2009. május 30. szombat
Janka, Zsanett napja
863.

A mai nap meditációs fogalma:
Időnk...

A mai nap imádsága:
Uram! Egyszer az én időm is lejár... Add, hogy ne céltalanul múljon, hanem hálával teljen! Ámen

Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.
Zsolt 90,10

Életünk hasonlítható az eldobott kő ívéhez: A kő - ahogyan életünk is -, első felében büszkén tör a magasba, aztán - a második felében - ballisztikus pályán zuhan a föld felé. A zsoltáros bölcsessége igen figyelemre méltó, hiszen azt mondja ki, ami évezredes tapasztalás: az ember életének dele nem az 50. esztendő, hanem a 35(!) - jobb esetben a negyven. Manapság szokássá vált - főleg a diplomások körében -, hogy karrier után kezdik el a "fiatalok" a klasszikus családi életet. Harmincöt felett kezdik el azt, amihez legkésőbb a huszas éveik közepén/végén kellene hozzálátni... Érveket persze lehet pro és kontra felsorolni a modern életstílussal kapcsolatban, de az ősi bölcsességet senki nem ignorálhatja, hogy ti. "mindennnek rendelt ideje van".

A multi-cégeknél úgy látszik jobban ismerik a Bibliát, mint a hétköznapi életben, mert aki 35 felletiként jelentkezik munkára, azt jó alaposan megnézik... 35+35=70, azaz a harmincöt felettiek már a "kifutó modell"-kategóriába tartoznak, márpedig a Company-nak olyan (tapasztalatlan) friss munkaerőre van szüksége, akiket lehet még serkenti az ingyen-kávéval... Ja, hogy az életünk első felében testünk ellen elkövetett bűneinkért életünk második felében fizetünk meg - ez már a mi bajunk, nem a multi problémája!

Abban is igazat kell adnunk a zsoltárosnak, hogy életünk nagyobb része nemcsak fáradtságos, de hiábavalóság is. Olyan dolgokért küzdünk és áldozzuk fel értékes éveinket, amiket néhány év után megemészt a moly, s a rozsda, mert elhisszük, hogy az életminőségünket nem a Teremtőnkhöz való viszony, hanem a "dolgok" birtoklása határozza meg.

Az életünk mintegy villanás - hamar kialszik, s már ott is vagyunk a végén. Nem tudom melyik fájdalmasabb: az Isten számonkérése vagy magunk számadása? Beismerni magunknak, hogy nem úgy éltünk, ahogyan kellett volna... ez talán a legnagyobb ítélet. Belátni balgaságunkat: Körbevett minket Isten csodálatos világa, s mi ahelyett hogy ennek dícséretére szegődtünk volna, a saját nyomorult kis világunkra áldoztuk minden időnket, energiánkat. Isten számtalan találkozást készített el nekünk - másokkal és Önmagával -, mi pedig rendre azt mondtuk: "Most nem érek rá, most nagyon fontos dolgom van!" Mi lehet fontosabb, mint az Isten maga? Talán az, hogy "Majd én megmutatom!"? Mi lehet fontosabb feleségünknél, férjünknél, gyermekeinknél, családunknál, barátainknál, a ránkbízottaknál?

Kibúvót könnyen talál az ember: "Dolgoznom kell, meg kell csinálnom!" A hívő ember is dolgozik, elvégzi a feladatait, barátai vannak és családja - mindenezeken felül mégis jut ideje az Istenre is. A hívő ember ugyanis ismeri a titkot: a munkában is találkozhat Teremtőjével, sőt miközben keményen dolgozik, villanhatnak át lelkén a legnagyobb felismerései, s fogalmazódhat meg: mit is jelent istenképűen élni ebben a világban...

2009. május 29. péntek
Magdolna, Magdaléna napja
862.

A mai nap meditációs fogalma:
Boldogság...

 

 

A mai nap imádsága:
Uram! Köszönöm Neked a szabadítást, amit Fiad áldal megcselekedtél! Uram, nem kérem, hogy megértsem a titkot, de kívánom, hogy éljek e titok által kiteljesedve boldogan, felebarátaim javára, s a Te dicsőségedre! Ámen

 

 

 

 

 

 

 

Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét,
és nincs lelkében álnokság.
Zsolt 32,2

Dávid király - hogy élt-e vagy sem, vitatkozzanak rajta a történészek* - egy bizonyos a neki tulajdonított tanítókölteményben sok bölcsesség rejlik - lám, a régiek is beleláttak a lélek rejtelmeibe, s nemcsak a múlt század utolsó harmadában elismert pszichológia-tudomány nyitogatta először a lélek kapuit...

De miért is mondható boldognak az, akinek bűnét nem rója fel az ÚR? Sokan arra gondolnak, nyilván azért, mert az ÚRIsten nem "számoltatja el" Dávid királyt az elkövetett borzalmas bűnéért, s itt elsősorban nem a házasságtörésről van szó (gyaníthatóan Bethsabé is jól kifigyelte, hogy mikor szokott a király a kertjében sétálni...), hanem arról a gyilkosságról, amivel tetézte bűnét. Az már csak tovább dramitizálja ezt az ószövetségi csodálatos történetet, hogy "mindezt előre megfontoltan" sőt "különös kegyetlenséggel" (az ölés minősített esetei ezek!), hiszen az első sorban hadakozóknál semmiféle "harci etika" nem létezett, ott az volt a fontos, hogy a katonák halálukkal is minél tovább húzzák az időt, felkészülési időt hagyva az "elit" harci alakulatoknak. Nátán próféta később - amikor úgy tűnt, hogy már minden rendben, sőt a jogosság látszatával elvette a megözvegyült Bethsabét - igencsak "rápirít" Dávidra. A próféta példa-meséjében nyilvánvalóvá teszi az igazságtalanságot, amin mindenki felháborodik - így Dávid király is -, s a "Te vagy az, óh király!"-lelkiismeretébresztő mondattal a napnál is világosabbá válik: a legjobb, bizalmi emberét (Úriás Dávid testőrparancsnoka volt!) küldte a halálba csak azért, mert nem volt elég neki a sok felesége és számos ágyasa... Amit akkor és ott nem látott - mert a bűn mindig elvakít -, most kívülrő szemlélve teljesen nyilvánvaló számára is... Félre ne értsük Istent! Ő mindenkit "elszámoltat" a végén... Ez alól nem kivétel sem Dávid király, sem mi magunk, hiszen elszámolás nélkül nem is létezhetne felmentés.

A boldogság tehát nem abból fakad, hogy jóelőre tudom: "Úgyis megúszom az egészet!" A boldogság már itt és most azok lelkében lakozik, akiknek az ÚR nem rója fel bűnüket, azaz felmentetteknek tudják magukat. Isten előtt bűnös az, akire a körülmények különös együttállásai nemcsak rábizonyítják elkövetett gazságukat, de bűnösnek is érzik magukat. Isten (tisztasága, szépsége) közelében ugyanis nem lehet nem észrevenni saját tisztátalanságunkat, önző gondolatainkat és cselekedeteinket. Ha Istent egy kicsit is a közelünkbe - azaz szívünkbe - engedjük, akkor nyilvánvalóvá válik álnokságunk, önigazolást kereső makacsságunk. Isten közelében - Isten márpedig minden embert vonz, az más kérdés, hogy ki mennyire engedelmeskedik ennek a vonzásnak - lelkiismeretfurdalása van az embernek... Ez a lélek-tűz pedig olyan, ami nem oltható el semmivel. Luther Márton is azt mondja: "Hiába laksz te az emeleten, a pincébe zárt kutyád vonyítása mindig felhallatszik az emeletre!"

A lelkismeretet elaltathatja hatalom, pénz vagy szenvedélyek, de nem olthatja ki egyetlen emberi dolog vagy akarás sem. Lelkiismeretfurdalásunk azért van, mert Isten lelket teremtett belénk... S ha Istentől van a lelkiismeretfurdalás, akkor csakis Ő adhatja meg a lélek békességét is. Dávid békéje az isteni megbocsájtáson alapul, de azért az Isten sem "felejt", hiszen Dávid bármennyire is akart templomot építeni, azt csak Salamon király teheti meg.

Boldogan élni azt jelenti, megtalálni az Isten-adta méltóságunkat. Boldogan élni viszont csak akkor tudunk, ha nem kötöznek meg minket félelmek és aggodalmak, elkövetett bűnök és gyötrő mulasztások, mert Istenben megtaláltuk a szabadítást, s ebben a megtalált szabadságban neki szolgálunk életünk minden napján...

* A bibliai történetben Dávid mindössze egy parittyával és egy kővel felszerelkezve győzte le az óriás Góliátot. A fiatal pásztorfiú felülkerekedett a filiszteusok három méter magas, bárddal hadakozó "élő harcigépén". A történet a gyengéknek a hatalmasok feletti győzelmének szimbólumává vált, Dávidból pedig legenda lett, aki először mint harcos ér el sikereket, végül Izrael népének királya lesz. A mainzi egyetem történészei szerint azonban az egész csak kitaláció, ha Dávid egyáltalán létezett, önző uraság volt, aki egy jelentéktelen kis népen uralkodott.
- Évek óta kutatjuk a történelmi emlékeket, de semmilyen bizonyítékot nem találtunk arra, hogy Dávid király valós történelmi személy lett volna, sőt én magam még azt is kétségbe vonom, hogy a Dávid és Góliát közti harc egyáltalán megtörtént - nyilatkozta a National Geographic német kiadásában Wolfgang Zwickel Ótestamentum-szakértő.
Egy Tel-Avivban dolgozó izraeli professzorasszony szerint is azonban mellékes, hogy Dávid valóban létezett-e vagy sem, ugyanis a Biblia megalkotói egy évszázadok óta húzódó folyamatot gyorsítottak meg a segítségével.
- Dávid a zsidó történelem egyik szimbólummá vált figurája, akinek segítségével felgyorsult az állam kialakulása. Innentől kezdve mindegy, hogy valóban élő személyről alkották-e vagy sem - nyilatkozta Israel Finkestein, a Tel-Aviv-i Régészeti Intézet igazgatója.

2009. május 28. csütörtök
Emil, Csanád napja
861.

A mai nap meditációs fogalma:
Igazság...

