A 2012-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.
PERIKÓPAREND - 2011/2012
DÁTUM
FAKULT. LEKCIÓ
KÖTELEZŐ LEKCIÓ
TEXTUS
Ádvent 1. vasárnapja
november 27.
Jer 23,5-8
Róm 13,11-14
Lk 4,13-21
Ádvent 2. vasárnapja
december 4.
Ézs 63,15-64,3
Róm 15,4-13
Lk 17,20-30
Ádvent 3. vasárnapja
december 11.
Ézs 40,1-8(9-11)
1Kor 4,1-5
Lk 3,15-18
Ádvent 4. vasárnapja
december 18.
Ézs 52,7-10
Fil 4,4-7
Lk 1,46-55
Karácsony este
december 24.
Ézs 9,1-6
Zsid 1,1-6
Mt 8,19-20
Karácsony ünnepe
december 25.
Mik 5,1-4a
Lk 2,1-14
Zsid 1,1-3
Karácsony 2. napja
december 26.
Ézs 11,1-9
Lk 2,15-20
1Jn 3,1-3
Óév este
december 31.
Ézs 30,(8-14)15-17
Lk 12,35-40
Zsid 13,8-9.14
Újév
január 1.
1Móz 17,1-8
Lk 2,21
1Kor 3,9-15
Vízkereszt ünnepe
január 6.
Ef 3,1-6
Mt 2,1-12
Ézs 42,5-7
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap
január 8.
Róm 12,1-5
Lk 2,41-52
4Móz 14,10b-23
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap
január 15.
Róm 12,6-16
Jn 2,1-11
Péld 3,19-21.27-35
Vízkereszt ü. után 3. vasárnap
január 22.
Róm 12,17-21
Mt 8,1-13
Ézs 61,1-2.8
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap
január 29.
2Pt 1,16-21
Mt 17,1-9
5Móz 18,15-20(21-22)
Hetvened vasárnap
február 5.
Jer 9,22-23
1Kor 9,24-27
Mt 13,44-46
Hatvanad vasárnap
február 12.
Ézs 55,6-11
2Kor 12,1-9
Lk 10,38-42
Ötvened vasárnap (Esto mihi)
február 19.
Ám 5,21-24
1Kor 13,1-13
Jn 9,39-41
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)
február 26.
1Móz 3,1-13
Mt 4,1-11
Zsid 4,14-16
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
március 4.
Ézs 5,1-7
Mt 15,21-28
ApCsel 20,17-24
Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
március 11.
1Kir 19,1-8
Lk 11,14-28
Jel 5,1-9
Böjt 4. vasárnapja (Laetare)
március 18.
Ézs 54,7-10
Jn 6, 1-15
Róm 5,12-17
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
március 25.
1Móz 22,1-13
Jn 8,46-59
Zsid 7,24-27
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)
április 1.
Fil 2,5-11
Mt 21,1-9
Zak 9,9-12
Nagycsütörtök
április 5.
1Kor 11,23-29
Jn 13,1-17
Jer 31,31-34
Nagypéntek
április 6.
2Kor 5,14-21
Jn 19,16-30
4Móz 21,4-9
Nagyszombat
április 7.
1Pt 3,18-22
Mt 27,57-66
Ézs 25,8-9
Húsvét ünnepe
április 8.
Ézs 26,14.19
1Kor 5,6-8
Lk 24,1-12
Húsvét 2. napja
április 9.
1Sám 2,1-6
ApCsel 10,34-43
Lk 24,36-45
Húsvét ü. után 1. vasárnap
április 15.
Ézs 40,25-31
1Jn 5,4-10a
Jn 21,1-14
Húsvét ü. után 2. vasárnap
április 22.
Ez 34,10-16.31
Jn 10,11-16
1Pt 5,1-5
Húsvét ü. után 3. vasárnap
április 29.
Ézs 63,7-9
Jn 16,16-23
1Pt 1,3-9
Húsvét ü. után 4. vasárnap
május 6.
Ézs 12,1-6
Jn 16,5-15
Jel 14,1-5
Húsvét ü. után 5. vasárnap
május 13.
2Móz 32,7-14
Jn 16,23b-27
Róm 8,24-27
Mennybemenetel ünnepe
május 17.
