A 2010-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.

 

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

PERIKÓPAREND - 2009/2010
DÁTUM
FAKULT. LEKCIÓ
KÖTELEZ. LEKCIÓ
TEXTUS
Ádvent 1. vasárnapja
november 29/
Jer 23,5-8
Mt 21,1-9
Ádvent 2. vasárnapja
december 6/
Ézs 63,15-19b.64,1-3
Lk 21,25-36
Jak 5,7-11
Ádvent 3. vasárnapja
december 13/
Ézs 40,1-8(9-11)
Mt 11,2-10
Ádvent 4. vasárnapja
december 20/
Ézs 52,7-10
Jn 1,19-28
Jel 22,1-9
Karácsony este
december 24/
Ézs 9,1-6
Mt 1,20b-23
Jel 22,16-17.20
Karácsony ünnepe
december 25/
Tit 2,11-14(15)
Mik 5,1-4a
Karácsony 2. napja
december 26/
Tit 3,4-8
Lk 2,15-20
Karácsony utáni vasárnap
december 27/
Gal 4,1-7
Lk 2,33-40
Óév este
december 31/
Lk 12,35-40
Zsolt 62,6-13
Újév
Január 1/
Lk 2,21
5Móz 28,1-3.8-9
Esztendo elso vasárnapja
Január 3/
1Pt 4,12-19
Mt 2,13-23
Ézs 63,7-11
Vízkereszt ünnepe
január 6.
Ézs 60,1-6
Ef 3,2-6
Jn 8,12
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap
január 10.
Ézs 42,1-9
Róm 12,1-5
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap
január 17.
2Móz 33,17b-23
Róm 12,6-16
Mt 5,17-19
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap
január 24.
2Móz 3,1-14
2Pt 1,16-21
Hetvened vasárnap
január 31.
Jer 9,22-23
Mt 20,1-16
Hatvanad vasárnap
február 7.
Ézs 55,6-11
Lk 8,4-15
Ötvened vasárnap (Esto mihi)
január 14.
Ám 5,21-24
Lk 18,31-43
Jak 3,13-18
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)
február 21.
2Kor 6,1-10
Mt 4,1-11
Zak 3,1-7
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
február 28.
1Thessz 4,1-8
Mt 15,21-28
Ézs 50,4-10
Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
március 7.
Lk 11,14-28
Ézs 43,22-25
Böjt 4. vasárnapja (Laetare)
március 14.
Gal 4,21-31
2Móz 16,11-15
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
március 21.
Zsid 9,11-15
Jn 8,46-59
2Móz 32,30-34
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)
március 28.
Ézs 50,1-9a
Fil 2,5-11
Nagycsütörtök
április 1.
2Móz 12,1-4
1Kor 11,23-29
Nagypéntek
április 2.
Ézs 53,1-12
2Kor 5,14-21
Nagyszombat
április 3.
Ez 37,1-13
1Pt 3,18-22
Mt 12,38-42
Húsvét ünnepe
április 4.
Ézs 26,14.19
Mk 16,1-8
Jel 1,9-18
Húsvét 2. napja
április 5.
1Sám 2,1-6
Lk 24,13-35
1Kor 15,21-23
Húsvét ü. után 1. vasárnap
április 11.
Ézs 40,25-31
Jn 20,19-31
Húsvét ü. után 2. vasárnap
április 18.
1Pt 2,21-25
Ez 34,1-16
Húsvét ü. után 3. vasárnap
április 25.
1Pt 2,11-20
Ézs 65,17-19.24-25
Húsvét ü. után 4. vasárnap
május 2.
Jak 1,16-21
Jn 16,5-15
Zsolt 96,1-13
Húsvét ü. után 5. vasárnap
május 9.
Jak 1,22-27
Jn 16,23b-27
Mennybemenetel ünnepe
május 13.
1Kir 8,22-28
ApCsel 1,1-11
Jn 20,16-18
Húsvét ü. után 6. vasárnap
május 16.
1Pt 4,7-11
Jn 15,26-16,4
Józs 23,14-16
Pünkösd ünnepe
május 23.
4Móz 11,11-17.24-25
Jn 14,23-31
ApCsel 2,36-41
Pünkösd 2. napja
május 24.
1Móz 11,1-9
Jn 3,16-21
Szentháromság ünnepe
május 30.
Ézs 6,1-13
Róm 11,33-36
Jn 17,1-10
Szentháromság ü. után 1. vas.
június 6.
5Móz 6,4-9
Lk 16,19-31
Róm 10,12-17
Szentháromság ü. után 2. vas.
június 13.
Ézs 55,1-5
Lk 14,15-24
Szentháromság ü. után 3. vas.
június 20.
Ez 18,1-4.21-24.30-32
Lk 15,1-10
Szentháromság ü. után 4. vas.
június 27.
Róm 8,18-23
Ézs 48,12-19
Szentháromság ü. után 5. vas.
július 4.
Lk 5,1-11
Ézs 43,10-15
Szentháromság ü. után 6. vas.
július 11.
Róm 6,3-11
Mt 5,20-26
Szentháromság ü. után 7. vas.
július 18.
Róm 6,19-23
Mk 8,1-9
Szentháromság ü. után 8. vas.
július 25.
Róm 8,12-17
Mt 7,15-23
Jer 2,1-9.29-32
Szentháromság ü. után 9. vas.
augusztus 1.
1Kor 10,1-13
Lk 16,1-9
Szentháromság ü. után 10. vas.
augusztus 8.
2Móz 19,1-7
1Kor 12,1-11
Jn 9,24-38
Szentháromság ü. után 11. vas.
augusztus 15.
2Sám 12,1-15a
Lk 18,9-14
Szentháromság ü. után 12. vas.
augusztus 22.
Ézs 29,17-24
Mk 7,31-37
Szentháromság ü. után 13. vas.
augusztus 29.
1Móz 4,1-16a
Lk 10,23-37
Szentháromság ü. után 14. vas.
szeptember 5.
1Móz 28,10-19
Lk 17,11-19
Szentháromság ü. után 15. vas.
szeptember 12.
Gal 5,25-6,10
Mt 6,24-34
Ám 6,1-7
Szentháromság ü. után 16. vas.
szeptember 19.
Lk 7,11-17
Ám 5,21-24
Szentháromság ü. után 17. vas.
szeptember 26.
Ézs 49,1-6
Ef 4,1-6
Jn 17,20-26
Szentháromság ü. után 18. vas.
október 3.
2Móz 20,1-17
1Kor 1,4-9
Szentháromság ü. után 19. vas.
október 10.
2Móz 34,1-10
Ef 4,20-28
Szentháromság ü. után 20. vas.
október 17.
1Móz 8,14-22
Ef 5,15-21
Szth. ü. után 21. (Biblia) vas.
október 24.
Ám 8,11-12
ApCsel 8,26-38
Reformáció ünnepe
október 31.
Gal 5,1-6
Mt 5,1-10
Szth. ü. után ut. elottit e. (Ítélet) vas.
november 7.
Jób 14,1-6
Mt 24,15-28
Jel 20,11-15
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas.
november 14.
Jer 8,4-7
Mt 25,31-46
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas.
november 21.
Ézs 65,17-25
Mt 24,37-51
Jel 21,6-7(8)

 

2009-as esztendő igehirdetései

2008-as esztendő igehirdetései

2007-es esztendő igehirdetései

2006-os esztendő igehirdetései