2008-as egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az ige tanítását. Így teszem tehát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.


"A hit hallásból van,
a hallás pedig Isten igéje által."

Perikóparend - 2007/2008
Dátum
Fakultatív lekció
Kötelező lekció
Igehirdetésre kijelölt
Ádvent 1. vasárnapja December 2.
Róm 13,11-14
Jer 23,5-8
Ádvent 2. vasárnapja December 9.
Róm 15,4-13
Ézs 63,15-64,3
Ádvent 3. vasárnapja December 16.
1Kor 4,1-5
Mt 11,2-10
Ézs 40,1-10a
Ádvent 4. vasárnapja December 23.
Fil 4,4-7
Jn 1,19-28
Ézs 52,7-10
Karácsony este December 24.
Zsid 1,1-6
Ézs 9,1-6
Karácsony ünnepe December 25.
Mik 5,1-4a
Tit 2,11-14(15)
Karácsony 2. napja December 26.
Ézs 11,1-9
Tit 3,4-8
Karácsony utáni vasárnap December 30.
Ézs 49,13-16
Gal 4,1-7
Óév este December 31.
Ézs 30,(8-14)15-17
2Tim 4,(1-4)5-8
Lk 12,35-40
Újév January 1.
1Móz 17,1-8
Lk 2,21
Vízkereszt ünnepe január 6.
Ézs 60,1-6
Mt 2,1-12
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap január 13.
2Móz 3,1-14
Mt 17,1-9
Hetvened vasárnap január 20.
Jer 9,22-23
Mt 20,1-16

Hatvanad vasárnap

Ökumenikus imahét záróalkalma

 

január 27.

 

 

Ézs 55,6-11

 

 

Lk 8,4-15

 

 

Ötvened vasárnap (Esto mihi)

február 3.

Ám 5,21-24

Lk 18,31-43

Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) február 10.
Mt 4,1-11
2Kor 6,1-10
1Móz 3,1-13
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) február 17.
Mt 15,21-28
1Thessz 4,1-8
Ézs 5,1-7
Böjt 3. vasárnapja (Oculi) február 24.
Lk 11,14-28
Ef 5,1-9
1Kir 19,1-8
Böjt 4. vasárnapja (Laetare) március 2.
Jn 6,1-15
Gal 4,21-31
Böjt 5. vasárnapja (Judica) március 9.
Jn 8,46-59
Zsid 9,11-15
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) március 16.
Ézs 50,1-9a
Fil 2,5-11
Nagycsütörtök március 20.
2Móz 12,1-4
1Kor 11,23-29
Jn 13,1-17
Nagypéntek március 21.
Ézs 53,1-12
2Kor 5,14-21
Jn 19,16-30
Nagyszombat március 22.
Ez 37,1-13
1Pt 3,18-22
Mt 27,57-66
Húsvét ünnepe március 23.
Ézs 26,14.19
Mk 16,1-8
1Kor 5,6-8
Húsvét 2. napja március 24.
1Sám 2,1-6
Lk 24,13-35
ApCsel 10,34-43
Húsvét ü. után 1. vasárnap március 30.
Ézs 40,25-31
Jn 20,19-29(30-31)
1Jn 5,4-10a
Húsvét ü. után 2. vasárnap április 6.
1Pt 2,21-25
Jn 10,(1-5)11-16
Ez 34,10-16.31
Húsvét ü. után 3. vasárnap április 13.
1Pt 2,11-20
Jn 16,16-23a
1Móz1,1-4.26-31;2,1-4a
Húsvét ü. után 4. vasárnap április 20.
Jak 1,16-21
Jn 16,5-15
Ézs 12,1-6
Húsvét ü. után 5. vasárnap április 27.
Jak 1,22-27
Jn 16,23b-27
2Móz 32,7-14
Mennybemenetel ünnepe május 1.
ApCsel 1,1-11
Mk 16,14-20
1Kir 8,22-28
Húsvét ü. után 6. vasárnap május 4.
1Pt 4,7-11
Jn 15,26-16,4
Pünkösd ünnepe május 11.
4Móz 11,11-17.24-25
ApCsel 2,1-13
Pünkösd 2. napja május 12.
1Móz 11,1-9
ApCsel 10,34.42-48
Jn 3,16-21
Szentháromság ünnepe május 18.
Ézs 6,1-13
Jn 3,1-15
Róm 11,33-36
Szentháromság ü. után 1. vas. május 25.
1Jn 4,16b-21
5Móz 6,4-9
Szentháromság ü. után 2. vas. június 1.
1Jn 3,(13)14-18
Ézs 55,1-5
Szentháromság ü. után 3. vas. június 8.
1Pt 5,6-11
Ez 18,1-4.21-24.30-32
Szentháromság ü. után 4. vas. június 15.
1Móz 50,15-21
Róm 8,18-23
Szentháromság ü. után 5. vas. június 22.
1Móz 12,1-4a
1Pt 3,8-15
Szentháromság ü. után 6. vas. június 29.
Ézs 43,1-7
Róm 6,3-11
Szentháromság ü. után 7. vas. július 6.
2Móz 16,2-3.11-18
Róm 6,19-23
Szentháromság ü. után 8. vas. július 13.
Ézs 2,1-5
Róm 8,12-17
Mt 7,15-23
Szentháromság ü. után 9. vas. július 20.
Jer 1,4-10
1Kor 10,1-13
Lk 16,1-9
Szentháromság ü. után 10. vas. július 27.
2Móz 19,1-6(7)
Lk 19,41-48
Szentháromság ü. után 11. vas. augusztus 3.
1Kor 15,1-10
Lk 18,9-14
Szentháromság ü. után 12. vas. augusztus 10.
2Kor 3,4-9
Ézs 29,17-24
Szentháromság ü. után 13. vas. augusztus 17.
Gal 3,15-22
1Móz 4,1-16
Szentháromság ü. után 14. vas. augusztus 24.
Gal 5,16-24
1Móz 28,10-19
Szentháromság ü. után 15. vas. augusztus 31.
1Móz 2,4b-9.15
Gal 5,25-6,10
Szentháromság ü. után 16. vas. szeptember 7.
JSir 3,22-26.31-32
Ef 3,13-21
Szentháromság ü. után 17. vas. szeptember 14.
Ézs 49,1-6
Lk 14,1-11
Szentháromság ü. után 18. vas. szeptember 21.
2Móz 20,1-17(18-19)
Mt 22,34-46
Szentháromság ü. után 19. vas. szeptember 28.
2Móz 34,1-10
Mt 9,1-8
Ef 4,20-28
Szentháromság ü. után 20. vas. október 5.
1Móz 8,18-22
Mt 22,1-14
Szentháromság ü. után 21. vas. október 12.
Jer 29,1-7.10-14
Jn 4,46b-54
Ef 6,10-18
Szentháromság ü. után 22. vas. október 19.
Mik 6,6-8
Mt 18,(21-22)23-35
Szth. ü. után 23. (Biblia) vas. október 26.
Ám 8,11-12
Bakonyszombathely
Jn 20,30-31
ApCsel 8,26-38
Reformáció ünnepe október 31.
Ézs 62,5b-7.10-12
Gal 5,(1-3)4-6
Mt 5,1-10
Szentháromság ü. után 24. vas. november 2.
Préd 3,1-11
Mt 9,18-26
Szth. ü. után utolsó elottit elozo vas. november 9.
1Thessz 4,13-18
Mt 24,15-28
Szth. ü. után utolsó elotti vas. november 16.
2Thessz 1,3-10
Jer 8,3-7.13
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas. november 23.
2Pt 3,(3-7)8-14
Ézs 65,17-25

2006/2007-es esztendő igehirdetései

2005/2006-os esztendő igehirdetései