A mai nap imádsága:
Uram! Nem akarok más igazságról tudni, mint a Te szeretetedről! A gonoszság nyilait angyalaiddal hárítsd el felőlünk, s add, hogy Neked tetsző élettel dícsérhessünk Téged életünk minden napján! Ámen

 

 

Ne mondd: Ahogy ő bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenkinek cselekedete szerint!
Péld 24,29

Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is.
Mt 5,39

Justitia, az igazság istennője nem vak, de - barokk kor túlzása okán - sokszor annak ábrázolják. Szűzi tekintete - vagyis, hogy nem szeretett még senkit, s ezért pártatlan -, pontos mérlege, melynek serpenyőiben a tények és érdekek, jogok és kötelezettségek a hatalom kikényszerítő ereje (jelképe: a kard) által megmutatják az igazságot. Manapság, amikor minden viszonylagossá vált, az igazsággal kapcsolatban is megjegyezzük: "Igen, de mihez képest?", s mindeközben elfelejtjük: az igazság attól igazság, hogy egyetemes, azaz mindenkire egyformán vonatkozik. (Az, hogy ennek az ellenkezője történik meg sokszor, az nem Justitia bekötött szemének, hanem a mai jogalkotók vakságának, s a jogalkalmazók szabadosságának köszönhető...)

"Ha te így, akkor én is úgy!" - hányszor hallottuk már ezt a mondatot. Megfelelő keretek között ezt még a jog is megengedi, de akkor mit kezdjünk Jézus Hegyi Beszédben elmondott tanításával, hogy ti. "aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is."? Nos, a Mester kijelentéséből mindenekelőtt vonjunk le néhány tanulságot! Először is: aki a jobbomon van, annak én adom a nagyobb tiszteletet, s ha ennek ellenére pofont kapok tőle, akkor azt méltósággal elviselhetem... hiszen vagy azért adom neki a nagyobb tiszteletet, mert egyébként szeretem, s ezért elviselem tőle a rosszat is, vagy azért, mert várok tőle valamit - akkor meg megérdemlem... Az igazi nagy kérdés mégis megmarad: Miért kellene a másik "arcomat" is odaszánni? Azért, mert a gonosszal nem szembeszállni kell, hanem kerülni kell vele a konfrontációt... A Sátánnal, a bűn angyalaival nem harcolni kell, hanem kerülni őket. Ha felveszem a harcot velük - s mily egyenlőtlen ez a küzdelem: "hiszen nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk!" -, akkor az csak "olaj a gonoszság tüzére"...

Fontos tudatosítani, hogy ez a magatartás csak személyes alapú döntésben gyökeredzhet! A másiktól nem, mindig csak magamtól várhatom el az ilyen "hozzálláást". Ugyanakkor azt is tudnom kell, hogy az Isten felelősséget, s ezzel együtt járó hatalmat is adott, s olykor be kell vetnem a "kényszerítő" eszközöket, jelesül: Jézus Urunk is elővette a korbácsot, s kiűzte vele a templomból a kufárokat.

Jó Lutherünket egyszer megkérdezték egy asztali beszélgetésben, vajon mit tenne, ha jönne a török, s rárontana a házanépére? Ő csak ennyit mondott: "Én bizony elővenném a vasvillát, aztán szúrkálnám őket, ahol csak érném! Sőt, ha úgy hozná a Sors, még meg is halnék az enyémiért!" Nem tudom, hogy Bora asszonyság söre, a fáradtság vagy egyszerűen a családapai szeretet fakasztotta ki Mártonunkból ezt a mondatot, de egy bizonyos: a keresztény ember is ember, s joga van az önvédelemhez! Ha erről a jogáról lemond, azt megteheti, de csakis a maga nevében, mert az övéiért küzdenie kell mindvégig... S olykor vasvilla nélkül sokkal nehezebb, de a jószándékú gyenge, elesett védelmében ezt mindig meg kell tennie, hiszen Isten szívbeírt egyetemes törvénye ez....

2009. május 26-27. kedd-szerda
Fülöp, Hella
860.

A mai nap meditációs fogalma:
Bölcsesség...

A mai nap imádsága:
Uram! Add nekem az értelem, s a tudás Lelkét, hogy Benned gazdag lehessek! Ámen

 

"Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt: hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell." Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!" De ő így válaszolt: "Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?" Azután ezt mondta nekik: "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg."
Lk 12,11-15

Van ilyen... Színházi előadásban nem érti az összefüggéseket, s, a legtragikusabb jelenetnél elneveti magát; nem látja be, hogy életminőségét környezete határozza meg, s kínozza azokat, akik (még) a közelében vannak (család), ahelyett, hogy változtatna a körülményeken; de mindenek közül a legelszomorítóbb, amikor valaki az emberit isteníti, s úgy gondolkodik az isteniről, mintha az ember hatalmában állna. Ilyenkor történik meg, hogy valaki úgy beszél a túlvilágról, mintha már járt volna ott, az Örökkévaló Istent "barátjának" nevezi, s úgy beszél a Teremtő Istenről, mintha Ő is ember lenne...

Félreértések elkerülése végett: Isten, AZ Isten! Éppen ezért, aki emberi tulajdonságokkal próbálja lefesteni Őt, a világot teremtő, fenntartó, gondviselő Erőt, az számoljon azzal, hogy ezzel megütközést vált ki egyes emberekben, akik úgy gondolják, hogy az Isten Lélek, s éppen ezért lélekben is kell Őt imádni. Jézus példázatai, hasonlatai - nemkülönben csodatételei, s a feltámadását már meg se említsük(!) -, elég egyértélműen megmutatták, hogy a Mester hova helyezte a hangsúlyt... Ezért, aki létének értelmét AZ Istenire helyezi, annak örök élete van, azaz megtalálta életének azt a pontját, amiből kiindulva, amihez viszonyítva minden dolog értelmét, s értékét elnyeri. Ebből a pontból nemcsak a világot lehet kifordítani, de bele is lehet forgatni a fájdalmat, a veszteséget, s átélheti midenki a gondviselés személyreszabott apró csodácskáit, sőt még a lehetetlen is megvalósulhat: a rosszból jót hoz elő a Teremtő Isten...

Ez a "szerencsétlen" ember - akiről Lukács tudósít - Jézus közelében a maga nyomorúságos, múlandó örökségével van elfoglalva... Mélyértelmű üzenet ez! Hiába vesznek minket körül hallótávolságon belül az istenes dolgok, ha szívünk a múlandón csüng -, az határozza meg egész életünket! ...S akkor látván nem látunk, hallván nem hallunk - s azt sem vesszük észre, hogy Isten itt van közöttünk, sőt, munkálkodni is akarna bennünk...

2009. május 25. hétfő
Orbán napja
859.

A mai nap meditációs fogalma:
Szabadulás...

A mai nap imádsága:
Uram! Szabadíts meg önzésemtől, hogy Benned önmagam lehessek! Ámen

 

 

 

Szabadításodra várok, URam!
1 Móz 49,18

Amilyen könnyen felkapja a szellő a pitypang termését, s tovaröpíti a messzeségbe, ugyanolyan észrevétlenül veszi el az ÚR azoktól a terheket, akik Hozzá menekülnek... A szabadulás jelentőségét, fontosságát az értékeli igazán, aki maga is átélte azt. Nincs olyan ember ezen a kerek Földön, akinek ne lenne valamilyen terhe, amit cipelni kényszerül, de kevesen vannak azok, akik végülis belátják: balgaság ragaszkodni ahhoz, ami arra adatott, hogy elvétessen. Az emberek nagy része mégis örömmel cipeli azt, ami egyáltalán nem az övé - legfeljebb ideiglenes birtoklásra kapta/megszerezte -, s néhány nevetségesen rövid évtized múltán amúgyis meg kell válnia tőle. Balga ember az, aki nem látja, hogy a moly és a rozsda, azaz az enyészet sokkal-sokkal nagyobb birtokos, mint az ember!

De nemcsak a múlandó dolgokhoz való ragaszkodás köti gúzsba az embert. Megbéníthat a szeretetlenség, a hitetlenség, a reménytelenség is. Egész életet megdermeszthet egy-egy tragédia, az emberhez méltatlan bánásmód, a kiszolgáltatottság vagy éppen - a ma is még létező - rabszolgaság! Megláncolt életű tömegek sodródnak céltalanul a lét folyamában, (ebben a szép új világunkban), akik reményégüket politikába, boldogságukat jólétbe - vagy még rosszabb esetben annak csupán ígéretébe - vízionálják. De mozdulatlanságba merevíthet személyekhez való beteges ragaszkodás, az önsajnálat is vagy éppen az irigység. Számtalan formában kísérthetnek minket az "istenellenes hatalmak"...

Ezért fontos tudni, hogy ki az, Aki megszabadíthat. A keresztény ember ismeri a titkot, s ha nem csinnadrattásan, "média-herce-hurcával", profi módon megtervezett hatásmechanizmussal igyekszik célbajuttatni üzenetetét, hanem a személyes találkozások őszinte szavainak ad esélyt, akkor mások életében is megtörténik a szabadulás csodája, s valósággá válik az Isten - a pitypangos elindulás a cél felé.

2009. május 23. szombat
Dezső napja
858.

A mai nap meditációs fogalma:
Múlt - jelen - jövő

A mai nap imádsága:
Uram! Áld meg jelenemet, hogy a holnapom ne fájjon a tegnapom miatt! Ámen

Népem összetörése engem is összetört; gyászolok, rémület fogott el.
Jer 8,21

Nehéz feladat a prófétaság - Isten igazságát szólni úgy, hogy azt közben érdektelenség övezi. Mi is az igazság Istennel, világgal, emberrel kapcsolatban? A kérdés többnyire azokat foglalkoztatja, akiket megérintett a a halál lélekdermesztő hidege. Azok azonban, akik (még) aktívak, azaz "élik az életüket", akikben jó lenne, ha felébredne (vagy ki se aludna!) a szociális érzékenység - nem sok érdeklődést mutatnak az istenrendelte közösség értékei után. Nehéz őket bevonni bármibe is, persze a célok őket is vonzzák, csak nem a közösek, hanem az egyéniek... Érdekes módon, mindig az ilyen emberek felháborodása a legnagyobb, számonkérik az Istenenen: "Hát ezt meg miért engedte meg Isten?" Ők csodálkoznak a legjobban, amikor utolérik őket saját nemtörődömségük, bűneik, életvezetési oktalanságuk következményei.

Jézus a tanítványoknak azt tanácsolja, hogy még port is verjék le sarujukról - bizonyságul ellenük -, ahol úgymond az "Adjon Isten!"-re nem visszhangzik a "Fogadj Isten!". Aki nem közömbös mások sorsa iránt, aki nyitott szemmel jár-kel Isten csodálatosnak teremtett világában, az megtapasztalja, hogy vannak emberek, akik nem változnak. Eltelik 20-30 esztendő, s lelkük frissessége, mosolyuk ugyanolyan, mint korábban. Elszomorító, hogy persze bőven akadnak olyanok is, akikben évtizedek múltán sem lankad a gonoszság tüze. Ugyanúgy gyűlölnek, gonosszkodnak - hacsak nem jobban -, mint korábban. Milyen fájdalom kötözheti meg ezeknek az embereknek a lelkét? Milyen önzés uralhatja a szívüket?

Jeremiás látja, s mélységeiben át is éli népének oktalanságát, mert elfordultak Teremtőjüktől, s a múlandó emberit dicsőítették az Örökkévaló Isten helyett. Nemcsak bánat, gyász is szorongatja a próféta lelkét, s ráadásul még a rémület is rabul ejti: Mi lesz a jövővel, ha ez így megy tovább?

Negatív jövőkép felvázolására ma is lenne elég okunk! Önzés, gonoszság, hatalom és bírvágy taszítja a pusztulás szélére Isten szépnek megteremtett világát... Kiváltságos kevesek profit-vadászata öli az egyetemes életet, s csak a pénzben, a számban kifejezhető (a 666!) az érték, amely kiváltságosan irányítja az életet. Egyszer persze megszűnik minden... és hatalmas csend veszi majd körül a leggazdagabbat is... Ha hiszünk Jézus Urunk példázatának (A gazdag és Lázár), akkor az Istennélküliség, s a közösségből kizártság örökös lelkiismereti lángjai mardossák egykoron az ilyen emberek lelkét, s bizony változtatásra már nincs lehetőség, hiszen áthitalhatatlan nagy szakadék van az Isten világa és az istentelenség világa között. Bizony, hidat verni nem odaát kell elképzelhetetlen világok között, hanem még itt kell(ene) készíteni ember és ember között...

2009. május 22. péntek
Júlia, Rita napja
857.

A mai nap meditációs fogalma:
Igazság...

A mai nap imádsága:
Uram! Igazságtalan világ vesz körül: add, hogy benne az igazat tudjam szólni! Szeretetlen emberek vesznek körül: add, hogy járhassak a szeretetnek útján! Add Uram, hogy ne ítélkezzek, s légy hozzám irgalmas, amikor megítélsz! Ámen

 

Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Pilátus így szólt hozzá: "Mi az igazság?" Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: "Én nem találok benne semmiféle bűnt.
Jn 18,37-38

"Felsőbb körökben" soha nem kedvelték azokat, akik megmondták az igazságot... Az igazság mindig kellemetlen azok számára, akik egyébként nagyon jól tudják, hogy hatalmuk nem az igazságon, hanem a gazságon alapul. Az ilyen istentelen életű emberek nagyon embertelenek tudnak lenni. Páni félelmük - hogy hatalmukat elvesztik -, olyan óriási, hogy a legkisebb igazságot szóló hangot is könyörtelenül elhallgattatják, az őszinte szót kimondani merészelőket gondolkodás nélkül börtönbe vetik vagy akár meg is ölik. Ez a diktatúra igazsága, no meg az is, hogy diktátorok sosem tudnak jó lelkiismerettel lefeküdni...

Jézust azzal vádolják, hogy királynak nevezteti magát, pedig nem az. Egyáltalán nem az, inkább fejedelem! Olyan valaki, akinek büszkesége méltóságából fakad. A méltóság pedig fölülről kapott... Az igazság, hogy a királyok mindig csak uralkodni akartak, a fejedelmek pedig vezetni! A "fej" az, ami vezet minket, aki pedig fejjel megy a falnak, az arra használja a fejét, amire nem való... Krisztus az egyház feje, Vezére. Sokan azt vallják, hogy Jézus vezetésével harcolni kell a világ, a bűn ellen - ez azonban a lelki kiskorúság, a gyermeteg gondolkodás jele. A militáns gondolkodás persze mindig is jellemezte az embert, de Istennek nincs szüksége semmiféle emberi "támogatásra"! Ha szüksége lenne, akkor nem lenne Isten... A "harcot" nem a világ, hanem önmagunk ellen kell folytatni, hogy ne a világ múló kívánságainak, hanem az Isten életes törvényeinek engedelmeskedjünk.

Pilátus ártatlan vallásos álmodozót, a zsidók Isten ellenségét látják Jézusban. A kimondott ítéletek mindig ítéletet mondnak az ítélkezőről is.... Ezért "Ne ítélj, hogy ne ítéltess!" - azaz, ha ítélkezel, ne feledd, hogy tenmagad is ítélet alatt állsz. Jézus Krisztus a szeretetet prédikálta, mely az Isten Igazsága. Az ember szeretete azonban Isten igazsága nélkül soha nem lehet igazságos, ezért fontos, hogy hallgassunk a Mester szavára...

2009. május 20. szerda
Bernát, Felícia napja
856.

 

 

A mai nap meditációs fogalma:
Egészség - betegség...

 

 

A mai nap imádsága:
Uram! Hálát adok Neked egészségemért, s hálat adok Neked azért is, hogy naponként erőt adsz elhordozni ami megmaradt belőle... Uram add, hogy ne perlekedjem Veled, s embertársaimat se terheljem folyton panaszaimmal! Adj nekem derűs lelket, érző szívet, hogy észrevegyem, amikor szükség van rám, s néhány bátorító jó szóval vagy cselekedettel segíthessek elhordozni mások terheit. Uram, tedd nyilvánvalóvá akaratodat életemben, hogy a hiányban is megláthassam Teljességedet, s megtaláljam életem harmóniáját ebben a földi világban, ahová megszületni engedtél - olyannak, amilyennek -, de a Te kedvedre, s a Te dicsőségedre! Ámen

A süketet ne ócsárold, a vak elé gáncsot ne vess!
Félj Istenedtől! Én vagyok az ÚR!
3 Móz 19,14

Süket, vak, sánta, béna, nyomorék, fogyatékos, rokkant... a sort hosszan lehetne még folytatni azokkal a szavakkal, melyek már hangzásukban is kirekesztőek, s sokakban kellemetlen érzéseket keltenek. Sokan vannak ugyanis, akik iszonyodnak már a fogyatékos emberek látványától is, mert környezetükben, családjukban soha nem fordultak elő sérült emberek. A hiánnyal élők persze egészen másképpen látják önmagukat. Ők tudják - amit egészséges embertársaik (még) nem -, hogy az ember méltóságát nem fizikai-szellemi kondíciója adja, hanem az, hogy embernek születik erre a világra. (Komoly etikai kérdéseket vet fel azonban a modern orvostudomány következtében előállt helyzet, amikor nyilvánvaló, hogy az életmentő műtétek elvégzése ellenére sem lesz képes emberhez méltó, korlátázott életet élni. Lehetséges, hogy az orvoscsoport a párszázgrammos emberkezdetkék életbentartásával a szakmai újságok címlapjára kerül vagy legállábis emeli Dr. X és Dr. Z. publikációs indexét, de együttélni, elhordozni a sérült embert nem nekik kell.)

Óriási dolog, hogy társadalmunkban intézményeket tartanak fenn az ilyen embertársaink élethossziglani ápolására - bár errefelé, ebben a közép-európai különös magyar valóságban az intézmények többsége heroikus küzdelmet folytatnak az életbenmaradásukért -, de elhordozni a hiányt méltósággal, szeretettel, csakis a család képes... Jegyezzük meg: külső és felső/isteni segítség nélkül, azonban a család ereje is véges!

Európában minetegy 50 millió (!), valamilyen fogyatékkal élő ember él. Sokan születésüknél fogva kényszerülnek hiánnyal élni, mások balesetben váltak csökkent képességűvé. Vannak persze olyanok is, akik maguk rontottak állapotukon. Németországban a 20-35 év közötti fiatalok 14%-a(!) halláskárosult, a szakemberek szerint köszönhető ez a fülsértő zene hallgatásának. Drogok, alkohol vagy éppen a mértéktelen elhízás is tehet életvitelben korlátozottá... Nem sok értelme van a pontozni, s táblázatba sorolni az emberek fogyatékosságait, hiszen mindenkinek a maga baja a legnehezebb teher, de tény hogy az egészséges ember messze többet is megtehetne állapotának megőrzésért. Pál apostol így mondja: "Hát nem tudjátok, hogy testetek a bennetek élő Szentlélek temploma?" Ha pedig templom, akkor nagyobb megbecsülést, gondoskodást érdemelne.

Az állatvilágban olykor megható gondoskodásnak lehetünk tanúi: egyik patkány vak társát fűszállal vezeti az élelemhez, az elefántcsorda egészséges tagjai addig nem esznek, míg elvesztett ormányú társukat - mindegyik elefánt egy-egy fűcsomóval - jól nem lakatják... Nekünk embernek sem okozna nagy problémát sérült embertársainkról való gondoskodás, ha a szociális rendszerünk igazságosabb lenne. Amíg azonban a gyógyítást a 21. században is az üzleti szellemű magánérdek igazgatja, addig nagy változást nem várhatunk... Fogyatékkal élő embertársaink pedig itt élnek közöttünk.

Az ember büszke teremtés, s ha elveszik vagy korlátozzák büszkeségünket, akkor az nagyon tud fájni. Ez azért van, mert az ÚRIsten méltóságteljes életre teremtett mindnyájunkat. Talán nem is gondoljuk, hogy olykor egy-egy őszinte mosoly, derűs pillantás, természetes gesztus, milyen sokat jelent korlátozottságban élő embertársainknak. Az ilyen méltóságteli találkozásban mindenki kap, mert Isten a hiányban is képes megmutatni az élet ajándékozó gazdagságát...

2009. május 19. kedd
Ivó, Milán napja
855.

A mai nap meditációs fogalma:
Irgalom...

