A 2011-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.

 

Perikóparend - 2010/2011

DÁTUM
Fakultatív lekció
Kötelező lekció
Textus
Ádvent 1. vasárnapja november 28. Róm 13,11-14 Mt 21,1-9 Ézs 55,6-11
Ádvent 2. vasárnapja december 5. Róm 15,4-13 Lk 21,25-36 Mal 3,1-7a
Ádvent 3. vasárnapja december 12. 1Kor 4,1-5 Mt 11,2-10 5Móz 5,6a.7-10
Ádvent 4. vasárnapja december 19. Fil 4,4-7 Jn 1,19-28 Zsolt 100,1-5
Karácsony este december 24. Zsid 1,1-6 Mt 1,20b-23 Ézs 59,20-21
Karácsony ünnepe december 25. Mik 5,1-4a Tit 2,11-14 Jn 1,14-18
Karácsony 2. napja december 26. Ézs 11,1-9 Tit 3,4-8 Jn 13,34-35
Óév este december 31. Ézs 30,15-17 2Tim 4,1-8 Mt 9,14-17
Újév január 1. 1Móz 17,1-8 Gal 3,23-29 Mt 7,24-27
Esztendő első vasárnapja január 2. Ézs 61,1-3(4.9)10-11 1Pt 4,12-19 Mt 18,1-5
Vízkereszt ünnepe január 6. Ézs 60,1-6 Mt 2,1-12 1Jn 2,7-11
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap január 9. Ézs 42,1-9 Lk 2,41-52 Ef 5,8b-14 (15)
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap január 16. 2Móz 33,17b-23 Jn 2,1-11 Zsid 13,20-21
Vízkereszt ü. után 3. vasárnap január 23. 2Kir 5,1-15a Mt 8,1-13 1Jn 3,10-12
Vízkereszt ü. után 4. vasárnap január 30. Ézs 51,9-16 Mt 8,23-27 Kol 1,15-20
Vízkereszt ü. után 5. vasárnap február 6. Ézs 40,12-25 Mt 13,24-30 1Thessz 2,9-13
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap február 13. 2Móz 3,1-14 Mt 17,1-9 ApCsel 26,1.9-20
Hetvened vasárnap február 20. 1Kor 9,24-27 Mt 20,1-16 Ézs 1,11-17
Hatvanad vasárnap február 27. 2Kor (11,19-33)12,1-9 Lk 8,4-15 Zsolt 95,1-11
Ötvened vasárnap (Esto mihi) március 6. 1Kor (12,31)13,1-13 Lk 18,31-43 Péld 3,5-12
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) március 13. 1Móz 3,1-13 2Kor 6,1-10 Mt 16,21-27
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) március 20. Ézs 5,1-7 1Thessz 4,1-8 Mt 20,20-28
Böjt 3. vasárnapja (Oculi) március 27. 1Kir 19,1-8 Ef 5,1-9 Jn 1,29-30(31-34)
Böjt 4. vasárnapja (Laetare) április 3. Ézs 54,7-10 Gal 4,21-31 Jn 6,28-40
Böjt 5. vasárnapja (Judica) április 10. 1Móz 22,1-13 Zsid 9,11-15 Jn 2,13-22
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) április 17. Ézs 50,1-9a Mt 21,1-9 Fil 2,1-4
Nagycsütörtök április 21. 2Móz 12,1-4 Jn 13,1-17 Jel 19,6-9
Nagypéntek április 22. Ézs 53,1-12 Jn (18,28-)19,16-30 Zsid 9,24-28
Nagyszombat április 23. Ez 37,1-13 Mt 27,57-66 Róm 8,38-39
Húsvét ünnepe április 24. 1Kor 5,6-8 Mk 16,1-8 Zsolt 118,13-24
Húsvét 2. napja április 25. ApCsel 10,34-43 Lk 24,13-35 Zsolt 116,8-10
Húsvét ü. után 1. vasárnap május 1. 1Jn 5,4-10a Jn 20,19-29(30-31) Ez 11,19-21
