíliája egy nagy gyülekezetnek? Nehéz kérdések ezek...

Persze ha a templom bontását az idő és a lelketlen emberek már elkezdték, egy kicsit más a helyzet... De ha minden szépen a helyén van - akkor már elnehezül a szív. Persze mindezt csak gondolom, mert hála Istennek ilyen gondok nem aggasztanak. Ugyanakkor láttam már gondterhelt esperesi tekintetet, amikor méteres gazban, düledező parókia udvarán állt - meglehetős tanácstalanságban...

Minden egyes templom pusztulása az egyház egy-egy látható bástyájának a feladása, az Isten országának földi határkő-elmozdítása, kényszerű beismerése annak, hogy veszítettünk. Az ember természetesen nem szeret veszíteni, vagy ha veszített, nem hivalkodik vele, hanem hallgat róla, s akkor sem válaszol, ha kérdezik. Én most mégis kérdezem: Akkor milyen liturgiával bontsuk el a templomot?

Média-visszhang alapján írta:
Franko Mátyás

Szex
és stabilitás

A "Sex and the city" film utáni időkre is megmarad a kérdés: Szükséges a szerelmi boldogsághoz a házasság... Vagy elégséges egy lehetőség szerinti szolíd partnerkapcsolat?

Egyesek szerint a házasságban szinte csak zűrzavar uralkodik - akkor meg minek? Amikor ketten összeköltöznek, s elkezdik a közös életüket, a dolgok együttes látását alakítani, akkor kiderül: amennyire különböző formájúak és tartalmúak az együttélések, olyannyira különbözőek bennük lévő bizonytalanságok is. A fiatalok a partnerkapcsolathoz vezető izgalmas úton felvetődő kérdéseikkel, kétségeikkel nem az egyházakat keresik meg - ez tény, a válási statisztikák is ezt támasztják alá. Sokaknál a családalapítás utáni vágyat hamar elmossa az örök kétség: A megálmodott boldogságot talán nem is lehet megvalósítani. Most akkor házasodjon az ember vagy sem? A kérdés nagyon gyakran megmarad kérdésnek akkorra is, amikor a gyerek(ek) már rég megszülettek.

Az áldás tere
A házasság több mint egy jogi passzus, szabály, "papír", ami véd. Sokkal inkább hagyományos formája az együttélésnek - a társadalmi norma szerint. Keresztény (Zsidóból, mohamedánból is! - megjegyz. tőlem) szempontból az alapvető rend, amibe Isten a férfit és a nőt beleteremtette. Ezt azt jelenti, hogy nem kell az embernek magának kiokoskodnia a partnerkapcsolat lehetséges formáit, nem szükséges azt együttélésben tesztelnie vagy bármiféleképpen kikísérleteznie a legmegfelelőbbet. Ehelyett megteheti, hogy érett elhatározással, az igen felelősségteljes kimondásával házasság "terébe" belép, amit Isten kigondolt és elrendelt az ember számára. Ebben a térben pedig igényelheti azt az áldást, amit a Teremtő Isten belehelyezett.

Tényleg csak egy szép gesztus a társam nyilvános felvállalása... vagy többre is kötelez?

Van nagyobb is?
A feltétel nélküli igenlés egymásra - a jó és rossz napokban egyaránt - a mennyasszonyt, s vőlegényt egyúttal az Isten igenlésének a talajára is állítja. Az egyházi esküvő értelmét éppen az adja, hogy maga Isten mond igent... Hűség és megbízhatóság pedig az Istentől elválaszthatatlan "tulajdonság". Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. 5Móz 32,4

Isten életet, s időt ajándékozott nekünk, hogy ezekben megtapasztaljuk, visszatükrözzük Őt. A nyilvánosan kimondott igennel a házasulandók a bizalom és intimitás védett terét teremtik meg, ami hűség által tartatik meg és azáltal ékesedik is. Ez adja a legjobb "klímát" a szerelemhez is, ugyanakkor a házasság minden más kapcsolatnál jobban tükrözi az Isten teremtői hűségét.

A "baromi nagy érzés" - és azután?

A szex a házasságon kívül lehet nagyon "szuper", "mega" vagy "cool", azaz lehet nagyon bódító és ellenállhatatlan - abban az esetben persze, ha lelkileg-testileg minden körülmény szerencsésen együttáll. Ez amiatt van, mert ebben nyilvánul meg Isten a két nembe belehelyezett polaritásának az összeolvadása, amit a Biblia így fogalmaz meg: "leszenek ketten egy testté". Ámde a házasságon kívüli szexben történik valami: Akaratlanul is eszközzé silányul, a kapcsolatnak egy nagyon kívánt élményévé: Minek vagyunk együtt, ha nem azért, hogy kipróbáljuk milyen az, ha meghódíthatunk, s meghódítanak, nemde?

Ha valaki így áll hozzá a két nem legintimebb kapcsolatához - a manapság divatos "one-night-stands", azaz egyéjszakás "kalandokat" keresi, akkor az igazi, másikra odafigyelő bensőséges, mindenki által vágyott kapcsolathoz vezető utat ássa alá.

A "nagy bulizók", akik a mindent-kipróbálni-akarás fátyla mögé rejtőznek, mondván, hogy ők még nem értek meg, még nem készek az igazi nagy szerelemre, meglehet, hogy mindenről lemaradnak... Tessék kicsit körülnézni! Egyre több azon hölgyek száma, akik 35 év felett egyre kétségbeesettebben keresik - a mostmár nemcsak partnerüket -, akiktől reménységük szerint természetesen nemcsak gyermekeket akarnak, de velük is kívánnák felnevelni őket...

A másikért vállalt kötelezettség, a terhek vállalása, a kapcsolatba belefektetett idő s energia csak akkor
nyilvánul meg igazán, amikor éppen elmúlni látszik...

Szerelmesen - stresszben
A szerelem magasságokba repít, elvakít, s persze függővé is tesz... Házassági levél nélkül közös lakásba költözni, annak minden terhét közösen hordozni, egyéb kötelezettségeket vállalni - a "majd csak megleszünk valahogyan, valameddig" nem éppen perspektívikus látásával - előre jósolható a kapcsolat stressz-gazdagsága... A hétköznapokban az egymásnak biztonságot nyújtás, az elrejtettségben levés apró jelei helyett, a kísértések és tévedések, az állandó bizonyítás kényszerűségének szövevényes hálójában vergődés lesz az eredmény, s csak idő kérdése mikor kerül a lélek a padlóra, mikor csapnak össze a hullámok a fejek fölött... Kezet a szívre! Őszintén, ez az a nagy szabadság, amire mindenki vágyna?

 

Védett tér az erotikának...
Eggyé válni, közösen tovább menni, az életet továbbadni - erre "találta ki" Isten a házasságot, hogy minden generáció részesedjen ennek az áldásaiból. Az Istenre hagyatkozás, a hűség fényében a házasság így egészen más minőséget kap, mint egy erotika-meghatározott kapcsolat. Hogyan? Úgy, hogy a házasságban élők kimondottan azon igyekeznek (ezt tanulják együtt), hogy a szeretet/szerelem növekedjék közöttük, míg egy "laza" kapcsolatban nem kimondottan ez az elvárás, nem ez a cél.

A kötődés lélekemelő szépsége nem csak az erotikában, hanem az azt formáló (kis)közösségi létben is megnyilvánul...

...vagy kockázat
Az eskü és a hűség a táptalaja annak, amin az őszinte barátság, az erotika, a párkapcsolati kreativitás, az elkötelezettség növekszik, hogy az életet ne csak közösen éljék, de meg is álljnak a kihívások között és fejlődjenek.

Ha két szerelmes ember megosztja az ágyát és az asztalát, anélkül, hogy házasságot kötnének, igen sokat kockáztatnak - s ahogy az lenni szokott: a nő mindig többet, mint férfi.

Szerző: Peter Schmid
Forrás: Livenet.ch

Fordította: fm

Építő hit - A templombajárók tovább élnek...

"A 21. század húzóágazata csak egy minden területet átfogó egészségügyi koncepció lehet." - vallja Leo A. Nefiodow gazdaságpolitikával foglalkozó elméleti szakember.

A március végén Kasselban tartott Keresztény Egészségügyi Kongresszuson Leo A. Nefiodow arra mutatott rá, hogy az US-amerikai állapolgár évente átlagosan 6200 Dollárt ad ki egészségének megtartására, javítására. Az egészségügyben dolgozók száma folyamatosan növekszik, s mára az USA-ban minden második munkahelyet az egészségügyi szolgáltatások teremtik. Ennek következtében a munkanélküliség csak mintegy 5%. Németországban egészen más a helyzet... (Hát még Magyarországon! - ford. megjegyzése) Ott az egészségügy reformja okán folyamatosan munkahelyeket szüntetnek meg. Pedig az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos munkahelyek képesek lennének megteremteni a teljes foglalkoztatottságot!

Amit utólag fizetünk, az mindig drágább
Ugyanakkor több orvos és gyógyszer, technika és sok-sok financiális erő sem képes az embert egészségesebbé tenni.. Nefiodow két okot is lát. Az egyik: nem beszélhetünk egészségügyről akkor, amikor a rendelkezésre álló pénz 99%-át a betegségek leküzdésére adjuk ki. Az egészségügyi rendszer hibás, ha csak akkor reagál, amikor már a betegség kitört. Nemkülönben a rendszer csak a tünetet kezeli, de az eredeti kiváltó okot nem képes legyőzni. Így aztán nem csoda, ha a költségek folyamatosan emelkednek.

 

A több orvos és gyógyszer és modern technika még nem garancia mindenre...

A munkahelyi stressz számos betegség okozója...

A megelőzést segíteni - a felebaráti szeretettel...
A kiadásokat látványosan csökkenteni lehetne, ha a betegségek tényleges okát szüntetnénk meg. Sokan betegszenek meg azért, mert a munkahelyen elhordozhatatlanul sok stressz éri őket. Egy kis megértéssel, a felebaráti szeretetet nem teljes egészében félrelökve, egy új társadalmi etikával látványos eredményeket tudhatnánk magunkénak. A világvallások közül csak egyedül a keresztény vallásban, Jézus tanításának középpontjában áll a felebaráti szeretet, melynek következtében a lélek gyógyulására is lehetőség adódik.

A lelki egészség elősegítése

146 tanulmány, több mint százezer megkérdezett ember válaszainak kiértékelése alapján Nefiodow az egészség és a hit között összefüggést vizsgálta.Az esetek 77%-ban a hit pozitívan hatott az egészségre, 6%-ban negatívan a fennmaradó 17%-ban pedig nem volt megállapítható semmilyen összefüggés. Az embert tehát egésznek kellene tekinteni, amibe belatartozna a lelki egészség is. Nefiodow szerint a kutatásoknak sokkal inkább a betegségek kiváltó okaira, s a megelőzésre kellene koncentrálnia. A teljes egészség magában foglalja ugyanis a lelki egészéget is.

Csak amikor meggyengül egészségünk, akkor kezdünk el gondolkodni az élet értelméről...

Az egészség mindig az utolsó előtti
Dr. Wolfgang J. Bittner a Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz-i Evangélikus Egyház spiritualitásért megbízott lelkésze "Keresztény emberkép - gyógyítással megbízva" címmel tartott előadást. Ebben kifejtette, hogy a gyógyítás az egyház lényegiségéhez tartozik, ugyanakkor a gyógyítás és az egészség fontosságának megértése eléggé behatárolt. "Az egészre kellene tekintenünk" - hangsúlyozta a teológus és szerző. Az egészség ugyanis az utolsó előtti, s nem az utolsó, hiszen ha egészségünk csődöt is mondana, keresztényként mindig van reménységünk a halálon túl, az örökkévalóságba...

Hit és józan ész

"Hit és egészségügy" címmel tartott előadást Dr. Dale A. Matthews, a Georgetown-i (Washington D.C./USA.) Orvosi Egyetem professzora. Sok tanulmány támasztotta már alá, hogy a hit az egészségre jótékony hatással bír, s nem nemcsak a kereszténységre, hanem minden vallásra áll. Orthodox zsidók jóval hosszabb ideig élnek, mint az elvilágiasodott neológok. Ugyanakkor ez a jótékony hatás csak a felszabadító, életigenlő vallásosságra jellemző. A negatív, teherként megélt vallásosság egyértelműen rövidíti az életet. Azok is, akik magukat kegyesnek tartják, orvoshoz sem fordulnak - mondván, hogy a Jóisten úgyis gondoskodik róluk - hamarabb meghalnak.

Dale A. Matthews:
a hit felszabadít...

A tanulmányok eredményei egyértelműen azt bizonyítják, hogy azoknál, akik rendszeres látogatói az istentiszteleteknek egyértelműen magasabb életkor prognosztizálható, mint azoknál, akik sosem járnak templomba. Természetesen ne legyünk nagyképűek, Istent nem lehet - ebben sem - sémákba szorítani. A vallásos tevékenység ugyan egészséget elősegítő, de az embereknél nem egyenlő mértékű a hatása.

Szerző: Christian Schäffler
Fordította: fm

Biblia - 2454 nyelven!

A Biblia, illetve egyes könyvei immár 2454 nyelven hozzáférhetőek. A teljes Biblia pedig 2007 végére 438 nyelvre lett lefordítva.

 

Vezető helyen
A Biblia ezzel fölényesen a leggyakrabban lefordított,elterjedt könyv az egész világon.. (Érdekesség: A második helyen Euklidész: Elemek c. könyve áll - ford. megjegyzése.)

Ezek a számok a legújabb "Scripture Language Report"-ból merítettek, ami a United Bible Societies (Egyesült Biblia Társaság) által nyilvántartott adat. Az előző évhez képest kilenccel növekedett a teljes fordítások száma, míg az egyes könyvek fordításának a száma 28-al.

Afrika mindenkit megelőz
Az afrikai kontinensen készült el eddig a legtöbb bibliafordítás, jelenleg 703, tízzel több mint előző évben. Az évente egyre növekvő számmal ellentétben a tudósítás arra is rámutat, hogy a becsült mintegy 6900 nyelvből, nyelvjárásból világszerte csak 438 nyelvnek van teljes, saját bibliafordítása és 1168 nyelvnek van teljes Újszövetsége. .

Hogy mindenki az anyanyelvén olvashassa az evangéliumot...
A Biblia Világszövetség szerint a föld lakosságának 95 százaléka számára elérhető egy olyan nyelvű Biblia, amit megért, "de Bibliaolvasás közben épp csak akkor tud a szöveg az olvasónak egészen a lelke mélyére elérni, hogyha azt az anyanyelvükön értik meg". Ezért a Biblia üzenetét mindenki számára elérhetővé kell tenni. Ezen dolgoznak a Bibliaszövetség fordítói több, mint 200 éve.

Az új nyelvekre lefordítottak között ott van például a kameruni Vute, a senegali Sérere, a guatemalai Chuj, illetve az ausztráliai Kriol nyelv. Egy Bibliafordítás akár évtizedek kemény munkájának gyümölcse: akadémiai kutatás, egy fordítóbrigád keresése és összeállítása, templomokkal, illetve missziós társaságokkal való együttműködés, nemkülönben a folyamatos fordítás, s szövegellenőrzés, ami hátteret adja. Olykor a munka nem ideális, hanem kimondottan nehéz körülmények között zajlik.

Bibliafordítások számának várható alakulása az elkövetkező évtizedekben.


A United Bible Societies-ben, Angliában 145 nemzetközi bibliaszövetség dolgozik együtt. Jelenleg a fordítók a Világszövetség, illetve egyéb Bibliatársaságok felügyete alatt több, mint 560 fordítóprogramban vesznek részt.

A United Bible Societies híreiből fordította:
ifj. Franko Mátyás

Első a munka, aztán a szórakozás!

A kötelességtudó emberek azt mondják: "Isten azt akarja, hogy a kötelességemet teljesítsem. Ezért vagyok a világon." De ennek az egyoldalú mottónak a súlya alatt gyorsan unalmassá válhat az élet.

1. A kötelességek az életünk részei
Azok az emberek, akik nem fogadják el a kötelességeiket, illetve azokat igyekszenek kikerülni, veszélyeztetik a lelki egészségüket és az Istenkapcsolatukat, ugyanúgy, mint azok, akik kötelességeikről nem bírják levenni szemüket. Mindkettő álláspont egyszínű; mert kizárnak egy részt az életből, amit a Teremtő az Ő rendjébe alkotott - és ezért megbetegszenek.

2. Mindennek megvan a maga ideje
Ezért Isten is behatárolja a kötelességelvégzések ritmusát a nappalok és az éjjelek váltakozásával, és a vasárnapnak, mint nyugalom napjának való bevezetésével. A feladatok sosem fogynak el, minden nap jön valami új, de Isten eközben ad nekünk szabadidőt, amiben a feladatainknak is "pihenniük" kell.

3. Isten megmutatja, hogy a kötelességek elvégzése nem mindig és mindenhol a legfontosabb dolog
Észrevette-e már, mennyire "pazarló" az Isten? Számtalan növényt csinált, a napfelkelték gyönyűre festik az égboltot, a madarak nem csak a párzás miatt énekelnek, és az emberek is tudnak játszani, énekelni. Ezek a dolgok megmutatják, hogy az élet több, mint csupán kötelességek elvégzése.

4. Isten az élvezet lehetőségét is adta nekünk
Imádjuk az Istent, amikor az adományait magunkhoz vesszük és megköszönjük. Isten elsősorban nem kíváló "kötelességteljesítőket" keres, hanem örömmel telt szíveket, amik szeretettel Őfelé hajlongnak, melyek látják a jót, hogy szeretetből alkotott minket, és ezt megköszönik Neki. Aki megtanult örülni Isten ajándékainak, az azokból újra és újra erőt tud meríteni, hogy a rá nehezedő kötelességeit kiegyensúlyozottságban el tudja végezni.

Szerző: Monika Riwar
Teológus, terapauta és lelkigondozó

Fordította: Ifj. Frankó Mátyás

Szilveszter? Na, ebből elég!
Sokan szenvednek a karácsonyi ünneptől. Alig vannak túl a "Kellemes ünnepeket!" emberpróbáló stresszén, máris rájuk szakad a "Boldog új évet!" terhe. Mit tehet az ember, ha az ünnepekhez tapadó éves visszatekintés nem hozza meg a megelégítő eredményt, s a jobb reményű jövő helyett csak a félelmeket hozza elő?

Lelkészek, pszichológusok, therapeuták igazolják, hogy az össztársadalmi nyomás az ünneplésre soha nem annyira elhordozhatatlan, mint karácsony és szilveszter idején. Különösen akkor nehéz az ünnep, ha nincs egy olyan baráti közösség sem, ahol kényelmesen elnyújtózva, eszegetve, viccelődve, együtt lehet az "óévet búcsúztatni, s az újévet köszönteni" - ahogy mondani szokás..

De mit is ünnepelünk?

Amíg karácsony szakralitását az egyház "biztosítja", eladdig a szilveszter egyáltalán nem egyházi ünnep. Nincs éjféli mise, nincsenek ajándékok sem, melyek a várakozás feszültségét növelik, s a csomagbontás meglepetésssel teli izgalmát adják kicsiknek és nagyoknak. Szilveszter-este van sok finomság az asztalon, s bizony sok helyütt mértéktelenül folyik az alkohol is, de ilyenkor még frissek a duplaünnepes gyomorélmények... Tulajdonképpen azt ünnepeljük, hogy eltelt egy év, s egy új kezdődik. Semmi többről nincs szó! Egy nemzetközileg elismert, jogilag lefektetett napról van szó csupán, amikor véget ér egy gazdasági-, pénzügyi esztendő, s kezdődik egy új. Ünnepelni tehát nem muszáj... de lehet másképpen is.

Tippek a szilveszterre azoknak, akik másképp "ünnepelnének"

Nagy kísértés ilyenkor, hogy a számtalan TV-csatorna valamelyik konzerv-ünnepénél leragad az ember, s ezen "mű-élmények" határozzák meg ennek a napnak utolsó óráit. Lehet azonban másképpen is "ünnepelni". Van, aki ilyenkor elutazik valahová, s ott vegyül el az alkalmi, jobb esetben rokoni társaságban. Ez sem rossz, sőt, de az sem alábbvaló, ha otthon feltesszük kedvenc lemezünket, s a zene simogatásában el-elgondolkodunk az elmúlt esztendőnk eseményein. Mindeközben elővesszük egy-egy verseskötetet, vagy énekeskönyvünk csodálatos énekeiből olvasunk el néhányat, esetleg el is dúdolásszuk. Nem hivatlaból mondom, de tényleg csodálatos szövegei vannak Evangélikus Énekeskönyvünknek...

Ha gond nyomaszt...

Az elcsendesedés mindig segít. Visszatekintve látjuk meg, hol fogyott el az erőnk, s hogyan segített meg minket az Isten. Ha az előttünk álló esztendő kihívásai miatt aggodalmaskodnánk, érdemes elővenni papírt, s ceruzát, s akár le is írni egyik oldalra, hogy mit tartunk nehézségnek, s a másik oldalra pedig, hogy mit ad majd a kitűzött cél elérése, s mik a várakozásaink. Álmodozzunk egy kicsit - a realitás határain belül - adjunk esélyt vágyaink konkretizálódásának. Ha sikerül megfogalmazni, hogy mit is szeretnénk, akkor pedig imádságban vigyük bátran Isten elé, s "beszéljük meg" Vele, hiszen: "Aki kér, annak adatik!"

A szilveszteri hangoskodás után hamar beköszönt az új esztendő csendje, s újra jönnek a munkás hétköznapok. Az élet megy tovább... és már nem vagyunk azok, akik voltunk. Reménység szerint bölcsebbek lettünk egy esztendővel, s megtanultuk/felidéztük újra, hogy az Isten kezéből véve a napjainkat - minden nap ünnepnap.

Franko Mátyás
evangélikus lelkész