A 2009-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.


"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

Perikópa-rend - 2008/2009 Dátum Fakultatív lekció Kötelező lekció Textus
Ádvent 1. vasárnapja November 30/ Ézs 55,6-11 1Pt 1,22-25 Mk 1,1-5
Ádvent 2. vasárnapja December 7/ Mal 3,1-7a Jak 5,7-11 Lk 13,6-9
Ádvent 3. vasárnapja December 14/ 5Móz 5,6a.7-10 2Tim 1,8-14 Jn 5,31-38
Ádvent 4. vasárnapja December 21/ Zsolt 100,1-5 Jel 22,1-9 Jn 3,25-30
Karácsony este December 24/ Ézs 59,20-21 Jel 22,16-17.20 Jn 7,28-29
Karácsony ünnepe December 25/ Mik 5,1-4a Jn 1,14-18 Róm 5,18-21
Karácsony 2. napja December 26/ Ézs 49,13-16a Jn 13,34-35 1Jn 4,9-16a
Karácsony utáni vasárnap December 28/ Ézs 45,5-8 Lk 10,5-9 Ef 2,13-18
Óév este December 31/ Zsolt 62,6-13 Mt 9,14-17 2Kor 5,9-10
Újév January 1/ 1Móz 17,1-8 Lk 2,21 Ef 2,8-10
Újév utáni vasárnap January 4/ Ézs 61,1-3(4.9)10-11 Mt 2,13-23 Jak 4,10-17
Vízkereszt ünnepe január 6. Ef 3,2-6 Mt 2,1-12 Ézs 49,1-6
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap január 11. Róm 12,1-5 Lk 2,41-52 Zsolt 97,1-12
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap január 18. Róm 12,6-16 Jn 2,1-11 5Móz 30,11-15
Vízkereszt ü. után 3. vasárnap január 25. Róm 12,17-21 Mt 8,1-13 Hós 11,1-4.9
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap február 1. 2Pt 1,16-21 Mt 17,1-9 Ézs 40,3-11
Hetvened vasárnap február 8. Jer 9,22-23 1Kor 9,24-27 Mt 9,9-13
Hatvanad vasárnap február 15. Ézs 55,6-11 2Kor 12,1-9 Mt 13,10-17
Ötvened vasárnap (Esto mihi) február 22. Ám 5,21-24 1Kor (12,31)13,1-13 Mt 23,23-36
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) március 1. 1Móz 3,1-13 Mt 4,1-11 1Jn 3,5-8
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) március 8. Ézs 5,1-7 Mt 15,21-28 ApCsel 3,22-26
Böjt 3. vasárnapja (Oculi) március 15. 1Kir 19,1-8 Lk 11,14-28 1Pt 1,17-21
Böjt 4. vasárnapja (Laetare) március 22. Ézs 54,7-10 Jn 6,1-15 1Kor 10,15-17
Böjt 5. vasárnapja (Judica) március 29. 1Móz 22,1-13 Jn 8,46-59 Zsid 2,10-15
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) április 5. Fil 2,5-11 Mt 21,1-9 Zof 3,14-17
Nagycsütörtök április 9. 1Kor 11,23-29 Jn 13,1-17 2Móz 24,1-8
Nagypéntek április 10. 2Kor 5,14-21 Jn (18,28-)19,16-30 Zsolt 22,12.15-20
Nagyszombat április 11. 1Pt 3,18-22 Mt 27,57-66 Ézs 26,12.19-20
Húsvét ünnepe április 12. Ézs 26,14.19 1Kor 5,6-8 Jn 20,1-10
Húsvét 2. napja április 13. 1Sám 2,1-6 ApCsel 10,34-43 Jn 11,17-32
Húsvét ü. után 1. vasárnap április 19. Ézs 40,25-31 1Jn 5,4-10a Jn 5,24-25
Húsvét ü. után 2. vasárnap április 26. Ez 34,10-16.31 Jn 10,11-16 Jak 5,(13)16-20
Húsvét ü. után 3. vasárnap május 3. 1Móz 1,1-4.26-31;2,1-4a Jn 16,16-23 1Thessz 5,16-24
Húsvét ü. után 4. vasárnap május 10. Ézs 12,1-6 Jn 16,5-15 Jel 15,3-4
Húsvét ü. után 5. vasárnap május 17. 2Móz 32,7-14 Jn 16,23b-27 Kol 4,2-4
Mennybemenetel ünnepe május 21. ApCsel 1,1-11 Mk 16,14-20 Ézs 40,27-31
Húsvét ü. után 6. vasárnap május 24. Jer 31,31-34 Jn 15,26-16,4 Róm 14,13-19
Pünkösd ünnepe május 31. 4Móz 11,11-17.24-25 ApCsel 2,1-13 Lk 11,9-13
Pünkösd 2. napja június 1. 1Móz 11,1-9 ApCsel 10,34.42-49 Lk 12,32-35
Szentháromság ünnepe június 7. Róm 11,33-36 Jn 3,1-15 5Móz 6,4-7.14-15
Szentháromság ü. után 1. vas. június 14. 5Móz 6,4-9 1Jn 4,16b-21 Jn 5,45-47
Szentháromság ü. után 2. vas. június 21. Ézs 55,1-5 1Jn 3,(13)14-18 Mt 23,37-39
Szentháromság ü. után 3. vas. június 28. Ez 18,1-4.21-24.30-32 1Pt 5,6-11 Lk 7,36-50
Szentháromság ü. után 4. vas. július 5. 1Móz 50,15-21 Lk 6,36-42 Gal 5,13-14
Szentháromság ü. után 5. vas. július 12. 1Móz 12,1-4a Lk 5,1-11 ApCsel 4,32-35
Szentháromság ü. után 6. vas. július 19. Ézs 43,1-7 Mt 5,20-26 Kol 2,12-15
Szentháromság ü. után 7. vas. július 26. 2Móz 16,2-3.11-18 Mk 8,1-9 1Jn 5,10b-13
Szentháromság ü. után 8. vas. augusztus 2. Ézs 2,1-5 Mt 7,15-23 1Jn 5,1-3
Szentháromság ü. után 9. vas. augusztus 9. Jer 1,4-10 Lk 16,1-9 Zsid 3,12-14
Szentháromság ü. után 10. vas. augusztus 16. 1Kor 12,1-11 Lk 19,41-48 Hab 2,1-4
Szentháromság ü. után 11. vas. augusztus 23. 2Sám 12,1-15a 1Kor 15,1-10 Lk 17,7-10
Szentháromság ü. után 12. vas. augusztus 30. Ézs 29,17-24 2Kor 3,4-9 Mk 10,17-27
Szentháromság ü. után 13. vas. szeptember 6. 1Móz 4,1-16a Gal 3,15-22 Lk 13,22-30
Szentháromság ü. után 14. vas. szeptember 13. 1Móz 28,10-19 Gal 5,16-24 Jn 6,60-66
Szentháromság ü. után 15. vas. szeptember 20. 1Móz 2,4b-9.15 Mt 6,24-34 1Tim 6,6-11
Szentháromság ü. után 16. vas. szeptember 27. JSir 3,22-26.31-32 Lk 7,11-17 Kol 3,1-7
Szentháromság ü. után 17. vas. október 4. Ef 4,1-6 Lk 14,1-11 Ézs 2,1-5
Szentháromság ü. után 18. vas. október 11. 1Kor 1,4-9 Mt 22,34-46 Mik 6,6-8
Szentháromság ü. után 19. vas. október 18. Ef 4,20-28 Mt 9,1-8 Préd 4,8-12
Szth. ü. után 20. (Biblia) vas. október 25. ApCsel 8,26-38 Jn 20,30-31 Ám 8,11-12
Reformáció ünnepe október 31. Ézs 62,6-7.10-12 Mt 5,1-10 2Kor 4,5-7
Szentháromság ü. után 21. vas. november 1. Ef 6,10-18 Jn 4,46b-54 Hós 2,20-22
Szth. ü. után utolsó elottit elozo vas. november 8. Jób 14,1-6 1Thessz 4,13-18 Lk 12,54-59
Szth. ü. után utolsó elotti vas. november 15. Jer 8,4-7 2Thessz 1,3-10 Jn 5,26-30
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas. november 22. Ézs 65,17-25 2Pt 3,(3-7)8-14 Mk 13,24-27

2008-as esztendő igehirdetései

2007-es esztendő igehirdetései

2006-os esztendő igehirdetései