Kazuálék...
Olyan lelkészi cselekmények, amelyek az emberi élet különböző eseményeivel állnak kapcsolatban. A kazuálék (lat.) speciális igehirdetési, istentiszteleti alkalmak, szertartások - keresztelés, esküvő, temetés, sírkőavatás stb. -, melyek jellegükből fakadóan
egy különleges színt képviselnek az Egyház liturgiájában. Az alábbiakban rövid tájékoztatót olvashatunk, amit egy személyes megkeresés teljességgel kiegészíthet...