A mai nap imádsága:
Uram! Csak Tebenned bízom, segíts meg, s adj nekem lehetőségeket ezen a mai napon is, hogy a jót válasszam, s ne a rosszat! Ámen

Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:
minden reggel megújul.
JerSir 3,22-23a

Amikor reggelenként felébredünk, s félálomban szürcsölgetjük a kakaónkat, a teánkat vagy éppen a kávénkat - nem létünk végessége körül szállíngóznak gondolataink, sokkal inkább az foglal le minket: "Te jó ég! Mi mindent kell(ene) megcsinálnom ezen a mai napon..." Pedig, aki nagy léptékben, istenes gondolatokkal bírkózik/tusakodik már korán reggel, az hamar eljut az arany végkövetkeztetésre: semmi sem örök! Ilyenkor a magunk ereje viszonylagossá válik, s kiderül: lemondhatunk ugyan Isten kegyelméről, de ennek nem sok hasznát vesszük. Ahogyan Kern András énekelte: Egyedül nem megy... De nemcsak társ(ak)ra van szükségünk, Istenre is!

Ahogyan gyermekeinket megmosolyogjuk igyekezetükben, amikor izgalommal szeretnének valamit csinálni/kipróbálni: "Én is, én is!" - ugyanúgy teszünk sokszor mi is az életünkben. A Körülmények Istene még nem hozta el a megfelelő pillanatot, még nincs meg hozzá az érettségünk, a kvalifikációnk, de azért mi ugrándozva kiáltozunk, kérünk talán még könyörgünk is: Hadd csináljam már én is, én is... Tény, hogy a nagy Egónk sokszor megakadályozza, hogy elérjük az áhított, kitűzött célunkat.

A keresztény ember is ember, azaz nem tökéletes, gyarló, ami azt jelenti gyermeki - nem látja helyesen a dolgokat, ha róla, magáról van szó. A gyermek tudja, hogy nem helyes megdézsmálni az eldugott csokoládét, ennek ellenére ha megtalálja...

Luther Márton ezt az állapotunkat így mondta/tanította/magyarázta: Simul iustus es peccator. Vagyis: Egyszerre igaz (megigazított), s bűnös. Ebben az állapotban csak akkor tudunk harmóniában élni önmagunkkal, a világgal, s a JóIstennel, ha naponként hozzátérünk, elfogadjuk megújító kegyelmét, s élünk irgalma által, minden reggel, minden nap gyakorolva az irgalmasság cselekedeteit...

2009. május 18. hétfő
Erik, Alexandra, Szandra napja
854.

A mai nap meditációs fogalma:
Jólét - közösség

A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekem látást, hogy meglássam akaratodat! Ámen

Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem.
Példabeszédek 16,8

Háromezer év távlatából kiált az ősi felismerés: a tiszteségtelenül megszerzett jövedelemnek nagy ára van: a lélek békétlensége. Mint mindent, a tisztességet is viszonylagossá tette a megbolydult látású korszellem - különösen az elmúlt száz esztendőben. Ennek következményeképpen hitték el az emberek, hogy csak az lehet jó tulajdonos, aki "privátban utazik" - s így majd-mindent privatizáltak a fejlett világban, még az ivóvizet(!) is. Elhitték az emberek, hogy a takarékos állam az egy jó dolog - ez persze a gyakorlatban azt jelenti, hogy semmire nincs pénz: se egészségügyre, se oktatásra, a szociális ellátásra pedig még kevesebb. Azt is elhitte a modern ember, hogy a véges Földön - ebben a zárt rendszerben! - folyamatos lehet a fejlődés, s a "dzsídípí-mámora" teljesen elhomályosította látását, ugyanakkor - s ez a legborzasztóbb - az embert eredetileg védő "szokásjog" átváltozott: mára a személy kap annyi jogvédelmet, mint régen a dolog! A tízparancsolatban gyakorlatilag egyetlen parancs, a "Ne kívánd!" vonatkozott a "birtokra", az összes többi a személy, a közösség (így benne az egyén) védelmét szolgálta.

S míg a Pistabácsiktól, akik megjavítják a szomszéd özvegyasszony kilincsét, adót követel az ördögi szisztéma (ördögi, mert a szociális érzékenységet pusztítja!), s a Marinéniktől, akik hajnalban a "kakassal kelnek", hogy etessék jószágaikat, hogy a tyúkjaik nyugodtan tojják tojásaikat, eladdig a modern ember - a városi, a természettől többnyire távol élő -, inkább eszi a nagyáruházi ipari élelmiszer-produktumot, s ilyetén életmódjával sorvasztja a vidéki létet... Franciaországban - de mostmár nemcsak ott - hétvégén tömegével indulnak a városiak a környező falvakba, hogy beszerezzék az egész hétre való tiszta élelmiszert... Nálunk még az őstermelő igyekszik a városba, hogy élet-halálharcot vívjon a diszkont-érdekekkel. (Azt már csak zárójelbe téve említsük meg, hogy az immunrendszerünk 70%-ban az emésztőrendszerünkben foglal helyet, azaz nem mindegy, hogy mit eszünk, s iszunk... Tanulhatnánk a zsidóktól (kóser), a muzulmánoktól (halél), s egy részét komolyan fontolóra kellene vennünk ádventista testvéreink táplálkozásra, életmódra vonatkozó gyakorlatának.)

"Hadd legyek én a győztes, a többi (a férgese) meg hadd hulljon!" Aki így - vadkapitalistán, libertinistán - gondolkodik az maga jövőjének ássa a sírját... Az egyén ugyanis csak akkor tud jól élni, ha az egész közösség jól él. Aki úgy gyűjt, hogy másoknál hiány keletkezik, az ütközik az egyetemes emberi lét törvényeivel. Aki pedig úgy gyarapodik, hogy közben másokat is gyarapít, az nemcsak az őt körülvevő közösséget erősíti, de élete még áldást is nyer, hiszen békességgel fekszik és kel, s megerősítő visszajelzéseket kap, hogy az igazak útján jár, nem a közösségromboló hamisokén...

St Pancras Church, Euston Road, London

2009. május 16. szombat
Mózes, Botomd napja
853.

A mai nap meditációs fogalma:
Isten dolgai...

A mai nap imádsága:
Uram! Nehéz megértenem mindazt, amit tanítani akarsz nekem. Adj nekem kedvet, erőt és lehetőséget, hogy tanításaid által gazdagodjak, s gazdagíthassak másokat is! Ámen

Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: "Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?"
Jn 6,60

Jézus tanítványai már megszokhatták volna, hogy Jézus tanításaiban megdöbbentő kijelentéseket tesz... De hiába az évekig tartó követés - a hagyomány szerint Jézus három évig tanította övéit -, az Istenről szerzett naponkénti tudást/új tapasztalást nem lehet "megszokni", nekünk véges teremtményeknek életreszóló kihívás Isten dolgait "befogni". Éppen ez adja a keresztény élet alapját, hogy ti. egész életünkön át tanulunk, keressük az összefüggéseket, igyekszünk minél jobban belelátni Isten országának titkaiba, s próbálunk elmélyülni hitünkben, ami nem más, mint a lélek naponkénti emelkedése az Örökkévalóhoz. Jézus tanításai "kemény beszédek" - s nemcsak az Isten majdan megtapasztalható országáról. Az igazi nehézséget a hétköznapok isteni elvárásai adják: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" vagy "aki arcul üt jobb felől, tartsd oda másik arcodat is" avagy "Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. (Mt 5,39-41)

Ha csak esztétikai-, filozófiai-, etikai eszmefuttatásokat várna el tőlünk a JóIsten, akkor talán nem is lenne semmi baj. Kényelmesen hátradőlnénk foteleinkben és mindenféle következmény nélkül beszélgetnénk egymással az Isten országáról... De ahogyan Pál apostol írja: "nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben". Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nem azok öröklik Isten országát, akik mondogatják "URam, URam!", hanem akik cselekszik a Mennyei Atya akaratát...

Megcselekedni mindazt, ami istenképűségünk bizonyítéka lehet ebben a világban - meglehetősen "kemény dolog". Ennél azonban sokkal nehezebb az, hogy a "Vagyok, Aki Vagyok" üdvtervéből valami keveset megértsünk. Ami azonban az embernek lehetetlen, Istennél lehetséges... mindazonáltal jól teszük, ha szívünkbe zárjuk "tudásunkat/tapasztalásainkat" - s ahogyan Mária is tette - odabenn forgatjuk azokat...

2009. május 15. péntek
Zsófia, Szonja napja
852.

A mai nap meditációs fogalma:
Életutunk...
A mai nap imádsága:
Áldásodat szórd reánk Istenünk ezen a mai napon is, hogy készek legyünk örömmel utaidon járni! Ámen

 

Mert egyenesek az ÚR útjai,
az igazak járnak rajtuk,
a vétkesek elbuknak rajtuk.
Hóseás 2,10

Iskolában megtanultuk: Két pont között a legrövidebb út az egyenes... Az emberek jelentős része ezt a nyilvánvaló törvényt mégsem alkalmazza életvezetésében. Magyarázatokat keres - s persze talál is -, miért a "kertek alatt, kerülő-úton" igyekszik célja felé. Tény, hogy felvállalni az igazságot, s azt egyenesen képviselni nem mindig veszélytelen, ahogyan a szólás mondja: "Megmondod az igazat, s betörik a fejed!" Ezért nem árt néha arra gondolni, amit a Mester mond: "Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok." (A kígyó egyébként csodálatos teremtménye az ÚRIstennek, hihetetlenül alkalmazkodóképes: vízen, földön, levegőben - értsd fákon.)

Felvállalni az igazságot, különösen az Isten szeretet-igazságát, tartást, méltóságot kíván/feltételez. A méltatlan ember (méltóságát elfelejtő) számára nem számít a módszer, csak a cél, márpedig a méltatlan eszközök/módszerek méltatlanná teszik a célt is. Egyenes utakon járni az szeret, akinek nem a siker, hanem az eredmény a fontos, aki nem akar kacskaringós mellékutakon járkálni és szürke álruhás alakokat kerülgetni, hanem látni akarja a tájat (az életet), s találkozni akar tartalmat és szépséget kereső útitársaival.

S miért buknak el a vétkesek az egyenes úton? Mert Isten törvénye az "egyenességben" hamar nyilvánvalóvá válik. Aki görbe utakon jár, az hosszú ideig kikerülheti az emberi számonkérést - a véglegest, az Isten előttit persze soha -, s a görbe utakon nem kell áldozatot sem felvállalni. A "görbeség" melegágya az ügyeskedésnek, mások kihasználásának, a méltánytalanságoknak. Aki egyenes utakon, az ÚR útjain jár, az felelősséget hordoz. Nemcsak önmagáért, de embertársaiért, s az egész teremtettségért is, aki pedig "görbe" lelkülettel akarna az egyenes úton járni, az végül is nem teszi, hiszen jól tudja: Isten nemcsak áldást oszt, de keményen megbünteti azt, aki megpróbálja az Ő Isteni Fennségét/Igazságát semmibevéve, "kicselezni" a teremtettség törvényeit.

Az egyenes, kiszámítható ember áldás, a görbeséget-kedvelő kiszámíthatatlan pedig átok. Átok, azaz teher emberi környezetének, de teher a Teremtettségnek is. Amíg lesz világ, ez a kettőség mindig meglesz benne. Éppen ezért a Megváltás Csodája minden korban időszerű, s "korszerű" megoldása annak, hogy földi vándorutunkon eljussunk életünk céljához: Istenhez...

2009. május 14. csütörtök
Bonifác napja
851.

A mai nap meditációs fogalma:
Igazság...

 

A mai nap imádsága:
Uram! Te vagy az út, az igazság és az élet... Add, hogy Veled járhassak, s igazságod által élhessek! Ámen

Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség; azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű!
Ézs 5,20

Az igazságnak számos nézete van, de az igazság, az mindig csak egy, ahogyan az Isten is Egy...Éppen ezért, aki a Teremtő igazságát fogadja el mértékül, s az alapján tájékozódik, annak szava minden változó körülmény közepette kiszámítható: igen vagy nem és ezen szavakban nincs változás, nincsenek betoldások sem, hogy "de azért..." Aki pedig emberi véleményekre/vélekedésekre alapoz, az az igazságot következetesen "relativizálni" fogja. Kulcsszavai, élet-mottói lesznek a "tolerencia", a "másság", s istene a szabad véleménynyilvánítás lesz, amin azt fogja érteni, hogy neki - mint igazságot ismerő különbnek - szabad véleményt mondani mindenről és mindenkiről, a másik pedig csak arról mondhat véleményt, amiről szabad...

Amióta az ember közösségben él, azóta konfliktusban van az igazsággal. Mindig vannak, akik tudni vélik, hogy mi az igazság: aktuálpolitikában, a világgazdaságban, de még a történelmi események végső okait is tudni vélik. Az ilyen "besserwissereket" (mindentudókat) különös aroganciájukról ismerhetjük fel. Ők azok, akik hangosan mondogatják a magukét, akik pár-beszéd helyett folyton közbevágnak, akik nem képesek érzelmeiket uralni. A tényekkel nem tudnak mit kezdeni - ha azok véletlenül eljutnak a fülükön túlra is. Gondolatvilágukat a dogmatikus érvelés, a részletekbe menő törvényeskedés jellemzi. Aztán legvégül megtörténik az, amire egyetlen jóérzésű ember sem mer gondolni: a rosszra azt mondják, hogy jó, a sötétségre, hogy az a világosság, s a hazugságról azt állítják fennhangon: "Ez az igazság!" Az igazság persze mégiscsak az, hogy igazság csakis egy van, s az az Istené... S mivel az idő is az Istené, ezért idővel minden kiderül! Minden napvilágra kerül egyszer - ahogyan ezt már Salamon király is többször megfogalmazta bölcsesség-gyűjteményében.

Ézsaiás próféta azt mondja: "Jaj azoknak..." - akik, mást állítanak, mint ami a valóság! Nem mondja, hogy majd egyszer, valamikor a távoli jövőben jön el a büntetés, amitől jajgatnak az emberek. A "jaj-nyomorúság" már most is itt van azok számára, akik erfoldultak az Istentől, s így valóságtól is...

Az életünknek jól elkülöníthető szakaszai vannak, ahogyan egy esztendő is évszakokból áll. Nem lehet azt mondani hogy a fa csak tavasszal és nyáron él, s ez az Élet. Az életnek a titka, hogy a Télben is "él"-et van. Hitünk krisztusos titka, hogy a halálban is életünk van, mert az Három-Egy-Isten mindenütt jelen van szeretetével, amely elhív mindannyiunkat, s megtart minket akkor is, ha a körülöttünk lévő embervilág igazságtalan...

2009. május 13. szerda
Szervác napja
850.

A mai nap meditációs fogalma:
Isten igéje...

A mai nap imádsága:
Uram! Áldott legyen mindenki, aki hallgatja igédet, Szentlelked által hordozz mindnyájunkat! Ámen

Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.
1 Thessz 2,13

A "viva vox evangelii"-nek, azaz az élőszóval hirdetett evangéliumnak számtalan formája van, s az igehirdetéssel kapcsolatban valóban találó a szólás: "Kinek a pap, kinek a papné"... hiszen ahány ember, annyiféle Istenhez vezető út/sors is befolyásolja, hogy kinek melyik igehirdetési forma áll legközelebb a szívéhez. Az egyik szereti hallgatni az egyszerű hétköznapi "heppiendes" történeteket, a másik számára nem is prédikáció az, amelyben nincsenek jelen a költészet valóságmegfogó gondolatai, a harmadik számára, ha egy prédikáció nem feszegeti a legvégső kérdéséket, akkor annak meghallgatására már nem is érdemes időt pazarolni...

Az igehirdetés szolgálata egyetlen korban sem volt könnyű dolog. Sem Pál apostol korában, sem a középkorban és természetesen ma sem. A törékeny emberi szóval közelebb hozni/húzni az emberszíveket Istenhez reménytelen emberri vállalkozás csupán... Minden becsületesen felkészült igehirdető egyetlen mentsége a Szentlélek folyamatosan munkálkodó ereje, mely képes a szavak közti csöndben is üzenetet "átadni" a Végtelen Istentől a véges ember számára. Más a hallás, s megint más a meghallás... Istentisztelet utáni búcsúzó kézszorításokban, s félszavakban megnyilvánuló "Ez most pontosan nekem szólt!"-visszajelzések gyakran elgondokodtatnak - huszonegy év után elég jól ismerve a rámbízottakat engem is: Vajon a prédikáció melyik mondata lehetetett olyan célbataláló? Gyanítom, hogy sokszor nem az, amit én mondtam, hanem amit a Lélek hallatott...

Életünk egyik legszebb része, hogy szavakba tudjuk foglalni érzéseinket/gondolatainkat, s közölni tudjuk azt másokkal. Ezért van olyan nagy "boom"-ja az internetnek, ezért nem csillapodik éhségünk az információk után. Életvezetésünk bölcsességéről vall, hogy a negatív információk vagy az építő pozitívak vannak-e túlsúlyban napi információ-gyűjtésünkben? Életminőségünk pedig nagymértékben függ attól, hogy azok, akik mellettünk élnek mennyire értik mindazt, amit elmondunk nekik.

Isten igéjét hallgatni, azon elmélkedni az egyik leghasznosabb dolog a világon! Tisztítja és mélyíti a kapcsolatunkat Istennel és embertársainkkal, életünk nagy kérdéseire segít megtalálni a választ, s megerősít minket abban, hogy amit teszünk, s ahogyan élünk az nemcsak Istennek tetsző, de nekünk is "üdvös" és nem utolsó sorban belesimít minket az Isten teremtettségbeli harmóniájába...

2009. május 12. kedd
Pongrác, Gyöngyi napja
849.

A mai nap meditációs fogalma:
Szeretet...

A mai nap imádsága:
Uram! Akaratodat értesd meg velem,
hogy kegyelmedből élve
szerethessek! Ámen

 

...titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben
egymás iránt és mindenki iránt...
1 Thessz 3,12

A növekedést mindig az ÚRIsten adja: alázatban, kitartásban, s persze szeretetben is. A szeretet olyan mint a levegő: nem látható, csak a hatása érzékelhető. Ha szeretet "van", akkor minden különösebb gond nélkül és szépen történnek dolgaink, ha nincs... akkor fuldoklunk, mert betemetnek minket a váratlan kihívások, a hétköznapi feladatok, s az újra és újra - persze csak utólagosan felismert - bántó mulasztásaink. A szeretet, ahogyan a levegő - körbefog, mindenhová eljut, mindenhol jelen tud lenni, táplál, életet... A szeretet nélkül semmik vagyunk, szeretet által válhatunk igazán "valakikké".

A szeretet megvallása a tett. A szavak mindaddig üresen csengenek, amíg nincs hitelesítő magatartás mögöttük, éppen ezért nagyon fontos a krisztuskövető ember számára, hogy cselekedeteivel érvényt szerezzen szavainak. A keresztény embernek nem kell felvállalnia a világ összes gondját-baját - nem is az a hivatása, hogy folyamatosan eltakrítsa a bűn bűzlő piszkát -, de jelként részt kell vállalnia a terhek hordozásában. Sok ember számára éppen azért nem szimpatikus a keresztény életideál, mert a hitvalló életet szimpla balgaságnak tekintik. Nos, aki hagyja magát kihasználni, az elsősorban "balek" s nem keresztény. Fontos tudatosítani: a Mestert követő életet, mindig a szolgáló erő az önfeláldozó szeretet és a hit józansága kíséri.

Szeretni elsősorban azokat kell, akik a közelünkben vannak. A másik embert pedig csak akkor tudjuk szeretni, ha a méltóságát nézzük, s nem az állapotát. Csak akkor tudjuk egymást szeretni, ha magunkat is szeretjük... Elfogadni önmagunkat (megbékélni önmagunkkkal, sorsunkkal) Isten nélkül gyakorlatilag lehetetlen. Elképzelhető, hogy lehetséges, de jómagam az elmúlt lassan fél évszázadban még nem találkoztam olyan emberrel, aki Isten nélkül megtalálta volna lelkének békéjét.

Amikor beleszületünk ebbe a világba, semmit nem hozunk magunkkal, mégsincs nagyobb gazdagság, mint az, ha ember születik a világra. Ha pedig kimegyünk belőle, mert eljött az óránk, akkor sem viszünk ki belőle semmit, bármilyen nagy is volt a gazdagságunk. Gazdag embernek valójában azt mondhatjuk, aki másokat gazdagított, azaz megsosztatta a saját vagyonát másokkal.

Legfőbb vagyonunk a véges idő, a találkozások lehetősége, s természetesen szavaink, melyeket Istentől kaptunk, hogy a magyunk kicsiny, de annál fontosabb világában teremtsünk velük, amikor megfelelő időben, s helyen megszólalunk, s hiteles szavainkkal bizonyságot teszünk a Gondviselő Istenről...

2009. május 11. hétfő
Ferenc napja
848.

A mai nap meditációs fogalma:
Szolgálat...

A mai nap imádsága:
Uram! Szolgálatra hívtál el, add hogy örömmel végezhessem! Feladatokat adtál nekem, adj hozzá erőt és türelmet is! Értelmet adtál nekem, adj hozzá szeretetet is, hogy kegyelmed által élhessek másokért! Ámen

 

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel!
Zsolt 100,2a

Kétévtizedes lelkészi munka után állítom: Örömmel szolgálni az ÚRnak csak kisközösségben lehet. Protestáns gyülekezetnek nemcsak papra, papcsaládra is szüksége van, de papnéra mindenféleképpen. Korunk megváltozott körülményei okán egyre kevesebb papfeleség akad, aki felvállalná vagy fel tudja vállalni a "papnéság" feladatait. A feleség, aki maga is dolgozik, hivatást gyakorol, s vállán nyugszik családja "menedzselése" is, nehezen talál még plusz időt a gyülekezetben esetleg reá váró "klasszikus" szervezési feladatokra. Bármennyire is talpraesett és gyakorlatias egy lelkész, vannak dolgok, melyeket az asszonyok - megfelelő koordinációval, vezetéssel - egyszerűbben, effektívebben oldanak meg, mint a férfiak... A kívánt "kiscsoportos" szolgálat - Ne felejtdük el: Jézus kettesével küldi ki tanítványait! - problematikája manapság lényegesen összetettebb! Nemcsak lelkészek vannak, hanem lelkésznők is, nemcsak papnék vannak, hanem papnő-férjek is, s nemcsak házasságban élők, egyedülállók is szolgálnak. Minden helyzetre megfelelő megoldóképlet tehát nincs, de az "örömmel szolgáljatok" felszólítás igen komoly tanulságokkal szolgál.

A szolgálat - legyen akármilyen kegyelmi ajándékról is szó - öröm. Ha nem öröm, akkor nem a JóIstentől való az. Akkor nem vagyunk a magunk helyén, akkor másra kaptunk elhívást. Aki nem bírja hallgatni mások panaszait, az ne akarjon vigasztalni, aki nem birtokolja a békességet, az ne akarjon megbékéltetni embereket önmaguk sorsával, akiben nem buzgólkodik a Szentlélek (erő, szeretet, józanság Lelke - 2Tim1,7) az ne akarjon mindenáron lelkesíteni. Volt már az egyháztörténetben sok "fogvicsorítva-csakazértis"-bizonyságtevő keresztény - ne akarjuk tovább gyarapítani ezt a tábort...

Szolgálni csakis kisközösségi háttérrel lehet. Pál apostol is - bár egyedülálló volt - segítőket gyűjtött maga köré, akik nemcsak a sátorkészítés technikáját birtokolták, nemcsak azok értékesítését szervezték, de buzgón imádkoztak is az apostolért. Ilyen háttér nélkül nem lett volna képes "tövissel a testében" elmenni a "lakott föld végső határáig, Hispániáig", s nem írt volna az Újszövetség huszonhét könyvéből bizonyíthatóan legalább tizenhármat... Protestáns lelkésznek/lelkésznőnek ezért igen jól meg kell választania a társát, mert a feladat, amit felvállalni kíván, olyan óriási, hogy annak hordozásába egyedül könnyen beleroppanhat...

Nyilvánvaló, hogy nemcsak a lelkészek és közeli hozzátartózóik szolgálnak az egyházban, hanem mindenki - legalábbis "elméletben"... Szolgálni örömmel csak akkor tud mindenki, ha felvállalt munkáját természetességgel végzi. Ez a természetesség pedig abból a biztonságból fakad, hogy hisszük és tudjuk: Isten tenyerén zajlik egész életünk...

2009. május 9. szombat
Gergely napja
847.

 

 

 

A mai nap meditációs fogalma:
Irgalom...

 

 

 

 

A mai nap imádsága:
Uram! Koronázz meg irgalmaddal, hogy magam is tükrözhessem kegyelmedet! Ámen

 

Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik.
Lk 6,36

Jézus nem ígér mást az irgalmat gyakorlóknak, mint azt, amit már eddig is éltek- irgalmasságot. A többi boldogság esetében az ígéret valami többletet is tartalmaz, távolabb mutat: akik sírnak, vigasztalást nyernek; a tisztaszívűek meglátják Istent. De mi többet tud adni Isten azoknak, akik irgalmasak? Az irgalom Isten teljessége és az emberek teljessége is. Az irgalmat gyakorlók már most Isten életét élik.

Az “ irgalom ” régi szó. Hosszú története során nagyon gazdag jelentésre tett szert. Az újszövetség nyelvében az ógörögben megfelelője az eleos . Ez a szó ismerősen cseng a Kyrie eleison imából, mellyel Isten irgalmasságát kérjük a magunk számára. Az Újszövetség görög változatában az eleos rendszerint a héber hesed szó megfelelője. Ez az egyik legszebb szó a bibliában - gyakran fordítják egyszerűen szeretetnek.

Hesed, irgalom vagy szeretet a szövetség szótárának szavai. Isten szemszögéből nézve a feltétel nélküli szeretet megfelelője: mikor valaki képes fenntartani egy kapcsolatot tekintet nélkül arra mi történik: “Szeretetem soha nem hagy el téged” (Izaiás 54,10). Mivel Isten népével kötött szövetsége már a kezdetektől fogva nem más, mint megtört ígéretek és új kezdetek sorozata (Kivonulás 32-34), egyértelmű, hogy egy ilyen feltétel nélküli szeretet magában foglalja a megbocsátást, és szükségszerűen irgalmas is. A görög eleos -t gyakran használják a héber rachamim szó fordítására is. Ezt a szót gyakran használják a hesed -del együtt, de sokkal több érzelmet hordoz magában. Szó szerint a belsőségek szó fordítása, amely a rechem szó többes száma, ami az anyaméhet jelenti. Irgalom és könyörület – az anya mélységes szeretete kisgyermeke iránt (Izaiás 49,15); az apa gyöngédsége utóda iránt (103,13 Zsolt) a fivérek és nővérek közötti átható szeretet (Teremtés 43,30).

Az irgalom bibliai értelemben sokkal több, mint Isten szeretetének egy szeletkéje. Az irgalom Isten fennköltsége, transzcendenciája, de ugyanakkor embersége is. Ha így fogalmazunk: “Amint az apa könyörül gyermekein…” Mindez olyan emberfeletti, ugyanakkor olyan közeli, eltöröl minden gonoszságot: “Amilyen messze van a kelet nyugattól, olyan messze veti el vétkeinket…” Az Irgalom az Úr legistenibb tulajdonsága, az emberben pedig a legmagasztosabb vonás “ Irgalommal és kegyelemmel koronáz meg” ahogy a 103. zsoltár fogalmaz. Hasonlóan fogalmaz a 8. zsoltár is, ahol az Isten az embereket “dicsőséggel és tisztelettel" koronázza meg. A saját képére formált embert az Isten arra hívja, hogy osztozzék vele dicsőségében és szépségében. Ez az erős szeretet és irgalom tesz minket valóban Isten életének részeseivé.

Jézus szavai: “Legyetek irgalmasok, mint ahogy Atyátok is irgalmas” az ősi parancsolatot visszhangozzák: “Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.” (Lev 19,2) Jézus az irgalom arcát Isten szentségének arcává teszi. Az Irgalom Isten legtisztább megnyilvánulása az ember életében. “A felebarátod iránt tanúsított irgalommal Istent tiszteled meg.” (Nagy Szent Bazil) Az irgalom Isten embersége és az emberiség isteni jövője is egyben.

2009. május 8. péntek
Mihály napja
846.

A mai nap meditációs fogalma:
Vezérelv...

A mai nap imádsága:
Uram! Add nekem evangéliumod erejét, hogy szolgálhassalak általa az enyéimnek, s Neked! Ámen

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére.
Róm 1,16a

"Szégyelld magad!" vagy "Szégyellje magát az ilyen ember!" Mondatok melyeknek még ereje volt néhány évtizede... Akkor, amikor az emberekben még megvolt a természetes szégyenérzet, mely a közösség átláthatóságából, egymásrafigyeléséből fakadt. Manapság "tesznek" arra, hogy ki mit gondol, különben is a felületesség és hitványság a mindenáron való előbbrejutás alapfeltételei. Ne gondolkozzon az ember, etikus-e vagy sem, fájdalmat okoz-e ezzel másoknak vagy sem, a fontos, hogy neki az adott dologból előnye származik. A szégyenérzet pedig a az akaratgyengék tulajdonsága... Ennek az egoista világszemléletnek a következményeit éppen most tapasztaljuk, hiszen a gazdasági világválságok soha nem annak a következményei, hogy az emberek nem dolgoznak elég pontosan és szorgalmasan, hanem bizonyos érdekcsoportok közösségromboló spekulációs törekvése...

Az evangélium - ami az Isten országának jó híre - semmi szégyellnivalót nem tartalmaz. Érdekes, hogy ennek ellenére mégis sokszor adódtak történelmi helyzetek, amikor szégyenkezhettek a keresztények: bűnbocsátó cédulák nagybani kereskedelme, egyházi tisztségek adás-vétele (simónia), hatalmi érdekekhez való direkt-asszisztálás... Ennek oka azonban nem Jézus Krisztus, s az Ő tanítása volt, hanem az emberek önzése, bírvágya.

Ma sincs semmi szégyellnivaló az evangéliumban! Hiszen az életet adó, s tápláló, ereje emberi életeket fordít meg, közösségek életét teszi jobbá, szebbé. Ennek oka igen egyszerű: az evangélium az élet normalitását közvetíti, ahol a "norma" az Isten teremtettségbeli törvénye. Azok a római katonák, akik kereszténnyé váltak az első századokban, nem módfelett nagy teológiai érdeklődésük vagy bársonyos lelkületük következtében fordultak az evangélium felé. (Éppen ellenkezőleg! Ezeket a férfiakat kemény fából faragták... gyerekkoruktól kezdődően trenírozták őket a hatalmi gépezetben való szolgálatra, az ölésre... Róma nagysága, sikerei az ökleikben és izmaikban érlelőlődött - először ütötttek, s miután tört a kéz, a láb vagy a borda, utána kérdeztek...)

MIért váltak mégis kereszténnyé? Mert elegük volt az igazságtalanság szolgálatában állni, hatalomtól megrészegedett elöljáróik, fél- vagy teljesen bolond császáraik parancsait teljesíteni. Szimpatikussá vált számukra, hogy a keresztények nem cserélgetik egymás között a feleségeiket, nem lopják meg egymást, igazat mondanak - sőt hameghalnak az igazságért -, felkarolják a gyengét, az elesettet... Csak a bolond huszadikszázadvégi ember hitte el, hogy az embervilágban is a dzsungel törvénye kell hogy érvényesüljön: "Hadd hulljon a férgese!... Csak, amikor a közeli hozzátartozónk szorul támogatásra, akkor derül ki igazán, milyen nagyszerű is egy-egy egyházi szeretetotthon, ahol naponként áhitatokat tartanak, s lélekkel szolgálnak -, s nemcsak a testnek, de a léleknek is gyámolítást adnak.

Nincs tehát semmi "szégyellni való" az evangéliumban. Aki okoskodó, individuális eszméket hajszoló, magukat a szellemi arisztokráciához tartozónak vallók előtt akar tetszelegni, az bizonyára szégyelli a közösség-építő evangéliumot, s bolondságnak tartja a Krisztus keresztjét. Sajnos bőven akadnak ma is, akik Krisztust (és a keresztet!) papagáj-logikával "magyarázzák", ahelyett, hogy az élet istenes normalitását élnék. Krisztus azonban nem tantétel, amit az embernek mindenáron bizonyítania kell, lecke, amit be kellene magolni, hanem Örök Titok, melyet a hívő ember a szívébe fogadhat. Ha befogadja, akkor élete van, él általa, s életében megcsillan az Isten szeretetének kegyelmi fénye...

2009. május 7. csütörtök
Gizella, Bendegúz napja
845.

A mai nap meditációs fogalma:
Testünk...

A mai nap imádsága:
Uram! Sokszor visszaélek a testemmel... Fölösleges terheket teszek rá, s azt is feledem, hogy mindezekért egyszer "fizetnem" kell. Adj nekem kedvet, lehetőséget, hogy testemet a Te szolgálatodba állíthassam, s az valóban a Szentlélek temploma lehessen! Ámen

 

...minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
Róm 8,7b-8

Honoré de Balzac a 19. század első felében élt regényíró - a francia realista regény megteremtőinek egyike - mondta: "Minden, ami jó az életben az vagy erkölcstelen vagy hízlal"... talán megtoldhatnánk ezzel is: vagy egészségtelen. Az ilyen és ehhez hasonló kijelentések bár komoly igazságokat hordoznak, nem visznek minket közelebb életünk megértéshez. Márpedig nagyon izgatottan keressük azt, s mindinkább fogytán az időnk, annál elszántabban, s talán annál őszintébben is... Valamilyen konstrukciós hibát követett volna el a Teremtő, hogy test és lélek ennyire ellen-dolgoznak egymásnak? Nemde azért teremtette a JóIsten ezt a csodálatos emberi testet, hogy szolgálja a lelket? Bizony a test szolgálja is hűséggel! Legalábbis életünk első felében. Zokszó nélkül tűr minden kizsákmányolást és igyekszik megtenni azt, amit a lélek kigondol... Nos, ezért nem mindegy, hogy milyen Lélek lakozik bennünk!

Életünk első felének fiatalos lendülete könnyen feledteti velünk, hogy az eldobott kő sem szimmetrikus, hanem ballisztikus pályán mozog! Azaz, a csúcsponton/holtponton minden megváltozik, onnantól kezdve a megmaradt kevéske mozgási energiájával már csak gravitációsan esik... Ezért nem, mindegy, hogy a fiatalok milyen erővel futnak neki az életnek, s milyen magasra ugranak. Ha alig van befektetett energia (rkölcsi, fizikai, szellemi), akkor alig van "megugrott" pálya, s akkor nincs eredmény se, eredmény híján csak önértékelési zavarok, s önbecsülés hiányában az életkedv is elsorvad...

De mit értsünk "test szerinti életen" a 21. század elején? Nyilvánvalóan az Isten nem azért adta az evés, az ivás, a munka, az alvás, a szexualitás lehetőségét, hogy kínozhasson vele minket egy életen át, s legyen oka kárhozatra vetni minket... Mindezek azért vannak, mert részei a teljes életnek, s csakis együtt képesek létrehozni életünk harmóniáját. Ahogyan egy zenekarban minden hangszernek meghatározott helye és szólama van, ugyanúgy van ez életünk ezen dolgaival is. Ha azonban eltérünk a Teremtőnk-adta Rendtől, akkor összhang helyett életünk megdöbbentő kakofónia, terhelő lárma lesz csupán, ami nemcsak hogy az Isten előtt nem kedves, de az embertársaink számára is óriási problémát jelent. Akiknek az evés, az ivás a legfontosabb az életben - Károli régi szép fordításában "istenük a hasuk" -, azoknak igen komoly egészségügyi problémával kell ütközniük. Aki nem tudja hol a határ munka és pihenés között, s éjt nappalá téve dolgozik, az jó eséllyel pályázhat infarktusra, gyomorfekélyre... aki pedig nemiségét elfojtva vagy azt hamisan interpretálva éli meg párkapcsolatát, az abban több nyomorúságot tapasztal, mint örömöt...

A mértéket, a hangsúlyt az Isten szeretete adja. Ha Őreá figyelünk, akkor nem válunk önzövé mások irányában, az evés és ivás nem zsugorodik elmaradt örömök pótlékává, s akkor nem akarunk győzedelmeskedni mindenáron a testünk felett sem, hanem minden készségével/tálentumával családunk, gyermekeink, embertársaink szolgálatába állítjuk, hogy istenes életünket látva mások is elgondolkozhassanak: Mivégre is születtünk erre a világra?...

2009. május 6. szerda
Ivett, Frida napja
844.

A mai nap meditációs fogalma:
Sors...

A mai nap imádsága:
Uram! Add Benned megtalálnom sorsomat, hogy teljességgel élhessem életemet! Ámen

 

 

Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten? Szó sincs róla! Hiszen így szól Mózeshez: "Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok." Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
Róm 9,14-16

Csöndes perceinkben olykor el-elgondolkodunk, miért sikeresek - s talán még boldogok is - egyesek, mások pedig miért olyannyira szerencsétlenek, s többnyire boldogtalanok is. Ki a hibás azokban a helyzetekben, amikor elrontott életek tucatjait látva szűk környezetünkben is sóhajosan megállapítjuk: "Itt aztán igencsak elkéne a JóIsten segítsége!" Szerencsétlenségét vajon mi okozta vagy ki? Farizeusi okoskodással kérdezzük: "Ő vétkezett vagy a szülei?"... Aztán kiderül, ahány ember, annyi sors, s mindegyik más és más. A Gondviselő Isten azért meglátogatja az apák miatt fiakat harmad és negyedízig, s látogatásában emlékeztet...Milyen egyszerű lenne, ha azt mondhatnánk: Az Isten az egyik emberhez jó, a másikhoz meg rossz, de az élet ennél lényegesen bonyolultabb. Isten a ránk mért, személyes sorsunkban jeleníti meg az élet értelmét, s aki pedig az "életet" hajszolja - azaz meg akarja nyerni a világot - az nemcsak élete értelmét, de önmagát is elveszíti.

A hívő ember mindenben az Isten kegyelmét látja. A teremtett világ csodálatos sokszínűségében, a lemenő Napban, a holdfényes nyári esték tücsökciripelős szimfóniájában, emberekhez való viszonyában. Az ilyen embert nem szédítik meg a világvégét propagáló álpróféták hada, a negatív hírek médiából kényszerűen rázúdított szennyáradata sem veszi el a kedvét attól, hogy hálát adjon Istenének! Mindenért. A mindennapi kenyérért, az egészségért, a barátokért, a (házas)társért, a gyermekeiért, a munkáért, a bátorító, vígasztaló testvéri szavakért.

Aki a média-prezentálta világot éli meg valóságként, az olyan világban él, amilyen valójában nincs is! Előregyártott hírek izgalma teszi lehetetlenné, hogy örüljünk annak a valós(!) világnak, amit Isten az ember kedvére, örömére teremtett... Isten - Aki a szeretet Istene - nem "siralomvölgyet" alkotott, hanem egy csodálatos, élhető világot... Ha mégis élhetetlennek találjuk, akkor talán el kellene gondolkodnunk egy kicsit... Önvizsgálatot tartva, vajon azon az úton járunk-e, melyet Isten sorsszerűen nekünk rendelt vagy egy olyan magunkválasztotta sztrádán száguldozunk, ahol ismeretlen szavak a könyörület, az irgalom, s az igazság... s súlytalan a fogalom: Isten.

2009. május 5. kedd
Györgyi napja
843.

A mai nap meditációs fogalma:
Békesség...

 

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod, s tudod, hogy a Tőled elfordult világ hová jutott embertelenségében... Adj nekem halló füleket igédre, hogy aszerint tudjak élni, Benned megtaláljam békességemet, s tálentumaimmal, melyeket Tőled kaptam, békéltetni tudjak másokat is! Ámen

 

 

 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát.
2 Kor 5,17-18

Felnőtt vagy gyermek, férfi vagy nő, ugyanazokat a dolgokat akarják: biztonságot, elrejtettséget, örömöt, egyszóval: az élet normalitását. Korunkat sokszor éri kritika: Ez így "abnormális" -, de amióta a világ világ, ez az elhajlás a "normálistól" mindig jelen van az ember szívében. Hiszen ha az ember normális, akkor nem veri a feleségét/családját, ha normális, akkor nem a pohár fenekén keresi a megnyugvást, ha normális, akkor örömet jelent számára a munka, ha normális, akkor nem rombol, hanem épít, ha normális, akkor nem válik szolgájává a bűnnek, s nem öl embert sem csatatéren, sem anyaméhben...

Az ember többnyire mégis úgy él, minta nem lenne normális... Múlandó drága éveit az elmúlók gyűjtögetésére szánja, egészségét, mások biztonságát is kockára téve eszelősen igyekszik megvalósítani céljait, melytől a boldogságát reméli. S ha elfogy a testi erő, ha a rozsda, a moly megharapja az embertelen áldozatot követelő "kincset", akkor derül ki, a boldogság nem a megfoghatóban, a kiélvezhetőben koncentrálódik, hanem a láthatatlan, de nagyon is jól megérezhető lélekben.

Lelki élet pedig Isten nélkül nem létezik. Aki kizárja életéből Teremtő Urát, az lelketlenné válik, aki az istenes értékek nélkül igyekszik jóvá válni, az idővel maga is belátja, hogy végső soron önzése vezérelte... Ilyenkor romkban hever a lélek, s külső segítség nélkül nincs megújulás, egyedül az Isten Szeretete képes talpraállítani, megmutatni a helyes irányt, átértékelni a múltat.

A múlt hatalma olyan erő, amit a ma embere nem akar komolyan venni, s amikor a múlt maga alá gyűri a jelent, akkor már késő. Egyre több az életvezetésében "becsődölt" ember, a kereső lélek, de nagy részük még mindig politikában, gazdasági mutatók javulásban hiszi a megoldást, s nem az Istenben. Márpedig létünk alapvető "problémáit" csak akkor tudjuk megoldani, ha visszatalálunk Ahhoz, Aki az Élet Ura... Ennek a misztikus útja a Krisztus-esemény, a kinyilatkoztatás csodája.

A test biztonságánál több a lélek bizonyossága, mely a múlt máig ható megkötöző erejét az Isten szeretetében semmivé foszlatja, s az örök emberi aggódást, mely boldogságunk mindennapi kerékkötője, felválthatja az Istennek elkötelezett, szolgáló élet, ha hajlandóak vagyunk belesimulni az Örökkévaló békítő akaratába...

2009. május 4. hétfő
Mónika, Flórián napja
842.

A mai nap meditációs fogalma:
Isten...

A mai nap imádsága:
Uram! Tudom, hogy ott vagy mindenben, mégsem tudlak megfogni, s mégsem láthatlak. Add nekem, hogy lélekben megtapasztalhassalak nap mint nap, s boldogan élhessek a tetszésedre is! Ámen

Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.
Róm 1,20-21

Isten az Élet maga... Egészében megfoghatatlan, részleteiben lenyűgöző, titkaival folyamatosan ámulatba ejtő - az emberek többségét (úgy a háromnegyed részét) mindez mégis kevésbé hatja meg. Az Isten is akkor válik igazán kérdéssé, amikor az élet törékenységét tapasztaljuk meg: betegségben, veszteségben, hiányban, korlátainkban. Amikor életünket beborítja a bűn sötétsége, akkor értékelődik fel a Lélek fénye, amely kivezet minket nehézségeinkből. Isten hatalma és istensége mindenben megtalálható. Az apró mezei virágban, a szorgoskodó hangyák táncoló menetében, a gyermekek önfeledt kacagásában, az atomok roppant összetartó erejében, az univerzumot átfogó gravitációban - amiről azt tudjuk, hogy mindenütt ott van, de hogy mi is az valójában, arról gyakorlatilag semmit sem tudunk.

Korunk tudományos-technikai látású embere okozott eleddig a legtöbb bajt a teremtettségben, s hogy a nagy "okosságával", hogyan és mennyire rondít még bele a tökéletesnek alkotott világba - azt gyaníthatóan egyre markánsabban fogjuk tapasztalni az elkövetkezendő évtizedekben.

Az élet végső értelme nem az ember, hanem az Isten. Az ember kiteljesedését pedig nem lankadatlan törekvése - hogy ti. olyan akar lenni, mint Isten - adja, hanem az Istenben való elrejtettsége. Aki értelmesen vizsgálja a világot az rádöbben: Minden összefügg mindennel, s a legnagyobb összetartó/mozgató/megtartó erő az Isten maga. Ezért bízik Őbenne, s keresi az utakat, ahol megélheti Teremtője csodáit, hogy aztán hálát adjon ezekért a találkozásokért, s a gondviselésért, amiben része lehet.

2009. május 2. szombat
Zsigmond, Zoé napja
841.

A mai nap meditációs fogalma:
Életutunk...

A mai nap imádsága:
Uram! Csodálatosnak teremtetted ezt a világot, melynek szépségével minden reggel elbűvölsz minket. Hálára nyitom Uram számat még akkor is, ha sokszor csak a nehézségeket látom, még akkor is, ha gonosz emberek világrontó hatalmának visszafordíthatlan következményeit magam is tapasztalom, s néha elcsüggedek. Uram, add nekem a Te békességedet, hogy ott, ahol ma is leszek, a Te szeretetedről tudjak bizonyságot tenni, ha kell a törékeny emberi szóval is! Ámen

 


Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
Jn 14,4-6

Tamás - a hitetlenkedő - értetlenkedik... Mintha nem lenne eléggé nyilvánvaló az irány, amely felé menetel Jézus nyomában az egész tanítványi csapat. Ez az út nem a karriervágyak kiteljesedésének, a szerzésnek, a birtoklásnak, hanem a szeretetből fakadó lemondásnak, az Istennel való találkozásnak misztikus útja. Aki erre az útra rálép - nem magától, döntéshozatali képességének kiválóságából fakadóan, hiszen egyedül Isten az, Aki ébreszti az akarást is - az nem evilági kilométerekben gondolkodik.

Divatja van manapság a zarándokutaknak. A nem templomos emberek közül is sokan választják a fárasztó gyaloglást, ahol közösségben, de mégis egyedül, mindenki el-elgondolkodhat a célon, s jól tudja mindenki, a cél nem meghallani végre a compostellai harang zúgását vagy a hajnalváró csángó asszonyok énekét a csíki hegyek ölelésében, hanem megérteni a személyes életünk célját, s meglátni hova is tart az én utam?

Tamással együtt mi is megvallhatjuk: Nem tudjuk! De honnan tudnánk? Odaátról nem tért vissza egyetlen ismerősünk sem, aki beszámolt volna arról, milyen is a halál utáni lét... Nos, az Élet vége nem is turistaút, a halál utáni élet nem kirándulás. Az odaát és az "itt és most" között elválaszthatatlanul nagy szakadék van, s "ide-oda-dimenzió-ugrások" pedig csak a hollywoodi stúdiók szülte fantasztikus filmek látványos képi világában lehetségesek!

A Mester mégis azt mondja: Ti tudjátok... s ez a "tudás" a mi keresztény hitünk. Hitbéli reménységeink összegzése az Örökkévalóban, az Egyház Urában és elszántságunk az isteni szeretet továbbadására/megélésére felebarátaink között. Ahogyan az édesanya testéből táplálkozó, születendő gyermek sem tudja, milyen világ felé fejlődik, ugyanígy mi sem tudjuk, ténylegesen milyen helyre igyekezünk. S ha majd egy érdekes nap, különös percében el kell hagynunk ezt a világot, egyben bizakodunk: Az, Akinek akaratából beleszülethettünk ebbe a világba, Annak a szeretete vezérel, s tart meg minket majd odaát is... Ezért az útról, mely oda, Őhozzá vezet, nem kívánunk letérni, mert elveszni nem akarunk... Az "úton-maradás" egyetlenegy garanciáját a régiek is abban látták, amiben mi maiak - ecclesia militans/küzdő egyház - is: Jézus lábnyomában kell haladnunk életünk minden napján...

2009. május 1. péntek
Fülöp, Jakab napja
840.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Imádság...

 

A mai nap imádsága:
Taníts engem imádkozni, Uram! Add megéreznem a szavakat, adj bátorságot azok kimondására, s adj kellő bölcsességet, hogy hallgatni tudjak, amikor kell! Ámen


Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni... Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.
Kol 4,2 és 5-6

Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, nem bírjuk tovább... Örökmozgók szeretnénk lenni, de nem vagyunk azok. Szükségünk van pihenésre, kikapcsolódásra, lehetőségre, hogy kiszakadjunk a hétköznapok szürkítő markolásából, s végre mással is foglalkozzunk, olyasmivel, amitől új erőre kapunk, s fényesedik tőle az életünk.

Egy ilyen lehetőség az imádság. Kitartani benne azt jelenti, folyamatosan megfogalmazom: Isten teremtménye vagyok, testben és lélekben egyszeri, s megismételhetetlen. Övé vagyok búban, bánatban és örömben, el nem szakíthat Tőle senki és semmi, a JóIsten kedvére teremtett, istenképűségre rendelt Ember vagyok. Talán nem ezekkel a szavakkal, de ezen gondolatok mellett táncolnak-suhannak szavaink, amikor imádkozunk. Imáink akkor "egész-ségesek", ha nagyobb részük hálaadás. Ha kérő-, panaszkodó szavaink teszik ki imádságra fordított időnk nagy részét, akkor bizony imánk terhelt, sőt beteg, és nem jutunk el a földi teljességre, ami a lélek békessége.

Bölcsen viselkedni azt jelenti - természetesen, azaz nem elfelejtve, kik is vagyunk! Nem szánalmas "paródiái/viccei" a teremtettségnek, hanem gondolkodó, felelősséget vállalni tudó és hordozni képes, legnagyobb méltóságra elhívott teremtményei az Örökkévalónak. Tartani az "irányt" az életünkben - ebben a rövid, nehézségekkel teli, közömbösséggel és önzéssel megvert 21. században -, nem könnyű dolog, de nem reménytelen annak, aki nemcsak magába, hanem mindenekelőtt fölfelé tekint.

Alkalmat kihasználni a tolvaj is tud, alkalmat felhasználni azonban csak az képes, aki távlatosan gondolkodik. Ennek mindenkori mértékét a hívő ember életében az Isten kegyelme adja, megismerni pedig Jézus tanításából tudjuk. Aki lélekben beszél a Lélekkel, az lelki emberré válik, s nyitott lesz mások felé is, hogy megélhesse a földi élet legnagyobb csodáját: a lélek útját a másik lélekig...

Háttér-, s választó-csík-fotó: Franko Betta, 2009. április vége - Tata