1Kir 8,22-28
ApCsel 1,1-11
Jn 14,1-12
Húsvét ü. után 6. vasárnap
május 20.
Jer 31,31-34
Jn 15,26-16,4
ApCsel 6,1-7
Pünkösd ünnepe
május 27.
ApCsel 2,1-13
Jn 14,23-29
Jóel 3,1-2
Pünkösd 2. napja
május 28.
ApCsel 10,34a.37-48
Jn 3,16-21
Ez 36,25-28
Szentháromság ünnepe
június 3.
Róm 11,33-36
Jn 3,1-15
2Móz 33,18-23
Szentháromság ü. után 1. vas.
június 10.
5Móz 6,4-9
1Jn 4,16b-21
Jn 4,39-42
Szentháromság ü. után 2. vas.
június 17.
Ézs 55,1-5
1Jn 3,13-18
Jn 7,40-53
Szentháromság ü. után 3. vas.
június 24.
Ez 18,1-4.21-24.30-32
1Pt 5,6-11
Lk 15,11-32
Szentháromság ü. után 4. vas.
július 1.
1Móz 50,15-21
Lk 6,36-42
Filem 4-16
Szentháromság ü. után 5. vas.
július 8.
1Móz 12,1-4a
Lk 5,1-11
ApCsel 9,1-20
Szentháromság ü. után 6. vas.
július 15.
Ézs 43,1-7
Mt 5,20-26
Róm 6,12-18
Szentháromság ü. után 7. vas.
július 22.
2Móz 16,2-3.11-18
Mk 8,1-9
ApCsel 13,44-49
Szentháromság ü. után 8. vas.
július 29.
Ézs 2,1-5
Mt 7,15-23
1Jn 4,1-8
Szentháromság ü. után 9. vas.
augusztus 5.
Jer 1,4-10
Lk 16,1-9
2Tim 2,19-21
Szentháromság ü. után 10. vas.
augusztus 12.
2Móz 19,1-7
Lk 19,41-48
Róm 9,30-33
Szentháromság ü. után 11. vas.
augusztus 19.
1Kor 15,1-10
Lk 18,9-14
2Sám 12,1-15a
Szentháromság ü. után 12. vas.
augusztus 26.
2Kor 3,4-9
Mk 7,31-37
2Móz 34,6-10
Szentháromság ü. után 13. vas.
szeptember 2.
Gal 3,15-22
Lk 10,23-37
Ez 18,25-32
Szentháromság ü. után 14. vas.
szeptember 9.
Gal 5,16-24
Lk 17,11-19
1Sám 16,13-23
Szentháromság ü. után 15. vas.
szeptember 16.
Gal 5,25-6,10
Mt 6,24-34
Péld 16,1-9
Szentháromság ü. után 16. vas.
szeptember 23.
Ef 3,13-21
Lk 7,11-17
Jer 14,7-9
Szentháromság ü. után 17. vas.
szeptember 30.
Ézs 49,1-6
Lk 14,1-11
Ef 4,11-16
Szentháromság ü. után 18. vas.
október 7.
1Kor 1,4-9
Mt 22,34-46
3Móz 19,1-3.11-18
Szentháromság ü. után 19. vas.
október 14.
Ef 4,17.20-28.32
Mt 9,1-8
1Móz 1,26-28.31
Szentháromság ü. után 20. vas.
október 21.
Ef 5,15-21
Mt 22,1-14
Ézs 5,1-7
Szth. ü. után 21. (Biblia) vas.
október 28.
Ám 8,11-12
Jn 20,30-31
2Tim 3,14-17
Reformáció ünnepe
október 31.
Ézs 62,6-7.10-12
Mt 5,1-10
Róm 3,20-27
Szentháromság ü. után 22. vas.
november 4.
Fil 1,3-11
Mt 18,21-35
1Móz 50,15-21
Szth. ü. után ut. előttit e. (Ítélet) vas.
november 11.
Jób 14,1-6
1Thessz 4,13-18
Mt 13,47-50
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas.
november 18.
Jer 8,4-7
2Thessz 1,3-10
Mt 24,1-14
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas.
november 25.
Ézs 65,17-25
2Pt 3,3-14
Mt 25,14-30

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései