2007. június 30. szombat

Amiért ma imádkozunk:
Bölcs hétköznapokért...

A mai nap imádsága:
Teremtő Istenem! Naponta érzem közelséged, s a hiányodat is, amit vétkeimmel és mulasztásaimmal okozok! Uram, nehéz nekem az egyensúlyt megtalálnom, Nélküled nem is tudom meglelni azt. Ezért kérlek, Lelkeddel gyámolíts napról napra, óráról órára! Küldj jeleket, s adj nekem értelmes és bölcs szívet, hogy megértsem formáló üzeneteidet - ne csak a halállal, de az élettel kapcsolatban is!
Ámen

A test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség.
Róma 8,6

"Életünk virágszála görbül a sír felé..." - a tatai szószéken hűséges elődöm irodalmian szépen, gyakran elmondta ezt a mondatot. Az irodalom emelő szépsége a szavak őszinteségéből fakad, s mi ez, ha nem a teljes valóság megnyilvánulása: életünk estéről reggelre az enyészetbe ereszkedik!? A test csodája naponta ránk köszön, regenerálódó vagy alkalmazkodó készségében, gyógyulási hajlamában vagy éppen a megszületés titkában. Minél idősebb valaki, s lelki dolgok alapján tájékozódik, annál inkább belátja: Isten legnagyobb csodája az utód. Nem véletlenül nevezték a szülői hivatást a teológusok "creatio continua"-nak, hiszen a "folyamatos teremtésben" valóban teremtő partnereivé válhatunk az Istennek.

Az ember mégsem a dolgok végső megértésére törekszik, pedig ezt kapta feladatul! Ha már "így alakultak a dolgok", s az élet ilyen botrányosan rövid, akkor nemde jobb intenzíven le-, s megélni azt? Sokan ez utóbbi verziót választják - magától értődő megoldásként. A test törekvését, "folyamatos hajlandóságát" az elmúlásra pedig nem akarjuk tudomásul venni. Ennek elsődleges oka, a lélek-telenség. "Lelkes" az tud lenni (s maradni is!), akit átjár a Lélek, s itt nagy "L" betű alapvető fontosságú! Hiszen az Isten Lelkének ajándéka az élet teljessége, amely a békesség nélkül elképzelhetetlen. S amennyire testünkben ott van az elmúlás csírája, ugyanúgy lelkünkben is megtalálható a kitörölhetetlen vágyakozás az élet, s a békesség után.

Az élet és békesség nem egymást kizáróak, s nem is a létezés fokozatai: Ha élsz, azaz kiéled vágyaidat, akkor megnyugodsz, s rád köszönt a békesség... Ha a világ megnyerése a motívációd, akkor békétlenség a fizetséged, a "lelked kárt vall". Az élet és békesség egymásnak kiegészítői. Jutalmak, melyek a Lélektől jönnek, ha kérjük, hogy Isten az életünk valóságos része, sőt Ura legyen.

2007. június 29. péntek

 

Amiért ma imádkozunk:
Éltető vízért...


A mai nap imádsága:
Uram! Gyötrő szárazságodat vedd el, s ajándékozz meg minket az Élet Vizével, hogy dicsérjünk Téged gondviselő jóságodért!
Ámen

Jézus Krisztus mondja: "Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé neg nem szonjazik."
Jn 4,14

Nemcsak az óázisokban, mindenütt a világon a víz az életet jelenti. Őselemnek is mondják, hiszen az élet alkotó elemét látták benne eleink is. Amennyire természetesnek vesszük, hogy megnyitjuk a csapot, s folyik belőle a víz, olyannyira nem természtese ez az állapot. A víz nem a csapból származik, nem is a hydroglobusból, de még nem is a Földünk mélyéről, hanem felülről... Az a víz, amit ezer méterről nyerünk, az mintegy ezer évvel korábban eső formájában indult meg lefelé. (Általában azt mondhatjuk, hogy a víz egy év alatt egy métert halad lefelé.) A legegészségesebb víz tehát az esővíz. A Talmud is azt mondja, hogy "A választott nép az esővizet, míg a többi nép a maradékot issza." MIndannyian ismerjük - érdekes módon -, növényeink igen meghálálják, ha esővízzel öntözzük őket... az egy másik kérdés, hogy manapság az esővíz savas, s teli van mindennnel, amit Isten nem teremtett bele: koromszemcsék, vegyi anyagok, sugárzó részecskék azoktól a kísérleti atomrobbantásoktól, melyeket a második világháború óta végeztek - 2700 ilyen "kísérletről" tudunk!

Víz nélkül nagyon hamar elpusztulunk, mert hiszen testünk nagy része is víz. Ha testünket víz hagyja el, akkor azt pótolni kell. Extrém körülmények között egy nap akár 26-28 liter vizet is képesek vagyunk elpárologtatni, kiizzadni magunktól. Ha valaki az elvesztett vizet nem pótolja, az az életével játszik! Isten tehát úgy teremtett meg minket, hogy mindennap gondoljunk arra, ezt az egyszerű elemet pótolnunk kell. Ennyire függőségben vagyunk a víztől.

Hasonlóan függésben vagyunk az Istennel is, csak nem akarunk tudomást venni róla: Szükségünk van Őreá minden nap! Aki nem él az Istenből, az kiszárad... Az "eredményt" láthatjuk, tapasztalhatjuk a szikkadt emberlelkeken! Jézus vizet ígér, de valójában nem azt, hanem önmagát. A szeretet örök vize nagyobb csodákat képes művelni, mint a víz... Amennyire egyszerű a vízzel való élés (nem kell hozzá használati utasítás), olyannyira egyszerű a szeretet megélése is. Öszteneinkbe, azaz testünkbe-lelkünkbe kódoltan jelen van, hogyan kell élnünk ahhoz, hogy életünk teljes, áldásos legyen. Aki tehát szomjas, az ne tanításokat keresgéljen a vízről (életről), hanem ígyék, az Élet Vizéből - ingyen, azaz ajándék gyanánt.

2007. június 28. csütörtök

 

Amiért ma imádkozunk:
Szolgáló lelkületért...


A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Segíts úgy élnem mindennapjaimat, hogy bennük Rád találjak és magamra, hasznára legyek ennek a világnak, s örömére embertársaimnak és szeretteimnek!
Ámen

Mert Ő »Jézus« mondta: "Nagyobb boldogság adni, mint kapni".
ApCsel 20,35c

Az igazi szenvedés nem valaminek a meg nem kapása, hanem az, amikor adnánk, de ne nincs kinek... Sokszor elgondolkodom azon, miért ilyen "javíthatatlan" az ember? Minél több tapasztalatot gyűjtöttem az életben, annál élesebben látszik szociál-etika professzorom egyik mondásának igazsága: "Ha ezen a Földön nem lenne ember, akkor ez a Föld maga a paradicsom lenne!" Miért van az, hogy az emberiség nem tanul súlyos hibáiból, s újra elköveti azt, aminek nem lenne szabad megtörténnie? A primér okon (bűnös természetünk) túl: Bizony elfelejtettük, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni.

Aki beleszületik egy olyan társadalomba, amely olyannyira az élvezetekre berendezkedett, mint a "fejlett" mai, nehezen érti, hogy az "Élet", az nem csak a javak habzsolását jelenti. Bármennyire is jó dolognak tűnik a fagylalt vagy a vattacukor, ha csak ezeket ennénk, egy idő után megcsömörlenénk a sok édességtől, emésztőrendszerünk felborulna. Ugyanígy a meghasonlás jelei mutatkoznak világunkban is, mert egyre kevesebben vannak azok, akik adni akarnak, akik hozzájárulnak a közösség javához, régiesen szólva, akik szolgálni akarnak...

A szolgálat nem kiszolgálást, "full-service"-t jelent, hanem az élet legmagasabb rendű szervezettségét, amit az Isten jutalmaz. Ha valaki munkájában "hajt", erőn felül teljesít, az még nem szolgálat. (Aki teremtettségének korlátait nem veszi figyelembe az belerokkanhat az eredmények hajszolásába.) Isten azt kívánja, hogy mindenünk egyformán terhelődjön, ha úgy tetszik "kopjon": testünk is, lelkünk is. Aki szolgál, az nem kényszerből, hanem kiváltságként teszi a dolgát. Ha a tanár alig elviselhető teherként éli meg a tanítást, akkor nem szívesen adom hozzá gyermekemet, ha az orvos kényszeredetten operál, akkor nem szívesen fekszem a kése alá, ha a pap "muszájból" prédikál, akkor nem nagy kedvvel ülök a szószéke alá... Mégis nagyon sokan - fiataloknak mintegy 70%-a(!) kényszerpályán van. Azaz nap mint nap találkozunk olyanokkal, akik szolgáltatnak, de nem szolgálnak. Természetesen lehet szolgáltatni megfelelő protokoll szerint, professzionálisan, de a "lóláb kilóg"; a lelkünket nem tudjuk kicserélni. (Azt megújítani, átformálni egyedül csak az Isten képes.)

Az élet csodáját viszont nem lehet protokollba szorítani. Listás felsorolás - mit, hogyan, s mikor kell tennem - szerint nem lehet szülőként élni, használati utasítás alapján nem lehet gyermeket nevelni, s teljesítménykontroll alapján nem lehetséges szeretnünk egymást, magunkat, s az Istent sem. Az egyedüli megoldás csakis a szolgálat. Ha ez a lelkület hiányzik a házasságból, akkor csak hézagság lesz belőle, ha ez az elszántság nincs meg a betegápolásban, akkor a nővérke személytelenül - egyeske, ketteske - gondoskodik a test szükségleteiről, azaz pont az hiányzik, ami feledtethetné a beteg pillanatnyi állapotát, s eszébe juttathatná teremtettségbeli emberi méltóságát. Ha méltóság megélése megtörténik, akkor ezzel életminőséget nyerünk, azaz úgy adunk, hogy eközben mi magunk kapunk. Ezért nagyobb boldogság adni, mint kapni.

2007. június 27. szerda

Amiért ma imádkozunk:
Vezetésért...
A mai nap imádsága:
Uram! Mutasd meg életemben a helyes irányt, hogy ne elszaladjak, hanem Hozzád meneküljek! Ámen

Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti.
Zsolt 23, 2-3

"Az élet nem csak evés ivás"- halljuk sokszor; ennek ellenére sokak számára mégis ez az életprogram: Nagyokat enni, s inni... Isten az az evést és ivást is szakrális cselekedetnek teremtette, de mivel elfordultunk Tőle, ez az adomány is fonákságával rikít. Ha valaki istentelenül eszik - az nem csinál mást, mint egyszerűen zabál. Ha valaki úgy iszik, hogy megfeledkezik Istenről, önmagát teszi nevetségessé - vagy éppen siralmassá. Akár evés vagy ivás a »vágyott« cél ugyanaz: a lélek megelégítése.

Egyik finnországi "ébredési mozgalomhoz" tartozó idős ember Karéliában, délidőben bement egy szerény vendéglőbe, hogy megebédeljen. Amikor kihozták elé a hasonlóan szerény ebédet, ő meghajolt, s csöndben imádkozni kezdett... Az egyik sarokban egy érdes hang szólalt meg: "Na mi van öreg, ha imádkozol, tán több lesz az ebéded?" - "Egyáltalán nem..." - felelte csendesen - "De jobban ízlik!"

Milyen érdekes. Akármit teszünk életünkben, ha a magunk hasznát és dicsőségét keressük vele, nem elégít meg minket. S milyen meglepő, akármit teszünk az Isten igéje szerint, lelkünket mindig felüdíti, mert megelégít, mert megvidámít. Ahhoz, hogy maradandó békességünk legyen, vezetésre van szükségünk. A megvezetést a vezetéstől csak egy valami különbözteti meg: az irány. Aki tudja a helyes irányt, az nem téved el akkor sem, ha szerpentin-utakon jár, s hiába egyenes az út, s jól belátható, mit ér, ha nem jó irányba megyünk rajta...

2007. június 26. kedd

 

Amiért ma imádkozunk:
Józanságért...

A mai nap imádsága:

Uram! Teremtett világodat a magunk megromlott természetére alakítjuk... Eget ostromló nagy ötleteink mélységes kudarcokat teremnek, a Téged megillető helyre hiába vágyakozunk a bűneset óta, megistenülésünk ígéretébe kapaszkodásunk tébolyodottság marad mindvég! Kérünk Téged, szánd meg ezt a megromlott embervilágot, hogy az aranyborjúnak többé ne hódoljon, csakis Téged imádjon! Ámen

Visszatért tehát Mózes az ÚRhoz, és ezt mondta: Ó jaj! Igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált istent magának.
2 Móz 32,31

Már gyerekkoromban is elcsodálkoztam ezen a történeten. Nem értettem sehogyan sem, hogyan lehet egy borjút - még ha aranyból is van - imádni. Később kezdtem megérteni ennek a történetnek a zseniális üzeneteit, s még nem is Moliére hatására, aki szerint "A pénz minden lakat kulcsa."... Mefisztó így énekel a Gounod francia zeneszerzo által Goethe Faustjából írt operában: „Eladó az egész a világ.” De miről is szól ez történet?

Először is az életről, amely nem más mint egy nagy pusztai vándorlás. Ebben szükség van közösségre, kultikusra is, a kultuszteremtők szerint mindegy milyenre, csak legyen! Extremitást sem nélkülöző szekták minden vallásban találhatók, de a szélsőséges magatartásra való hajlam egyértelműen sem felekezethez, sem politikai meggyőződéshez nem köthető, ez bizony ősi emberi tulajdonságunk egyike.

Legelső üzenete e furcsa bibliai történetnek, hogy a szabadság még önmagában nem jelent sokat. Ha nincs cél, távlat - s kicsoda, ha nem az Isten lehetne az igazi Cél? -, akkor a szabadság hamar szabadosságba csap át... istenné, legfőbb vezérlő erővé válik az, ami nagyon is emberi. Isten sokmindent megenged életünkben, de egyet nem, hogy Ő "csak" a második helyre kerüljön. Érdekes is lenne, ha szeretne ugyan a férjünk/feleségünk, de csak úgy "másodikként", mert lenne valaki, aki fontosabb, mint mi... Tény, hogy a prioritás feladása mindig zsákutcába, káoszba vezet!

A pénz/mammon a menyországot ígéri, jóllehet ennél ördögibb találmány talán nem is létezik. Az arany csillogása nemcsak vakít, hanem hitet, hogy a megfogható az sokkal fontosabb, mint a Láthatatlan, pedig ez nem igaz. Hiába lehet az arany/mammon segítségével álmodozni romantikus szerelemből, a sok pénz legfeljebb viharosan tobzódó szexet tehet elérhetővé, hiába a pénz hatalma, őszinte barátokat nem, csak érdek miatt dörgölődző "komákat, cimborákat, haverokat" lehet a segítségével szerezni, meg megtartani is. Hiába minden vagyon, az soha nem pótolhatja az édesanyai vagy édesapai szeretetet...

A legnagyobb üzenete az aranyborjúnak mégis az, ha nem tekintünk fölfelé, akkor nagyon hamar mi magunk kerülünk a középpontba, s magunkat "bálványozzuk". Ennyi, s ilyen "paprikajancsi-idól", mint manapság még soha nem volt a világban. Nevetni is lehetne rajta, de ha jól belegondolunk, ez igen elszomorító. Táncikálni, magukat éljenezni csak a zsugorodott lelkűek képesek, akiknek lelkében Isten honol, azok lelke mindig tágölelésű, s a szeretet határtalanságával dícsérik Teremtőjüket. Hiába az arany szédítő hatalma, bolonddá mégsem tesz mindenkit. Akik tudják, hogy az Isten Isten, azok nem perdülnek táncra akkor sem, ha az egész világ a borjúról énekel...

2007. június 25. hétfő

 

Amiért ma imádkozunk:
Egész-ségért...

A mai nap imádsága:

Uram! Tedd látóvá szememet, hogy megláthassalak Téged minden ajándékodban, s eggyé válhassak Veled könyörületes szereteted által! Ámen

"Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre."
Lk 5,31-32

Furcsa társaságba keveredett ez a Jézus... Ahelyett, hogy erősítené a törvényt betartókat, akikben még van tartás, s nem veszítették el emberi méltóságukat, akik még vigyáznak egészségükre, s az előírások szerint táplálkoznak, akik még nem borították fel életrendjüket, s tartják a szombati pihenőnapot is, akik még nem felejtették el, hogy az élet egyedüli teljességet adó feladata emberségünk istenképűségében keresni az Ő teremtői titkait - megélve, hogy Őhozzá tartozhatunk -, nos a "jóemberek" támogatása helyett ez a Jézus a lecsúszottak pártjára áll, őket gyámolítja, az ő társaságukat keresi... Mit akar ez a Jézus? Hát nem tudja? ..."Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók."

A farizeusok érvélése Jézust nem téríti el akaratától. Az Ő mennyei dimenziókat is látó világában más "logika" uralkodik. Nem a "hadd hulljon a férgese", a "futottak még"-kategória kirekesztő látásmódja a meghatározó, hanem az Isten könyörületessége. E nélkül ugyanis nincs célbajutás, enélkül nincs megtaláltatás, s nincs hazajutás sem. Érthetőbben: aki beteg, az gyógyulásra szorul. Mindaddig azonban, amíg a beteg nem látja be, hogy Ő beteg, hiába az orvos gyógyítani akarása, ha nincs orvos-beteg találkozás, nincs gyógyulás sem. A betegnek nem csak gyógyszerre, hanem mindenekelőtt orvosra van szüksége. A gyógyszer csak eszköz, hogy mennyit és mikor, s főleg melyikből kell belőle bevenni... Ezt egyedül az orvos tudja. Aki össze-vissza szedi a gyógyszerekett - azt sem tudva, hogy melyik mire való -, csak fokozza a bajt, sőt még betegebb is lesz tőlük.

Jézus nem gyógyszer(azaz metódus)-osztogató, hanem Ő maga a gyógyszer. Nem utat mutató, hanem maga az út, nem világosságot igérő, hanem maga a Világ Világossága. Nem az igazak igazát igazoló, hanem maga az egyedüli igazság. Mindezek miatt: Az élet teljessége maga. Sokan mégis csak szép kiegészítő díszként értelmezik a keresztényéget - lám milyen igaz a Sören Kierkeegard kritikája! -, pedig a Krisztus-követés nem mindent kijavító "csoda-lakk", hogy minél jobban csillogjon a mi életünk karosszériája, hanem életünk alapja, alváza, amire mindent építhetünk...

Az egészség, s annak megőrzése korunkban különösen is fontos életprogrammá vált sokak számára, sőt divat is egészséges(ebb)en élni. A kérdés mégis így hangzik: "Egészséges vagy? Egész az életed? Vagy hiányzik belőle Az a Rész, Aki kerekké, egésszé tehetné?" A kérdés sokak számára »még« elvont, teoretikus kérdés. Égetővé akkor válik, amikor először belátjuk: betegek vagyunk, hiszen életünk egyfajta hiánygazdálkodásba fordult... Kellene az erő, a hit, a reménység, s mindenek előtt a hordozó szeretet... Az Orvos itt áll életünk ajtaja előtt, s kopogtat... de nem az ajtón, a szívünkön...

2007. június 23. szombat

 

Amiért ma imádkozunk:
Biztonságért...

A mai nap imádsága:

Uram! Számtalan veszély leselkedik ránk e világban. Kérünk Téged, őrizz meg minket ezektől, s legnagyobb ellenségeinktől: a hitetlenségtől, a reménytelenségtől, s a szeretetlenségtől! Ámen

"..tágas térre állítottad lábamat."
Zsolt 31,9b

Az ember még soha nem tapasztalt meg olyan távlatokat, mint tudományos-technikai forradalmas világunkban. Jóllehet rutinszerűnek tűnik az űrsikló világűrbe röpködése, de még ma is érdekes ideidézni az Apolló-program egyik főigazgatójának mondását: "Űrhajózást csak az csináljon, aki bízik Istenben!". Hogy mennyire bonyolult "megállni" a "semmiben" odafönn, azt talán akkor tudjuk igazán megérteni, ha számba veszzük a repülés fejlődéstörténetének mártírjait. Ha csak a legnevesebb áldozatokat sorolnánk fel, az is hosszú sort tenne ki, de nem túlzás, ha azt állítom, hogy a névtelen áldozatok névsora vastag könyvet eredményezne.

"Állni a semmiben" - tényleg hit kérdése. Sokszor megtapasztaltuk talán mi magunk is, hogy vannak pillanatok, amikor úgy tűnik hiába a két láb kapaszkodása a valóságba, mégsem érezzük magunkat biztonságban. A tágas tér a szabadságot ígéri nekünk, de a szabadság Isten nélkül nagyon hamar a szabadosság fogságába csaphat át. Amikor gyerekként felfedezzük a világot - s gyermekeinkkel együtt újra -, akkor nagyon tudunk örülni, ha végre legyőzetett a néhány lépésnyi távolság a kiságy és a térdelő édesanya vagy édesapa között. Nagyobb ez a távolság, mint az összes többi, amit azután életünkben megteszünk. Világok olvadnak ilyenkor egybe, határok szűnnek meg.

Ahogyan az ölelésre hívó szülői karok bátorságot adnak a gyermeknek, ugyanúgy mennyei Atyánk hívása is határozottságot kelt bennünk. A csoda az, hogy ilyenkor merünk lépni - úgy tűnik -, a semmibe. AZ igazság az, hogy oda is lépünk, a valóság az, hogy szilárd támasztékot azért érzünk, mert Isten láthatatlan tenyerébe léptünk. Van-e nagyobb biztonság, megelégítőbb nyugalom, mint ez? Ilyenkor a végtelen is belátható, sőt a legyőzhetetlen akádály is megoldható problémává zsugorodik: "Ha Ő velünk, ki (vagy éppen) mi ellenünk?" - írja Luther gyönyörű, himnuszunkká vált énekünkben, az "Erős vár"-ban.

A zsoltár nem idézett első szakaszában megmenekülésről van szó. Az ellenség szorításából megszabadult lélek sóhajtása mai igénk. Az igazság az, hogy nagyon sokszor nem ellenségeink üldöznek, hanem mi magunk űzzük magunkat... Ha Isten az Ő határtalan szeretetének távlatába helyez minket, akkor megszabadít önmagunktól, hogy életünkkel(lábunkkal) tenyerében állva megtaláljuk Őbenne, önmagunkat.

2007. június 22. péntek

Amiért ma imádkozunk:
Munkánkért...

A mai nap imádsága:

Uram! Verejtékkel teli munkámat kérlek áldd meg ma is, hogy jóízűen ehessem mindennapi kenyeremet! Ámen

Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy,és vissza fogsz térni a porba!
1 Móz 3,19

Büntetés. Sokan így értelmezik a bűneset utáni állapotot. Pontosabb, ha azt mondjuk: következmény. A büntetés nem a munka - mint sokan gondolják -, hiszen a paradicsomban is kellett "dolgozni", Isten az édent ugyanis "művelésre és megőrzésre" rendelte Ádámnak és Évának. Az igazi büntetés mégsem a verejték - ismerjük a jól elvégzett munka örömes izzadságcseppjeit -, hanem az Isten nélküli állapot. Ha nincs velünk az Isten, akkor áldás sincs. Hiába az áldozat, a befektetett energia az eredmény lesújtó: "bogáncsot terem a föld". A gyomot nem kell kapálni, a hibáért nem kell küzdeni, mindezek maguktól teremnek...

"Arcunk verejtékével enni a kenyeret, s visszatérni a földbe" - ez egy más perspektíva. Olyannyira más, hogy lelkünk alapvetően tiltakozik ellene. Az ősbűn, az istenellenes készség, amit mindannyian örököltünk szüleinktől, s azok szüleitől, visszamenőleg az első emberpárig, mégsem tudja kiölni belőlünk a vágyat Isten után. Ha bajban vagyunk, ha nehézségek vesznek körül minket, Istenhez menekülünk. Az Isten a gyógyír mindenre. Nincs más hatalom, mely képes lelki sebeinket begyógyítani, nincs más erő, ami hordozhatna minket. Mindeközben persze vannak próbálkozásaink, keresünk más megoldásokat, Isten-nélkülieket, s azokba fogódzkodunk... Ideig-óráig biztonságban érezzük magunkat, de az élet szelei és viharai hamar bebizonyítják, hogy ezek a támasztékok mennyire terhelhetetlenek... elesésünk így előre "programozott".

Mielőtt végérvényesen porrá leszünk - hiszen abból vagyunk -, néhányszor megtapasztaljuk milyen is a por íze. Elesésünk velejárója, hogy porosak, szutykosak leszünk, ami nem éppen szívderítő állapot. Isten talán azért engedi meg mindezt, hogy ütközzünk végességünkkel, s elgondolkodhassunk a Végtelenség perspektíváján. Hiába minden próbálkozásunk - felgyorsított élet, élmények habzsolása -, kikerülni a sorsunk ívét nem tudjuk: Porból emelt ki minket az Isten, s porba hullunk vissza. De ha Isten dimenzióját komolyan vesszük, akkor felfedezzük az elveszett paradicsom szívünk mélyén rejtőző, szanaszét heverő, töredezett mozaikdarabjait. Hittel egymás mellé rakosgatva - ez lehet életünk igazán kiteljesítő életprogramja - kirajzolódik szívünkben-lelkünkben Szerető Mennyei Atyánk képe, melyben gyönyörködve végre terhelhetővé válik életünk.

2007. június 21. csütörtök

 


Amiért ma imádkozunk:
Készségért a valóság meglátására...


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Realitás-érzékemet csiszold gondviselésed által! Bocsásd meg szeretetlenségemet, s türelmetlenségemet, melynek elszenvedői környezetemet terhelik! Kérlek, segíts hogy közelebb tudjalak magamhoz, s békességed átjárja szívemet, s egész életemet, s nem perlekedjek Veled sem, hanem hálát adhassak mindenkor mindenért! Ámen

Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: "Miért formáltál engem ilyenre?"
Róma 9,20

Tipikus eset: fiatal, bájos és egészséges és mégis szomorúan kérdezi magától: "Hogy nézek ki? Milyen vagyok?" S a kérdések kérdése: "Miért vagyok éppen ilyen?". Önmagunk elfogadásának tinédzserkori küzdelmei az idő megszépítő távlatából nézve eltörpülnek, de helyünk megtalálása a világban, önmagunk helyes értékelése elég feladatot ad életünk felnőttkori részében is... Istennel való perlekedésünknek számos oka van. Miért nem vagyok olyan sikeres, mint a másik, miért nem sikerülnek úgy életem kisebb-nagyobb dolgai mint a többieknek, miért marad egészséges a másik, s én miért lettem beteg? - s ki tudja még hány nagyon fontos kérdést vetünk oda Istennek, mindenért okolva Őt: "Igen Uram, ha szeretnél..."

Vakmerőségünk, hogy szembeszállunk végesként a Végtelennel a bűn arroganciájából fakad. Megromlott természetünkből következik, hogy a kijavítandó hibát nem a magunk életében keressük, hanem a környezetünkben. Nem akarjuk belátni, hogy csakis én magam vagyok az oka annak, hogy oda jutottam, ahova. Nem voltam elég szorgalmas, nem voltam elég alázatos, nem voltam elég állhatatos. S, ha valaki azt gondolná, hogy középpkorban favorizált erényeket propagálni a mai világban nem elég "modern", akkor gondoljon csak arra, hogy jóléti társadalmunk milyen iszonyatosan komoly egészségügyi problémája az elhízás. Munkára nem nevelődött, mozgásszegény kultúrában felnevelkedett, elhízott gyermekeink adják a jövő társadalmát, s már felnőtt életük hajnalán kiderül: alig terhelhetők - tisztelet kivételeknek(!) -, se testileg, se lelkileg.

Felfedezni a mi saját, mikrovilágunkban Isten gondviselését, a megnyugvásunkhoz vezető első lépés. Megtalálni azokat az eseményeket, emelkedett pillanatokat életünkben, melyek kapcsolópontok a Végtelen Istenhez - mindennapjaink felülről küldött, elfogadásunkra váró ajándékok. Adományok, melyeket nem kiválóságunkért kapunk, sem nem azért, hogy sebezhetetlen legyen életünk, hanem csakis egyetlenegyért: Belátni, hogy a Végtelen Mindenható Isten véges létezésünket mennyire szereti... Ha ezt belátjuk, akkor olyan úton haladunk tovább, amely ide-odakanyarog, hegynek fölfelé, s völgybe szalad, mégis egyenesnek tűnik, mert Isten felé visz.

2007. június 20. szerda

 


Amiért ma imádkozunk:
Állhatatosságért...


A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Segíts nekem meglátni teljességedet, hogy teremtő hatalmad nagyságán ámulva, elfogadjam ajándékaidat, s békességet nyerjek lelkemnek! Ámen

Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.
Jób 5,18

Életünk ege olykor beborul... az eladdig meleg sugarakat árasztó napocska a felhők felett rejtezik, s megrettenünk. A szenvedés ilyen: tekintélyt parancsoló, s csak az nem respektálja, aki még soha nem szenvedet. Aki átélte a hiányt az, azt is tudja, mit jelent(het) a teljesség, aki volt beteg, az tudja mit jelent az egész-ség. Ahogyan a sötétségben világlik a fény értéke, ugyanúgy a szükségben nyilvánul meg az Isten gondviselése.

Fenti igénk a "jóbi klasszikusok" közé tartozik. Ismerjük, temetési liturgiánkban is szerepel, sokszor hallottuk már, mégis nehezen érthető. Mik ezek a jóbi bölcsességek: "Az ÚR adta, az ÚR vette el, áldott legyen az ÚR neve" vagy "Ha jót elfogadtuk Istentől, akkor a rosszat is el kell fogadnunk"? Olyan ismeret, amely ismeretet reformátor eleink gyakran emlegettek: Isten szuverén hatalom. Nem azért tesz ezt vagy azt, mert az okok, az előzmények befolyásolják, hanem egyszerűen azért, mert Ő Isten. Kálvin gyakran hangsúlyozza, a helyes istenismeretből fakad a helyes istentisztelet. Azaz, ha valaki minél jobban megismeri az Istent, annál teljesebben tudja élni az életét, mely nem más mint folyamatos istentisztelet - ideális esetben persze.

Jób barátainak (Bildád, Elifáz, Cófár) dogmatikus okoskodása messze áll a valóságtól, mert nem az Isten szuverenitása felől közelítik meg a szenvedés kérdését, hanem az emberi szenvedés oldaláról. Mihaszna orvosoknak mondja Jób bölcselkedő barátait: "Hazugságot kentek énrám, mindnyájan mihaszna orvosok vagytok. Bár elhallgatnátok egészen, akkor bölcsek maradnátok!" (13,4-5). Mihaszna orvosok... Orvosolni akarnak ok, csak gyógyítani nem tudnak. Még kezelni sem. Még jobban fáj a seb, amihez hozzányúltak. Jób könyve - jóllehet bölcsességirodalmi produktumról van szó - nagyon realisztikus, életszerű, hiszen lehet "így is" jót akarni, hogy nemcsak hogy nem használunk, hanem még súlyosbítjuk a bajt. Sot a nagy segíteni akarás ellenére az, amit tettünk, Isten mércéjével mérve bun. Pedig nagy szüksége van a szenvedonek baráti szeretetre... (Jób "tanácsa").

Jób könyve a legnagyobb igazságot tanítja nekünk: Az Isten az Örökkévaló, Mindenható, EgyIsten. Nincs más hatalom (kivéve az emberét!), amely "beleszólhat" a világ dolgainak alakulásába... Sok ember számára egyszerűbb az élet, ha a sátánra vagy istenellenes démoni erőre "keni" saját tudatlanságából fakadó vétkei, bűnei felelősségét... Pedig éppen a felelősség meglátásában, felvállalásában rejlik a harmónia titka: azaz Isten tenyerébe belesimulni minden élethelyzetben, akár jónak, akár pillanatnyilag rossznak ítéljük azt meg.

2007. június 19. kedd
Amiért ma imádkozunk:
Minden emberért...
A mai nap imádsága:
"Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél, és kérlek, őrizz meg engem a mai napon is a bűntől és minden gonosztól, hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Ámen" (Luther Márton)

Az ÚR igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete.
Zsolt 33,6

Isten teremtette a világot, a láthatatlant is, benne az egész mennyei sereggel. Mi többnyire az angyalokat említjük. Titokzatos világot alkotnak, amely túlesik emberi felfogásunkon. A Biblia végig beszél az angyalokról. Mi gyakran csak az angyalok tulajdonságával vagyunk elfoglalva, pedig arról vajmi keveset tudunk, s ennél sokkal fontosabb a szerepük: küldöttek, szolgáló lelkek ők, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget (Zsid 1,14).

E felfogásnak megfelelően, az angyalok az emberek mellett olyan feladatokat töltenek be, amely életünk tartalmasságát szolgálják. Az Isteni akarat titokzatos hírnökei ők. A természet felett álló Isten - mivel a természet (materiális világ) nem Isten folyamatos kiáradása -, ezért Ő nem ugrál ide-oda a dimenziók között, hanem küldöttei (gör. angelosz=küldött) révén "kommunikálja" önmagát. (Ennek blaszfémiás paródiája a "szóvivő"... azért paródia, mert az ember, bármilyen magas pozícióba is került - nem Isten!)

A természetfölötti közlésre az embernek szüksége van, mert ezek az apró megtapasztalás-harmatcseppek tartják életben a hit virágát. Ahogyan Krisztust segítették az angyalok, "szolgálták őt", ugyanúgy ránk is vigyáznak. Egy ősi zsidó mese szerint, az embert mindig két angyal követi: egy jó és egy rossz. Amikor belépünk otthonunk ajtaján, akkor azonban csak egy követhet minket. Rajtunk - lelkiségünkön - áll vagy bukik, hogy melyik követ minket. Amikor szeretetlenkedéseinkkel, bűneinkkel magunkra haragítjuk a jó angyalt, akkor ő nem tud mit tenni, minthogy félreáll... ilyenkor történnek a bajok, a tragédiák. Amikor a rohanás modernkori izgalmában percemberkék "esztelenül" a gázpedált nyomják a fék helyett, mert mindennél fontosabbnak tűnnek számukra a másodpercek... s aztán kiderül, hogy az emberélet nem pótolható, az elgázolt gyermek jövőjének hiánya, az ittmaradtak gyásza egy életen át kísért... S nem ízlik ezek után sem étel, sem ital, időszakos megnyugvást csak az alkohol mámorában találnak.

Talán, ha "modern szülők" mernének beszélni az angyalokról gyermekeinek, kevesebb "őrült" száguldozna útjainkon... de nemcsak autó-, hanem életvezetés közben is fontos, hogy vigyázzanak ránk az angyalok...

 

2007. június 18. hétfő


Amiért ma imádkozunk:
A mindennapiért...

A mai nap imádsága:
Uram! Szereteted mindennapi falatját add meg nekem ma is... Ámen!

 

"Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le:
ha valaki eszik e kenyérből, élni fog örökké."
Jn 6,51

Elgondolkodunk rajta vagy sem: A kenyér Isten egyik legnagyobb ajándéka. Az ember számára erőforrás (Zsolt 104,4), a létfenntartásának annyira lényeges eszköze, hogy aki híjával van a kenyérnek, az mindennek híjával van (Ámósz 4,6). Éppen ezért választja Jézus rámutató misztikus jelként a kenyeret.

A mindennapi kenyér. Jelképe átszövi egész életünket. Aki szenved, az könnyek között eszi kenyerét, a bűnösről azt mondjuk, hogy a hazugság kenyerét eszi, a lusta ember pedig a tétlenség kenyerét majszolja. A kenyér nemcsak a létfernntartás eszköze, hanem a közösség fenntartására szolgál, azaz arra van, hogy megosszuk. Az étkezés közösséget feltételez, modern társadalmunk egyes emberre lebontott, "szeparált" kalória-felvétellé silányította. A divatos gyorsétkezésnek meg is van/lett a következménye - úgy egészségügyi, mint lelki.

A kenyér az életet jelképező búzából készül, mely nemcsak a testi, de a szellemi tápláléknak is a jele . A kenyér megtörése nemcsak Krisztus keresztáldozatára mutató jel, de a keresztény álhatatosság szimbólumává is vált. Amikor Jézus azt mondja a Kísértőnek, hogy "Nemcsak kenyérrel él az ember..." akkor megerősíti, hogy a test szükségleténél is van fontosabb: a lélek, az Ige, a Szó kenyere.

Éhes világban élünk. Igaz ez az anyagi világra, s a lélek világára egyaránt. Soha ennyire "nagy falatokban" nem csillapíthattuk informácóéhségünket, mint manapság, és soha még ennyire nem voltunk kiéhezve a végső igazságra. Ha csak "kétdimenziós" információval tömjük magunkat, azaz csak itt a földi világ, emberek egymásközötti dolgairól szólnak híreink, akkor törvényszerűen kielégületlen marad a lélek. Amennyire különbözik a sikvilág a térvilágtól, olyannyira különbözik a földi Isten nélküli lét a mennyeitől, ahol Istennel együtt lehetünk. Ne tiltakozzunk, szükségünk van a megtapasztalható dimenziók teljességére, különben belehervad létünk az anyagvilágba.

Hogyan lehetséges a kiteljesedés? Keresnünk kell az Élő Kenyeret! (Aki keres, talál...) Egységet a kenyér ízében érezhetünk, teljes életet pedig a Krisztusban... A jelek állandóan körülvesznek minket, s éhséget gerjesztenek hétköznapjainkban. A sürgősen megválaszolandó kérdés már csak ez: Ha érezzük a teljesség illatát, s kezünkben ott a kenyér, beleharapunk-e? ...hogy végre megelégíttesen a lelkünk.

2007. június 16. szombat


Amiért ma imádkozunk:
Teljes életért...

 


A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Te látod milyen sokszor teljesületlen kívánságok között őrlődöm. Kérlek Télged, végy körül szereteteddel és békességeddel, hogy meglássam azt, ami a életemben a legfontosabb, s lelkem épülését szolgálja! Ámen

 


"...bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből: Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt még inkább örülni fogok."
Fil 1,18

Amikor Pál ezeket a sorokat papírra veti, fogságban van. Szorult helyzetét mégsem "dramatizálja", hanem arra koncentrál, ami a szabadnak és bezártnak egyformán fontos, az evangéliumra. Bilincseit nem büntetésnek, hanem lehetőségnek látja; Krisztusért viseli azokat. Természetesen a "vox humana", az emberi hang is megszólal levelében, melynek néhány foszlánya éppen reggeli alapigénk. Pál számára a legfontosabb, hogy a küldetés folytatódjék, hogy a misszióban ne legyen törés, ezért írja: " akár színből vagy szívből, csak hirdettessék az evangélium."

Első gondolatunk egy kérdésfeltevés lehetne: Lehet-e szívtelenül, színlelésből hirdetni a Krisztust? Ha a kérdést így fogalmazzuk, lehet-e szeretni szeretetlenül, akkor gyorsan érthetővé válik, miről is van szó. Ha valaki "professzionálisan", hozzáértően hirdeti, »propagálja« a Krisztus evangéliumát, akkor annak ellenére, hogy ő maga nem hiteles ember, mégis az elmondott igehirdetése megszólíthat embereket. Ha nem így lenne, akkor kihalt volna az egyház, hiszen sok érdemtelen pap, prédikátor volt az elmúlt kétezer esztendőben, akik nem igazán voltak méltók a tisztükre. Ma is vannak - sajnos egyre többen -, akik személyes életvezetésükben csődöt mondtak (pl. válás, alkohol) ugyanakkor mégis megmaradnak szolgálatukban. Ez püspöknek és gyülekezetnek, de az adott lelkésznek/lelkésznőnek is komoly teher... Nyilvánvaló, hogy az emberitől nagyon nehezen - lévén mi magunk is emberek - tudunk elvonatkoztatni, s ha igazán szeretjük a ránkbízottakat, akkor csöndben félreállunk... Szögre akasztani a reverendát, a palástot vagy éppen a luther-kabátot azonban nem olyan egyszerű dolog... (nem csoda, hivatás és házasság életkérdeseink két legfontosabbika). Egy bizonyos: katona a parancsnokaihoz, pap az Istenhez kell hogy hűséges legyen, maradjon. Lehet valaki jó ember "magában", de jó katona, jó pap csak közösségben. Meghatóan szép példákat láttam - s most hadd legyek konkrét - római katolikus és görög katolikus egyházközségekben, ahogyan a gyülekezetek (el)hordozták pásztoruk "gyengeségeit"... Sokszor a zsörtölődő család is jobb, mint a semmilyen... Kellő kitartás és áldozat meghozhatja gyümölcsét, s Isten kegyelme még a rosszból is jót hozhat elő.

Ugyanakkor a Krisztus hirdetése olyan, mint a szerelem. Lehet az emlékekből is élni, de az igazi az, ha naponként megújul. Sokszor elfelejtjük, hogy evidenciákat kell újra és újra elmondani, megvallani - hitben és életben. Ha nem így lenne, akkor nem éreznénk a hiányát a köszönömöknek, a kedves szavaknak. El kell mondani házastársnak, kedvesnek naponta többször is: "Szeretlek!" és ki kell mondani naponta többször is: "Hála neked Uram, mindenért!" A hatás (az áldás) nem marad el: örülünk, sőt még inkább örülni fogunk...

2007. június 15. péntek
Amiért ma imádkozunk:
Hivatásban állókért...
A mai nap imádsága:
Uram! Erődet add nekem, hogy élhessek, szolgálhassak általa! Ámen

Ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!
1 Kor 9,16

Sokszor panaszkodnak a segítő szolgálatban dolgozók arról, hogy megfáradtak, elfásultak. Az, aki munkájából fakadóan bele kell, hogy tegye személyiségének bensőségességét is tudják miről van szó. Orvosok, tanárok, egészségügyi és szociális területen dolgozók, s persze a papok is... Burnoutnak, kiégésnek is nevezik ezt a szindrómát. Sokáig képes az ember hordozni a fájdalmait, mert az ember szereti azt, amit csinál. Amit pedig szeretünk csinálni, azt mindig nehéz bevégezni. Talán ebben is rejtőzik az igazság. Pál - aki meglehetősen sok lelki terhet hordozott -, mégsem égett ki... Mi volt a titka?

Mindenekelőtt a küldetéstudata. Nem volt önértékelési zavara, pedig ő sem volt tökéletes, sőt! Mégsem terhelte környezetét, mert Mást, Nagyobb Erőt kért gondjainak megoldásához. Ezt a Hatalmat érezte, amikor azt írta: kényszer nehezedik rám. Nem kényszeres gondolatokról van szó, hanem olyan teherről, amit az Isten rak a vállunkra. Olyan tűzről, amely belülről éget, olyan gondolatokról, ami nem hagyja nyugodni az embert, de mégsem jár vele együtt nyugtalanság, éppen ellenkezőleg, különös békesség kíséri. Ez az, ami hajnalonként engem is ébreszt, mert vágyakozom elmerülni az Isten hajnali szeretet-csöndjében...

Pál kiáltása: "Jaj nekem..." nem a félelemből fakad, hogy ti. Isten majd jól megbünteti, ha nem végzi az apostoli feladatát... sokkal inkább abból a felismerésből, ha nem olvad élete egybe a "mandatum Christi"-vel (Krisztus küldő parancsával), akkor olyan gazdaságról mond le, amely lelki gazdagság hiányát ma is láthatjuk sok embertársunk arcára kiülni... Bolond az, aki lemond az olyan ajándékról, amit szertetből ajánlanak fel... Mennyire tudunk örülni a szeretteinktől kapott (horizontális) ajándéknak, mennyivel inkább szebb, s teljesebb a fölülről jövő, a vertikális isteni? Hirdetni az evangéliumot nem testet lelket gyötrő munka, hanem kiváltság. Ajándék, amely belülről tölt, erősít. Élni vele csakúgy szabad és lehet, ahogyan Isten azt adja: misztikusan, mégis a valóságos világban; naponta el-elcsodálkozva rajta, s megélni olyan természetességgel, mintha nem is lenne más lehetőségünk...

2007. június 14. csütörtök
Amiért ma imádkozunk:
Meghallásért...
A mai nap imádsága:
Uram! Itt vagyok, kérlek szólj, hozzám, mert hallgatni kívánlak! Ámen

Igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk!
Zsolt 65,6

"Ha Isten lenne, akkor válaszolna!" - sokan érvelnek így a maguk igazsága mellett. Az igazság az, hogy az Istennek nem kötelező szóban válaszolni, ha Isten, akkor szavak nélkül is jól megérteti magát. Aki Isten vonzáskörzetébe került, azért, mert kereste vagy azért, mert élete rohanását megállította egy betegség vagy veszteség az megtapasztalta, hogy Isten üzenetét a csend milyen jól tudja közvetíteni. Kórházi ágyak fogságában, ahol az "újra otthon" különös reménységgel bír vagy az elvesztés gyászának keserű magányában sokszor és sokféleképpen szól az Isten. Mit szól?! Válaszol!

Kiderül, hogy az adott helyzet, az az életszakasz, amiben éppen találjuk magunkat nem "véletlenül", hanem a törvény okán állt elő. A fájdalmas helyzetünket "köszönhetjük" életvezetési rendetlenségünknek vagy annak, hogy Isten ilyenre teremtette a világot. Míg az utóbbi a nagy miérteket szítja lelkünkben, az előbbi rávilágít arra, hogy éppen azért kerültünk olyan helyzetbe, amilyent nagyon nem kívántunk, mert nem beszéltünk Istennel. Amikor van idő - s milyen érdekes, a krízis nyomorúságában mindig van bőségesen idő egymásra, s Istenre is -, kiderül, hogy számtalan próbálkozása volt már az Istennek arra, hogy beszélgessen velünk. A teremtett világ szépségén keresztül, a lelkiismeretünk hangja által, a társadalmi mozgásokon keresztül mindig is diskurzusra hívott minket, csak mi mindig találtunk fontosabbat, mint az Istennel való kommunikációt...

Aztán egyszercsak választ kapunk. Tömören, sokat, sorsszerűen. Minden egyben szakad ránk. Kihívások, elvárások, fizikai és/vagy lelki terhek. Összeroppanunk, hiszen nem vagyunk se istenek, se titánok - bár sokszor álmodozunk erről is meg arról is... általában addig, míg utol nem ér minket a felismerés: velem is megtörténthet, én is sebezhető, én is esendő vagyok. Sokan ilyen helyzetben nemcsak merevvé válnak, de hátralévő életükre teljesen megkeményednek. Lepattan róluk minden, akár Istentől, akár embertől jöjjön az. Isten különös kegyelme az, amikor ilyen "vészhelyzetben" megérthetjük: Isten nem megtorolni akar valamit, jogosan ránk mérnii azt, amit egyébként megérdemeltünk, hanem el akar vezetni önmagához. Nála ugyanis nincs kötözöttség, sem szenvedélyekben sem időben, nála csak szabadság, s szeretet van. Ezért mondja a zsoltáríró: Szabadító Istenem!

2007. június 13. szerda


Amiért ma imádkozunk:
Irgalomért...
A mai nap imádsága:
Uram! Egymás közötti távolságainkat Te hidald át szereteteddel, hogy megtaláljuk életünk értelmét és célját - hétköznapjainkban is! Ámen

 

 

 

 

Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején?
Zsolt 10,1

A legnagyobb távolságok nem fényévekben mérhetőek, csupán egy-két araszos evidenciákban, melyek érvényesítéséhez igen gyakran egy élet sem elegendő. Milyen egyszerű megérezni a láb remegésében, a szívverés izgatottságában a felénk jeleket küldő Isten Titokzatosságát, s milyen nehéz ezekből levonni a következtetést. Mit érnek a különleges élmények - S melyikünk életében ne lettek volna már? - ha azok megmaradtak az érzelmek szintjén, de soha nem sarkalltak aktivitásra, se Isten felé, se embertársaink felé, s nem tettük meg a világ lehető legnagyobb távolságát: az első lépés fél méterét...

Életünk pradoxona, hogy Isten itt van közöttünk és bennünk, mi pedig a zsoltáros őszinte szavaival milyen gyakran elmondjuk: "Miért állsz oly távol Uram?" Az élet valóságához nemcsak az Isten, de a bűn realitása is "hozzátartozik". Ez azt jelenti, hogy olyan közel jön hozzánk a Teremtő Urunk, hogy ennél közelebb már nem is jöhetne, de a szívünkben lakozó vétek, bűn olyan láthatatlan hártyát von szívünk köré, hogy azon még az Isten sem tud - mert nem mindig akar - átjutni. Néha persze - Isten különös kegyelme az ilyen -, összetöri megmerevedett kőszivünket, ami borzasztóan fájdalmas tapasztalás, de mindezt azért teszi, hogy utána érző "hússzívet" adhasson.

Életeseményeink többségében mi magunk futunk el az Istentől, s azután számonkérjük rajta, hogy miért van olyan távol. (Távolság, idő az ember számára nagyon fontos, az Isten számára azonban nem lényeges, hiszen Ő Isten...) Szükséghelyzetünket nagyon sokszor pedig mi magunk okoztuk. Nagyobbat gondoltunk,mint a tehetségünk engedte - Addig nyújtózkodj , amíg a takaród ér! -, többet akartunk birtokolni az életben, mint amire teremtett minket az Örökkévaló - Ki sokat markol, keveset fog... -, s lehetne számtalan oldalról megerősíteni az ősi igazságot: bizony könnyedén "melléfogunk".

A evangélium, mint Jézus Krisztus, "tegnap, ma és mindörökké" ugyanaz: Emmanuel, azaz velünk az Isten. A legnagyobb kiváltság, ha mérhetetlen távolságok Isten és emberek között, a szeretet valóságában feloldódnak, s létünk egyetlen igenné és ámenné formálódik át...

2007. június 12. kedd


Amiért ma imádkozunk:
A lélek megújulásáért...
A mai nap imádsága:
Uram! Elfordultunk Tőled, s most kétségbe estünk! Segíts, hogy visszataláljunk Hozzád, s áltlad megpróbáljuk jóvátenni azt, amit makacsságunk miatt elrontottunk! Ámen

Az ÚR minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit.
Zsolt 25,10

A mobilitás évszázada van mögöttünk - mégsem jutottunk el sehová... "Különutas" megoldásokat találtunk ki- és fel, hátha megkerülhetjük a nagy törvényt: mindennek ára van. Mára kiderült, s hamarosan érezni fogjuk már a mindennapjainkban is: megterhelt, kifosztott bolygón élünk. Nemcsak Istenhez lett hűtlen az ember, de egymáshoz és önmagához is. Csoda-e, ha olyan a korunk, amilyen? Rohanó és felületes, az élet minden területén bosszantóan idegesítő és/vagy kiúttalan. Az ok mindenütt ugyanaz: emberi mulasztás, vétkek és bűnök sokasága. Nemcsak az "anyagot" spórolja ki az ember a produktumából, de sajnos a lelkét is! Lélektelenül végzett munka végeredménye is csak lelketlen lehet... Ezért ennyi a szemét Földünkön! Milyen használat az, amit a következő pillanatban már el is dobok? "Teremhet-e a bojtorján fügét?" Jézus Urunk igazsága nyilvánvaló: "A jó fa nem hozhat rossz gyümölcsöt, s a rossz sem jót."

Egyetlen eldobott cigarettavég 30cm-es körzetben mikroorganizmusok milliárdjait pusztítja el. Az oktalan ember vigasztal másokat így: "De mi ez a többi környezetkárosító hatáshoz képest?". A felszíni vizek tisztaságáért közvetlen környezetünkben talán még tudnánk valamit tenni, de ezért sem teszünk semmit. Virágoznak a kiskertészetek, ezertonnaszám ömlik a talajba a méreg - és persze közvetetten belénk is... Nincs, aki megálljt parancsolna! Senki nem meri kimondani: "Emberek, az allergiátok oka nem a virágpor, hanem a megmérgezett környezetetek!" Ha az alapvető élelmiszerből (pl. kenyér) csak a liszt hiányzik, hogyan lehetséges akkor az egészséges kifejlődése a következő generációnak? "Hembürgeren és csipszen" növekedett ifjúság nemcsak elhízottá, de terhelhetetlenné vált... Hacsak az immunrendszerrel lenne baj! A lélek vált beteggé... Ennek igazságát azonban többnyire csak egy-egy betegség hozza felszínre...

Aki szövetségesül választja az Istent, annak az intelmek megtartása nem keserű muszáj, hanem életvidámító lehetőség. Nem kényszer, hanem a szabadság kiteljesedése. A törvény már önmagában jutalom, hiszen véd, életet ment, de mindezen túl szeretetet és hűséget munkál. Egyetlen szóval is össze lehet foglalni az Istenre figyelő életet: áldásos. Áldott önmagának és környezetének. Mire lenne még szükségünk?

2007. június 11. hétfő
Amiért ma imádkozunk:
Jó szívért, nemes lelkületért ...
A mai nap imádsága:
Uram! Te látod, mennyire szűkén vagyok az időnek... Későn fekszem, s korán kelek, mégsem tudom úgy élni életemet, hogy mindenere elegendő időm legyen. Kérlek Téged, segítsd meg mindennapjaimat, hogy küzdelmeimben meglássam; nemcsak földi céljaim élérést munkálom, hanem mennyei akaratodat is meg kívánom élni, embervoltom kiteljesülésére! Ámen

Amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb.
Mt 6,3

Ha az adakozás szót halljuk, szinte mindannyian pénzbeli juttatásra gondolunk - a rászoruló javára -, pedig nem feltétlenül erről van szó. Ugyanakkor Jézus fenti, hegyibeszédbéli kijelentését is akkor idézik - megintcsak hibásan -, amikor valami nagy "fejetlenséget" minősítenek: "Nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb". De miről is van szó? Mindenekelőtt a következőkről: Ahogyan a bal kéz reflexszerűen, gondolkodás nélkül, segíti a jobbot, ugyanígy átgondolás nélkül, zsigerekből fakadóan kell(ene) gyakorolni az adakozás nemes aktusát.

Miért fontos az alamizsna adása? Sokan azt gondolják, a társadalmi egyenlőtlenség csökkentése végett. Mások a szociális biztonságra gondolnak, hiszen régi felismerés, ha gondoskodunk a saját szegényeinkről, akkor ezzel az egész közösség jólétét biztosítjuk - pl. nincs "megélhetési lopás", nem keletkezik (akkora) kár a szociálisan intakt oldalon. Vannak olyanok is, akik az adakozás lélek-javító vetületét hangsúlyozzák, mert ha irgalmat gyakorlok az embertársammal, akkor az aznapi jócselekedetem kellemes érzést kelt bennem. A régiek az alamizsnálkodásban egyfajta szociális segélyt láttak, lehetőséget arra, hogy aki önhibáján kívül lecsúszott, a társadalom perifériájára került, az valahogyan visszataláljon a "normál" hétköznapi közösségbe. Ma ezt integráció elsősegítésének mondják. Az eredeti helyzet visszaállítása azonban igen körülményes, ez látható a társadalmak huszonegyedikszázadi ebbéli birkózásából is.

Jézus az adakozásra biztatásban elsősorban nem a jóléti szociális állam kialakítását munkálja. Ő nem földi mennyországban - mint mi -, hanem mennyei királyságban gondolkodik. Ő jól tudja - amit mi ritkán tudatosítunk a pénzzel kapcsolatban -, hogy a pénz az időt szabadít fel. (Szabad)időnk egy részéről mondunk le, hogy pénzt keressünk szükségleteink fedezésére, s amikor pénzt adunk, akkor tulajdonképpen időt ajándékozunk - így a legdrágábbat, hiszen ebből van a legkevesebb.

A kérdés azonban nem az, hogy mennyi "extra időt" tudunk összeharácsolni egész életünkben, hanem az: Mire használom az időt, a lehetőséget? Ha arra, hogy elgondolkodjam az időtlen isteni távlatokon, akkor helyesen cselekszem, mert sok-sok megoldatlan kérdésem az Isten-kapcsolatomban új értelmet nyer, a feszültségek konfliktushelyzeteimben csillapodnak, a gátlásaim oldódnak. Ha adakozom tehát, akkor lehetőséget adományozok a másiknak... hogy mire használja, az az ő lelkiismeretének terhe, de ezek a cselekedeteink jelei lehetnek az Isten szeretetének, a fölfelé-tartozásunknak is, amely minden ember felismerésévé kell(ene) hogy váljon.

 

2007. június 9. szombat

Amiért ma imádkozunk:
Bátor szavakért...

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod hányszor bátortalanodok el, mert saját életemben sem merem következetesen megvalósítani akaratodat. Kérlek segíts meg a mindennapok szavas és cselekedetes vallástételei között, hogy a Benned megtalált harmóniát másokra is sugározhassam! Ámen

 

Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből! De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt.
Dániel 3,17-18

Sidrák, Misák és Abednégó hitvallása olyan erejű, hogy az a nem hívő emberben is tiszteletteljes csodálatot vált ki... Megvallani, hogy Isten van, "úgy általában van", ahogyan az emberek többsége ezt felületes beszélgetésekben teszi: "Hát igen, valaminek, valakinek lennie kell" - nos ez még nem hitvallás, hanem elkötelezettség nélküli vélemény-szerűség. Ez a három ifjú tudja, Kinek hisznek, ismerik kit tisztelnek. Nem akarnak mást imádni, csakis azt az Istent, aki teremtője az egész világnak, vagyis az Egy-et. Ezt a Hatalmat ők megismerték elhívó és megtartó Erőnek, s Őbenne reménykednek, hogy megszabadítsa őket a földi és a mennyei, a testi és a lelki, a térhez és időhöz kötött, s a lélek világához tartozó időtlen szenvedésektől is.

Nagy vígasztalás, ha tudjuk, kinek hiszünk. Hinni az Istenben a legnehezebb feladat. A könnyebb ellenállás felé irányulva az emberek inkább egymásban reménykednek. Mindkettőnek megvan a jutalma: A Mindenhatóban bízó ember csodákat átélve teljes életet él, az emberi szavakban reménykedőket keserű csalódások érik. Ez nem az Isten büntetése, hanem egyszerű törvény: ilyen az ember! Szemrebbenés nélkül hazudik, eltáncikálja a maga igazságát, átgázolva családi- és nagyközösségi érdekeken. Teheti ezt márkás öltönyben, aranykarórával a kezén, mosolyogva, s teheti hónapos mocsokban, soha ki nem józanodó alkohol-vigyoros mámorban, az eredmény ugyanaz: Isten teremtettségbeli emberképét mocskolja be. Dániel társainak hitvallása a legszebb, mert ugyan reménykednek a szabadításban, de ha azt nem is tapasztalhatják meg, (fel)vállalják a megsemmisülést, a kemence tüzét. Tudják ugyanis, hogy a Halál az nem a testen, hanem a lelken akar uralkodni, s az igazi halál a lélek halála: az Isten-nélküliség. Ők ha meghalnak is, az ÚRIstennek halnak meg, ha élnek, akkor is az EgyIstennek élnek. Ezért választásuk egyértelmű és következetes: "Nem hódolunk az aranyszobor előtt!"

Amit Isten elleni bűnnek ismertünk meg - mert rombolja a lelket, pusztítja a testet -, azt jó lélekkel mi is megtagadhatjuk, s lelkünk békességet nyer. Korunk aktuális aranyszobrai előtt hajlongók is idővel belefáradnak sikermámoros imádatukba, hiszen semmi véges nem pótolhatja a Végtelent, semmi nem elégítheti meg az ember létszomjúságát, csakis az Isten szeretete.

2007. június 8. péntek

 


Amiért ma imádkozunk:
Fiainkért, lányainkért...

 


A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Utánad vágyakozó világodon könyörülj meg! Adj az ifjú szívekbe tiszta érzéseket, hogy ne csak egymásra, hanem Rád is találjanak, s életük másokat segítő, szolgáló életté válhasson! Ámen

 

 

 

 

Így szolgált Jákób Ráhelért hét esztendeig, de ez csak néhány napnak tűnt neki, annyira szerette őt.
1Móz 29,20

Az idő pénz" - mondogatjuk olykor mi is. Mivel kevés van belőle, naprabontottan, érezhetően véges, ezért mérhetetlenül drága is. Mari néniknek is, amikor a rózsáikat gondozzák, s a miniszterelnököknek is, amikor százmilliók sorsáról döntenek... Miért éppen pénzzel mérjük az időt? Mert a pénz lehetőséget, szabadságot, függetlenséget kölcsönöz. Ezért nagyon sokan képesek - akár tisztességtelen úton is - pénzhez jutni...

Életünk alapvetően fontos tényezője az idő. Ha elkésünk, mérgesek ránk, ha mások várokoztatnak meg minket, akkor pedig mi bosszankodunk. Az idő módosítja kapcsolatrendszerünket emberekkel és tárgyakkal, s mindenekelőtt Istennel. Az idő az Istené, azért is veszi tőlünk azt vissza. Játszhatunk vele szépen és nagyot, de ugyanígy el is fecsérelhetjük akár egy életen át - hiábavalóságokra. Ami különösen sok időt igényel, az nagyon fontos helyet kell(ene) hogy kapjon az életünkben. Micsoda abszurd helyzet az, amikor a másodperc törtrésze alatt fröccsentett, az elmúlhatatlanság csillogó illúzióját sugalló műanyag nagyobb értéket képvisel, mint egy gyümölcs, melynek leszakításához egy esztendőt kell várni?! Milyen világrend az, amelyik megengedi, hogy a financiális napi érdek generációs távlatokat gyűrhessen maga alá? Ahhoz, hogy egy emberpalánta emberfává nőjön, húsz-huszönöt esztendő folyamatos munkájára, törődésére, szülők, tanárok, orvosok - talán papok is - nem forintosítható önfeláldozó szeretetére van szükség...

Ahhoz, hogy a szerelem virágbaborult fája gyümölcsöt teremjen, szintén időre van szükség. Az ún. "egynapos/egyéjszakás szerelem" (oneday-love) diadalmenetben vonul... de az embernek nemcsak ösztönei vannak, hanem lelke is. Kielégülést, boldogságmámort adhatnak a futó kapcsolatok, de minél korosabb az ember, annál inkább rájön arra, hogy amire igazán vágyik, az szerelem jótékony ködébe burkolódzó elrejtettség és biztonság, társának mindennapos biztatást és nyugalmat sugárzó jelenléte. Jákób hét évet (hét a tökéletesség száma) vár szerelmére, Ráhelre. (Ráhel jelentése: anyajuh.) Az örök, az eszményi, a "mindent-jelentő nő" Jákób életében: Ráhel. Amikor rá gondol, az idő szárnyakon repül, ha vele van, megáll az idő... Van-e szebb állapot a szerelmesekénél? Nincs, hiszen a mindenség ígérete villan fel benne, az Isten teremtett rendjének szépsége és tökéletessége tükröződik általa - ha(!) -, Isten törvénye szerint élünk vele, s nem visszaélünk, e teremtettségbeli testünket-lekünket átitató "csodával".

Jákób helyzete irígylésre méltó. Elsősorban nem a tiszta, az őszinte szerelme miatt, hanem azért mert egész életén át küzd az áldásért... Az örök evangélium része, hogy Isten az "ilyen" küzdőket ma sem hagyja cserben...

2007. június 7. csütörtök
Amiért ma imádkozunk:
Erőért...
A mai nap imádsága:
Uram! Erőtlenségemben légy Erőm, Váram és Kősziklám! Ámen

"...éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével."
Ef 4,1b-3

Amikor súlytalanná válnak a szavak - ez mindig akkor történik meg, ha az "Én" fontosabbá válik még az Istennél is -, akkor különösen nagy szükség van az őszinte szavakra. Ilyen szívből jövő apostoli buzdítás a mai ige is. A Krisztus Egyháza, latinul ecclesia, görögül eklészia azt jelenti: kihívottak, elhívottak gyülekezete. Aki e misztikus közösség tagja, az tapasztalatból tudja, mit jelent a személyes érintettség, a lélek találkozása az Elhívó Lélekkel. Napi hitéleti gyakorlatából pedig azt is megtanulta, az "elhívatáshoz méltó élet" nem azt jelenti, hogy személyiségjegyei alapján érdemessé vált a kiválasztottságra, hanem inkább csak jelzése a tudatállapotnak: Tudom, hogy szeret az én Istenem olyannak, amilyen vagyok, s ezért nem hagy olyannak, amilyen vagyok.

Egész keresztény életünk emelkedés és mások felemelése. Ezt a "programot" megvalósítani csakis elhívatottsággal lehet. Ehhez a legelelső lépcsőfokok: az alázatosság, a szelídség, a türelem. Isten egyetémére járni nem "muszáj", ez mindig kiváltság, de az is igaz, hogy sok itt az "utóvizsgázó"... - leginkább az "Egymás elviselése türelemmel" c. tantárgyból. Még a "legkiválóbbak is el-elbuknak ezen a vizsgán, ráadásul életünk végéig tartó szemeszterekben újra és újra - csak más néven - előjönnek ezek a "türelem-vizsgák". Pál azt mondja: Igyekezzetek... nem azt mondja "legyetek", hanem igyekezzetek megtartani. Ebből is látszik, hogy nem lehetetlent kér az Isten. Mi ugyan igen gyakran megpróbáljuk túllépni kompetencia-határunkat, de Isten sosem terhel minket erőn felül - mégha úgy is érezzük -, hiszen a megrepedt nádszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki. A szelet, a viharokat választottjai életéből sem vonja ki, a szenvedés a választottak osztályrésze is - sőt(!) - de nem a megsemmisítés, az elpusztítás a célja, hanem lelkünk megmentése.

Keresztényhez méltóan élni tehát azt jelenti: Krisztuskövetően élni. Ne én akarjam mindenáron (meg)vezetni az Istent »Látod Uram, milyen jó lenne nekem ez vagy az!«, hanem engedelmeskedjem az Ő akaratának, hiszen ebben lelem meg békességemet.

2007. június 6. szerda

Amiért ma imádkozunk:
Betegeinkért...

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Magától értődőnek veszem létezésemet, s elfelejtem, hogy megtartó kegyelmed nélkül semmi vagyok... Segíts meg kétségeim között, hogy jobban megismerjelek Téged, s közeledni tudjak embertársaim felé! Ámen

 

Az athéniek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket,mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak... Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket.
ApCsel 17,21-22

Nemcsak az internetes világunkban, minden korban éhsége volt az embernek, az újdonságra, az információra... Vágyakozásunk a tudás után, Isten, a világ és önmagunk megismerésére, az egyik legalapvetőbb tulajdonságunk, ami kiemel minket a teremtmények sorából. Pál megállapítása, hogy ti. az athéniak nagyon vallásos emberek - jóllehet legyezhette a görögök hiúságát -, valójában minden ember "vallásos", a maga módján. Az emberek mintegy egynegyede vallásosságát tudatosan akarja megélni, míg a többség inkább csak krízishelyzetekben éli át, nemcsak teste, mindenek fölé emelkedő lelke is van. Ugyanakkor a vallásnak (ami uralja a személyiséget) nem mindig az Isten a "tárgya", nagyon sokszor a hit maga. (pl. bálványok: drogok, szenvedélyek). Még ma is itt van a köztudatban az a pozitivista örökségünk, hogy az "Istent-tanulók" a teológusok ugyan a teológián tanulnak - mintegy két évtizede még "Teológiai Akadémiának" hívtuk az "Evangélikus Hittudományi Egyetem"-ünket... A hitről ámulatbaejtő dolgokat tanulhatunk meg, de az Isten megismerséhez képest ez igen csekély tudás.

Pál tehát az athéniek korabeli legnagyobb nyilvánosságát, az agóra nyíltságát kapja meg. Elmondhatja, mit hirdet, mit gondol... Milyen érdekes! Legdrágábbjaink közé mindig a nem anyagiasítható gondolataink, érzéseink tartoznak! Ezek olyanniyra fontosak nekünk, hogy olykor mi emberek a legdrágábbal, az életünkkel is képesek vagyunk fizetni érte.

Pál az "Ismeretlen Istenről" beszél, aki mindenben ott van, hiszen mindent Ő teremtett... Bizonyságot tesz arról, hogy ez az Isten megismerhető, ő maga is személyesen megtapasztalta a damaszkuszi úton. Sokak számára Isten "csak" filozófiai-esztétikai kategóriát jelent, megint mások úgy beszélnek Istenről, mintha magától értődő, látható valóság lenne. Isten Isten marad... Kinyilatkoztatása ellenére is megmarad titokzatosnak, nyilvánvaló gondviselése ellenére is kérdések fellege veszi körül. Néha-néha egy-egy fénysugár kikandikál a felhők mögül, s megvilágíthatja egy futó pillanatra a mi életünket is. Ilyenkor észrevesszük társunkban, gyermekeinkben, felebarátainkban az Ő teremtő erejének csodáját, s azt is, hogy körbeölel minket szeretetével.

2007. június 5. kedd

Amiért ma imádkozunk:
Békességért...

A mai nap imádsága:
Uram! Minden pillanatban légy velem, hogy szereteted alázatos eszközeként éljem minden napomat, önmagam békességére, mások hasznára, szeretetben való növekedésére! Ámen

 

Miért veszítenélek el mindkettőtöket egy napon? Izsáknak pedig ezt mondta Rebeka: Megutáltam az életemet a hettita leányok miatt. Ha Jákób is a hettita lányok közül vesz feleséget, olyat, mint ezek, ennek az országnak a leányi közül, mit ér akkor az életem?
1 Móz 27,45d-46

Az anyák sorsa sosem volt könnyű... ma sem az. De az is igaz, hogy kevés a bölcs szülő, aki - persze csupa jószándékból - nem szól bele a "fiatalok" életébe. Nehéz elfogadni, hogy a gyermekek felnőtt emberekké váltak, belátni, hogy boldogságukat nem a szülők garantálják, hanem az ő saját életvezetésük. Aki Isten tenyerébe szoktatta gyermekeit, az tudja, hogy csakis az Isten a biztosíték mindenre, s nem a személyes aggodalmaskodás, s újra és újra rávilágítanak megtapasztalásaikra: Az Isten előtti felelősséghordozás az egyedül "üdvös", az emberi trükkök, életvezetési huncutságok csak feszültséget és fájdalmat okoznak.

Rebekka bölcsességét megítélni nem a mi feladatunk, de cselekedeteit vizsgálva talán némi bölcseséget mi is nyerhetünk. Rebekának elege van a hettita lányokból... Van ilyen - az anyós-viccek sem mai találmányok, rávilágítanak egy-egy helyzetnek nemcsak visszáságára, de olykor abszurditására is. A "hallgatás művészete" nem egyenlő a beletörődéssel. De ezer szónál többet ér a támogató szeretet apró jele. A pedagógia alapigazsága, hogy a pálca az a gyenge tanárok utolsó menedéke, s ha sikerül felvillantani a gyermekben, hogy a tudás megszerzésén keresztül mivé válhat, milyen életet élhet majd egykoron, akkor mintegy "magától" befut a célállomásba, s nem kell folyamatosan noszogatni.

A gyerekek, amikor saját életüket élik, már többé nem folyamatos védelemre szoruló utódok, hanem olykor maguk is szülők, ennek minden gondjával és örömével. Sok nagyszülő nem érti, miért nem részesülnek gyermekeik életéből, miért kerülnek háttérbe. Egyrészt ez az élet normális rendje, másrészt annyira engedi be a gyermek új családja a saját, intim életébe az "öregeket", amennyire azok meg tudnak maradni "fiataloknak", gyermeknek. Ha tudjuk, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, akkor könnyebb a helyzetünk. Hány édesapa és édesanya tartja anyagi juttatások rövid pórázán fiát és lányát, beleszólva azok mindennapi életébe, ráadásul még nem is bölcs döntéseket ajánlva, hanem butaságokat. Csoda-e, ha megmérgeződik a legszebb, a legtartalmasabb kapcsolat (a szerelem után), ami ember és ember között létrejöhet? Időzített pszichikai bombák ketyegnek számtalan családban, mert az anyós - ahogyan Rebeka is - "ezek"-nek titulálja, minősíti azt az embert/nőt, akiért "a férfiú elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, s lesznek ketten egy testté".

A gyermek sikere és kudarca mindig a szülő sikere és kudarca is. A sikereket mindenki látja, a kudarcokat olykor csak a legszűkebb család. (Minél titkosabb a kudarc, annál nyomorúságosabb is.) Az egyetlen helyes magatartás: felvállalni a "háttérmunkát". Ez nemcsak azt jelenti, hogy jó gyökérként az életbölcsesség nedveit kell a virágokhoz, s az érlelődő gyümölcsökhöz eljuttatni, de fel kell vállani a legnagyobb szolgálatot: imádkozni kell a gyermekekért, hogy életüket ők is Istenre alapozzák...

2007. június 4. hétfő

Amiért ma imádkozunk:
Életünk távlatáért...

A mai nap imádsága:
Uram! Engedd, hogy továbbra is tenyereden élhessek, s pillanatnyi szorításaidat ne büntetésnek, hanem biztonságom jeleinek vegyem! Ámen

Az ÚR ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget.
Jeremiás 10,12

Evolúcionisták elszántan állnak szemben a kreácionistákkkal, farkasszemet néznek már régóta egymással, s várják a pillanatot, amikor végre kiderül az igazság mindenki számára: "csak úgy" kifejlődött magától a világ, illetve Isten teremtette azt. Istenbizonyítékokat korábbi korok embere is keresett. A skolasztika a formális logika szabályai szerint, mintegy fél évezreden keresztül - gyakorlatilag a lutheri reformációig - kereste azokat észérveket, logikai okokat, melyek egyértelműen és univerzálisan alátámasztják: Isten van. Felfoghatatlan létezésünk korlátait talán manapság jobban látjuk, de a létezés csak nekünk behatárolt, Akitől fakad a létezés, anak számára az nem korlát, hanem egy eszköz csupán.

Kicsiségünktől gyakran megborzongunk, különösen, ha a teremtett világ nagyságát szemléljük. A csillagok milliárdjai, a parányi élőlényekmilliárdjai, melyek körbevesznek minket, itt élnek velünk együtt vagy éppen bennünk, mind-mind Teremtőnk ujjlenyomatának egy-egy barázdája, görbülete. A hívő ember - ki-ki a maga szintjénn el-elmeditálgatva -, nemcsak mint anyagvilághoz kötött ember él, hanem belegondolja életébe a nemlátható Istent s az ő nemlátható világát is. Ez nem egyszerű feladat, sokan meg is rettennek tőle, bele is fáradnak. (Megkeseredett ember nemcsak a hitetlenek között van...) Talán azért engedi meg ezt Isten, hogy emelt fővel senki se dicsekedhessen Őelőtte..

Isten nemcsak a materilaista világot, de az inmaterialista világot is "kézben tartja", Ő az Ura annak is. A szilárdság Tőle van, s mi is csak akkor érezhetünk szilárd talajt a lábunk alatt, ha Benne reménykedünk! Az örökkévaló Isten "értelmének" szövétneke feszül az egész világegyetemben, de parányi sátor-életünk ponyváját is csak ő feszítheti ki - úgy igazán. Ha benne bízunk, egykor elbomló sátor-életünk is biztonságot sugároz szeretteink felé, hiszen Vele gyütt a gyenge sátor is erős vár, s a legnagyobb viharok sem tehetnek kárt lelkünkben, hiszen tenyérén hordoz minket nap, mint nap...

2007. június 2. szombat


Amiért ma imádkozunk:
A "csodák" meglátásáért...


A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Szereteteddel körbeölelsz engem is, s oly sokszor mégis szorításnak érzem azt. Tedd bölccsé szívemet, hogy befogadjalak Téged, s naponta hálát tudjak mondani Neked mindenért, amivel megajándékozol földi életemben! Ámen

 

 

Szereteted az életnél is jobb.
Zsolt 63,4

Lehet szebb, s jobb az életnél? Hiszen éllni olyan jó! Számtalan csodájával körbeölel minket Teremtőnk, s mi csak ámulunk a világ, s önön létezésünkön... Miért van az, hogy sokan mégsem tudnak örülni az életnek? Morognak-veszekednek embertársaikkal, Istennel, s nem utolsó sorban önmagukkal. Ha nyár van, akkor a melegre, ha tél van akkor a hidegre panaszkodnak, otthon a férjre, feleségre vagy éppen a gyerekre, munkahelyen a főnökre, templomban jobb esetben csak a papra, de az elszámoltatásból még az Istennek is kijut... Ők azok, akik szinte semminek nem tudnak örülni vagy ha mégis az nagyon behatárolható, olykor igen egysíkú.

Amióta burleszkjét éljük a teremtettségünknek, s azt hisszük, hogy mienk a világ, mert hasítani tudjuk az atommagot, s színes lámpácskákat vibráltatunk szép rendben (értsd digitális világ) - tehát a 20 század második felében -, azóta oly sok problémát, s oly rövid idő alatt halmoztunk fel, amit előttünk még egyetlen társadalmi korszak sem. Ha így haladunk, akkor törvényszerűen megroppan a világ... Az ember lelkét már megmarta az istentelenség sóssava. Nem hangoztatják, pedig munkapolitikai tényező, hogy az utolsó évtizedekben megnőtt a pszichés problémákból fakadó munkahelyi mulasztások száma. Nemcsak a "táppénz" financiális terhe szorongatja a vállalkozókat, hanem az emberi teljesítőképesség csökkenése. Nemcsak az ember silányult el, de a produktuma is. A csomogalás egyre színesebb, s gyönyörűbb, de hitványabb lett minden. Ha csak - most nagycsaládosként - a háztartási gépeket nézem: Nem luxus, a megbízthatóan működő robotgép, mosógép stb... de mivel minden műanyag, nem vagy alig javíthatóak, s kényszerűen beletagozódunk a "használd, s dobd el ha nem működik" környezetszennyező, alternatíva-nélküli, korunk-diktálta életstílusba.

Az Istenre hagyatkozó ember tudja, hogy az Élet biztosítéka nem az ember kezében van. Az életnél, az életünknél van nagyobb: az Élet Istene. Őreá figyelni, tisztaságában, szépségében elmerülni nem menekülés a világ realitása elől, hanem kitágítása az élet érvényességi körének a horizonton túlra, a nemlátható világ végtelenségébe, ahol a legtávolibb megtapasztalható közelségbe kerül, s békességgel megvallhatjuk: Uram, szereteted az életnél is jobb.

2007. június 1. péntek

Amiért ma imádkozunk:
Bölcs szívért...


A mai nap imádsága:
Uram! Gondokkal megterhelten állok előtted. Magam sem tudom, hogyan legyek úrrá helyzetemen... Kérlek segítsd meg hűtlenkedő szolgádat, hogy Benned megújulhasson! Ámen

A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok.
Ézsaiás 30,15

Egy fának két ága... mindkettőt ugyanaz az életnedv táplálja: az alázat. (Másképpen is fogalmaz a magyar: türelem. Eltűri, elhordozza - alázatban.) Az ember sem nem türelmes, sem nem alázatos fajta.

Ninive királyának megtérésre hívó szavának köszönhetően megmenekült a város. Nem a zsákruhába öltözött bűnbánó emberek miatt, hanem a böjtölő állatokért... juhok, kecskék és kutyák. Kutyák, akik - játszunk el a gondolattal - megmentették a várost, mert kutyák maradtak és továbbra is hűségesek. Az emberek megváltoztak ugyan egy kis időre, de hamar "utolérték" önmagukat, s élték tovább mindennapjaikat úgy, mint azelőtt: s megint rugdosni kezdték megmentőiket. Kutyáik pedig példát mutattak - hűségből.

Az állatok ragaszkodása sokszor megszégyeníti a hűtlen embert, de generálisan mégsem okulunk belőle. Továbbra is abban a tévhitben élünk, hogy az élet az kíméletlen harc - a túlélésért. Ebben a küzdelemben egyesek hite szerint minden megengedett, még a jogosság látszatában páváskodó jogtalanság is - elvégre a "cél szentesíti az eszközt"... Ezt a fajta bölcsességet azonban nem az ÚRtól kaptuk! Amit Ő ajánl ézsaiási tolmácsolásban, az odafordulás. Belátása annak, hogy minden megoldás az ÚRtól jön. Hol keletkezik az aggódás? A szívben! S hol keresi az ember általában a megoldást? A szívén kívül, az anyagi világban. Pedig minden problémát ott kell megoldani, ahol az keletkezett.

Életünk nehézsége nem feladatokban rejlik - éppen ellenkezőleg, a kihívások inkább megszépítik azt -, hanem Istentől elrugaszkodottságunk terhétől. Cipeljük azt is, amit már rég le kellett volna tennünk. Terhek, amikről azt hisszük, nekünk rendelte a Sors, s közben saját büszkeségünk, olykor belátási készségünk hiánya biztatgat minket: Vidd tovább!

A megtérés lényege a higgadt belátás: Isten nélkül nem megy, Isten nélkül egyszerűen nem mehet... Megpróbáltam, újrakezdtem ezerszer is, s hiába minden erőfeszítésem, a várt eredmény elmaradt... A probléma továbbra is megmaradt, csak az erőm fogyott el, s lendületem kopott meg. Segíteni magunkon csak akkor tudunk, ha életünkbe beengedjük az Istent. Nem klisék közé szorítottan, dogmatikai okoskodásban, patentválaszos probléma-megoldásban, hanem testet-lelket megremegtető pillanatos életszentségek által vezetetten... Ez az, ami valóban segítene nekünk...