"A hit hallásból van,
a hallás pedig Isten igéje által."

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az ige tanítását. Így teszem tehát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri...

 

 

Perikóparend 2006/2007

DÁTUM
Fakultatív lekció
Kötelező lekció
Textus
Ádvent 1. vasárnapja December 3/
Jer 23,5-8
Mt 21,1-9
Ádvent 2. vasárnapja December 10/
Ézs 63,15-19b.64,1-3
Lk 21,25-36
Ádvent 3. vasárnapja December 17/
Ézs 40,1-8(9-11)
Mt 11,2-10
1Kor 4,1-5 - nincs
Ádvent 4. vasárnapja December 24/
Ézs 52,7-10
Jn 1,19-28
Karácsony este December 24/
Zsid 1,1-6
Mt 1,20b-23
Karácsony ünnepe December 25/
Tit 2,11-14(15)
Lk 2,1-14
Karácsony 2. napja December 26/
Tit 3,4-8
Lk 2,15-20
Karácsony utáni vasárnap December 31/
Gal 4,1-7
Lk 2,33-40
Óév este December 31/
2Tim 4,(1-4)5-8
Lk 12,35-40
Újév January 1/
Gal 3,23-29
Lk 2,21
Vízkereszt ünnepe január 6.
Ézs 60,1-6
Ef 3,2-6
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap január 7.
Ézs 42,1-9
Róm 12,1-5
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap január 14.
2Móz 33,17b-23
Róm 12,6-16
Vízkereszt ü. után 3. vasárnap január 21.
2Kir 5,1-15a
Róm 12,17-21
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap január 28.
2Móz 3,1-14
2Pt 1,16-21
Hetvened vasárnap február 4.
1Kor 9,24-27
Mt 20,1-16
Hatvanad vasárnap február 11.
2Kor 12,1-9
Lk 8,4-15
Ötvened vasárnap (Esto mihi) február 18.
1Kor (12,31)13,1-13
Lk 18,31-43
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) február 25.
1Móz 3,1-13
2Kor 6,1-10
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) március 4.
Ézs 5,1-7
1Thessz 4,1-8
Böjt 3. vasárnapja (Oculi) március 11.
1Kir 19,1-8
Ef 5,1-9
Böjt 4. vasárnapja (Laetare) március 18.
Ézs 54,7-10
Gal 4,21-31
Jn 6,1-15
Böjt 5. vasárnapja (Judica) március 25.
1Móz 22,1-13
Zsid 9,11-15
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) április 1.
Ézs 50,1-9a
Mt 21,1-9
Nagycsütörtök április 5.
2Móz 12,1-4
Jn 13,1-17
Nagypéntek április 6.
Ézs 53,1-12
Jn (18,28-31)19,16-30
2Kor 5,14-21
Nagyszombat április 7.
Ez 37,1-13
Mt 27,57-66
1Pt 3,18-22
Húsvét ünnepe április 8.
1Kor 5,6-8
Mk 16,1-8
Húsvét 2. napja április 9.
ApCsel 10,34-43
1Sám 2,1-6
Húsvét ü. után 1. vasárnap április 15.
1Jn 5,4-10a
Jn 20,19-29(30-31)
Húsvét ü. után 2. vasárnap április 22.
Ez 34,10-16.31
Jn 10,(1-5)11-16
Húsvét ü. után 3. vasárnap április 29.
1Móz1,1-4.26-31.2,1-4a
Jn 16,16-23a
Húsvét ü. után 4. vasárnap május 6.
Ézs 12,1-6
Jn 16,5-15
Jak 1,16-21
Húsvét ü. után 5. vasárnap május 13.
2Móz 32,7-14
Jn 16,23b-27
Mennybemenetel ünnepe május 17.
1Kir 8,22-28
ApCsel 1,1-11
Mk 16,14-20
Húsvét ü. után 6. vasárnap május 20.
Jer 31,31-34
Jn 15,26-16,4
Pünkösd ünnepe május 27.
ApCsel 2,1-13
4Móz 11,11-17.24-25
Pünkösd 2. napja május 28.
ApCsel 10,34.42-48
1Móz 11,1-9
Szentháromság ünnepe június 3.
Ézs 6,1-13
Róm 11,33-36
Szentháromság ü. után 1. vas. június 10.
5Móz 6,4-9
Lk 16,19-31
Szentháromság ü. után 2. vas. június 17.
Ézs 55,1-5
Lk 14,15-24
Szentháromság ü. után 3. vas. június 24.
Ez 18,1-4.21-24.30-32
Lk 15,1-10
1Pt 5,6-11
Szentháromság ü. után 4. vas. július 1.
Róm 8,18-23
Lk 6,36-42
Szentháromság ü. után 5. vas. július 8.
1Pt 3,8-15
1Móz 12,1-4a
Szentháromság ü. után 6. vas. július 15.
Róm 6,3-11
Mt 5,20-26
Szentháromság ü. után 7. vas. július 22.
Róm 6,19-23
Mk 8,1-9
Szentháromság ü. után 8. vas. július 29.
Róm 8,12-17
Mt 7,15-23
Ézs 2,1-5
Szentháromság ü. után 9. vas. augusztus 5.
1Kor 10,1-13
Lk 16,1-9
Szentháromság ü. után 10. vas. augusztus 12.
1Kor 12,1-11
2Móz 19,1-6(7)
Szentháromság ü. után 11. vas. augusztus 19.
2Sám 12,1-15a
Lk 18,9-14
Szentháromság ü. után 12. vas. augusztus 26.
Ézs 29,17-24
Mk 7,31-37
Szentháromság ü. után 13. vas. szeptember 2.
1Móz 4,1-16
Lk 10,23-37
Gal 3,15-22
Szentháromság ü. után 14. vas. szeptember 9.
1Móz 28,10-19
Lk 17,11-19
Szentháromság ü. után 15. vas. szeptember 16.
Gal 5,25-6,10
Mt 6,24-34
Szentháromság ü. után 16. vas. szeptember 23.
Ef 3,13-21
Lk 7,11-17
Szentháromság ü. után 17. vas. szeptember 30.
Ézs 49,1-6
Ef 4,1-6
Szentháromság ü. után 18. vas. október 7.
2Móz 20,1-17(18-19)
1Kor 1,4-9
Szentháromság ü. után 19. vas. október 14.
2Móz 34,4-10
Ef 4,20-28
Mt 9,1-8
Szentháromság ü. után 20. vas. október 21.
1Móz 8,18-22
Ef 5,15-21
Szentháromság ü. után 21. vas. október 28.
Jer 29,1-7.10-14
Ef 6,10-18
Reformáció ünnepe október 31.
Gal 5,(1-3)4-6
Mt 5,1-10
Ézs 62,5b-7.10-12
Szentháromság ü. után 22. vas. november 4.
Mik 6,6-8
Fil 1,3-11
Szth. ü. után utolsó előttit előző vas. november 11.
Jób 14,1-6
Mt 24,15-28
Szth. ü. után utolsó előtti vas. november 18.
Jer 8,4-7
Mt 25,31-46
2Thessz 1,3-10
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas. november 25.
Ézs 65,17-25
Mt 24,37-51

2005/2006-os esztendő igehirdetései