Húsvét ü. után 2. vasárnap május 8. Ez 34,10-16.31 1Pt 2,21-25 Jn 10,22-29
Húsvét ü. után 3. vasárnap május 15. 1Móz 1,1-4a.26-31.2,1-4a 1Pt 2,11-20 Mt 18,11-14
Húsvét ü. után 4. vasárnap május 22. Ézs 12,1-6 Jak 1,16-21 Mt 21,14-17
Húsvét ü. után 5. vasárnap május 29. 2Móz 32,7-14 Jak 1,22-27 Lk 18,1-8
Mennybemenetel ünnepe június 2. 1Kir 8,22-28 Mk 16,14-20 1Thessz 1,2-10
Húsvét ü. után 6. vasárnap június 5. Jer 31,31-34 1Pt 4,7-11 Lk 24,46-49
Pünkösd ünnepe június 12. ApCsel 2,1-13 Jn 14,23-31 4Móz 11,24-29
Pünkösd 2. napja június 13. ApCsel 10,34.42-43 Jn 3,16-21 Zsolt 51,12-15
Szentháromság ünnepe június 19. Ézs 6,1-13 Jn 3,1-15 Ef 3,8-12
Szentháromság ü. után 1. vas. június 26. 1Jn 4,16b-21 Lk 16,19-31 Ézs 42,18-21.23
Szentháromság ü. után 2. vas. július 3. 1Jn 3,(13)14-18 Lk 14,15-24 Ézs 5,20-24
Szentháromság ü. után 3. vas. július 10. 1Pt 5,6-11 Lk 15,1-10 1Móz 32,14.21b-31
Szentháromság ü. után 4. vas. július 17. 1Móz 50,15-21 Róm 8,18-23 Lk 16,10-12
Szentháromság ü. után 5. vas. július 24. 1Móz 12,1-4a 1Pt 3,8-15 Lk 8,16-18
Szentháromság ü. után 6. vas. július 31. Ézs 43,1-7 Róm 6,3-11 Lk 3,7-14
Szentháromság ü. után 7. vas. augusztus 7. 2Móz 16,2-3.11-18 Róm 6,19-23 Jn 12,44-50
Szentháromság ü. után 8. vas. augusztus 14. Ézs 2,1-5 Róm 8,12-17 Mt 5,43-48
Szentháromság ü. után 9. vas. augusztus 21. Jer 1,4-10 1Kor 10,1-13 Jn 15,1-5
Szentháromság ü. után 10. vas. augusztus 28. 2Móz 19,1-6(7) Lk 19,41-48 Róm 4,1-8
Szentháromság ü. után 11. vas. szeptember 4. 1Kor 15,1-10 Lk 18,9-14 Jer 9,22-23
Szentháromság ü. után 12. vas. szeptember 11. 2Kor 3,4-9 Mk 7,31-37 Ézs 54,7-10
Szentháromság ü. után 13. vas. szeptember 18. Gal 3,15-22 Lk 10,23-37 Ez 18,1-9.20b-23
Szentháromság ü. után 14. vas. szeptember 25. Gal 5,16-24 Lk 17,11-19 Zsolt 32,4-9
Szentháromság ü. után 15. vas. október 2. 1Móz 2,4b-9.15 Gal 5,25-6,10 Mt 6,19-21
Szentháromság ü. után 16. vas. október 9. JSir 3,22-26.31-32 Ef 3,13-21 Mt 6,1-6
Szentháromság ü. után 17. vas. október 16. Ézs 49,1-6 Lk 14,1-11 1Kor 12,12-27
Szentháromság ü. után 18. vas. október 23. 2Móz 20,1-17 Mt 22,34-46 1Jn 3,18-24
Szth. ü. után 19. (Biblia) vas. október 30. Ám 8,11-12 Jn 20,30-31 2Tim 3,14-17
Reformáció ünnepe október 31. Ézs 62,6-7.10-12 Gal 5,(1-3)4-6 Lk 12,1-10
Szth. ü. után ut. előttit e. (Ítélet) vas. november 6. 1Thessz 4,13-18 Mt 24,15-18 Zsolt 103,6-13
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas. november 13. 2Thessz 1,3-10 Mt 25,31-46 Ézs 61,10-11
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas. november 20. 2Pt 3,(3-7)8-14 Mt 24,37-51 Mal 3,22-24

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései