A 2013-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.
PERIKÓPAREND - 2012/2013
DÁTUM
FAKULT. LEKCIÓ
KÖTELEZŐ LEKCIÓ
TEXTUS
Meghallgatom!
Ádvent 1. vasárnapja december 2. Jer 23,5-8 Mt 21,1-9 ApCsel 17,22-23
Ádvent 2. vasárnapja december 9. Ézs 63,15-64,3 Lk 21,25-36 Zsid 10,35-39
Ádvent 3. vasárnapja december 16. Ézs 40,1-8(9-11) Mt 11,2-10 Kol 2,1-7
Ádvent 4. vasárnapja december 23. Ézs 52,7-10 Jn 1,19-28 2Kor 1,20-22
Karácsony este december 24. Ézs 9,1-6 Mt 1,20b-23 Róm 1,1-7
Karácsony ünnepe december 25. Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 Ézs 9,1-6
Karácsony 2. napja december 26. Tit 3,4-8 Lk 2,15-20 Ézs 11,1-9
Karácsony utáni vasárnap december 30. Gal 4,1-7 Lk 2,33-40 Ez 37,23b-27
Óév este december 31. 2Tim 4,(1-4)5-8 Lk 12,35-40 Zof 2,1-3
Újév január 1. Gal 3,23-29 Lk 2,21 1Móz 28,10-22a
Vízkereszt ünnepe január 6. Ef 3,2-6 Ézs 60,1-6 Mt 4,12-17
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap január 13. Ézs 42,1-9 Róm 12,1-5 Jn 7,14-18
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap január 20. 2Móz 3,1-14 2Pt 1,16-21 Jn 12,36-43
Hetvened vasárnap január 27. Jer 9,22-23 Mt 20,1-16 1Kor 3,1-8
Hatvanad vasárnap február 3. Ézs 55,6-11 Lk 8,4-15 ApCsel 26,1.22-32
Ötvened vasárnap (Esto mihi) február 10. Ám 5,21-24 Lk 18,31-43 2Pt 1,3-11
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) február 17. 2Kor 6,1-10 Mt 4,1-11 Jób 1,8-22
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) február 24. 1Thessz 4,1-8 Mt 15,21-28 Ézs 42,1-4
Böjt 3. vasárnapja (Oculi) március 3. Ef 5,1-9 Lk 11,14-28 1Móz 4,1-13
Böjt 4. vasárnapja (Laetare) március 10. Gal 4,21-31 Jn 6,1-15 Ézs 58,6-12
Böjt 5. vasárnapja (Judica) március 17. Zsid 9,11-15 Jn 8,46-59 1Móz 18,20-33
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) március 24. Ézs 50,1-9a Fil 2,5-11 Jn 10,17-18(19-21)
Nagycsütörtök március 28. 2Móz 12,1-4 1Kor 11,23-29 Lk 22,14-30
Nagypéntek március 29. 2Kor 5,14-21 Ézs 53,1-12 Lk 23,(24-32)33-49
Nagyszombat március 30. Ez 37,1-13 1Pt 3,18-22 Mt 22,31-32
Húsvét ünnepe március 31. Ézs 26,14.19 Mk 16,1-8 1Kor 15,12-20
Húsvét 2. napja április 1. 1Sám 2,1-6 Lk 24,13-35 ApCsel 13,(16)26-39
Húsvét ü. után 1. vasárnap április 7. Ézs 40,25-31 Jn 20,19-29(30-31) 2Kor 5,14-17
Húsvét ü. után 2. vasárnap április 14. 1Pt 2,21-25 Jn 10,11-16 Jer 23,1-4
Húsvét ü. után 3. vasárnap április 21. 1Pt 2,11-20 Jn 16,16-23 Ézs 38,16-20
Húsvét ü. után 4. vasárnap április 28. Jak 1,16-21 Jn 16,5-15 1Krón 16,1.2,7-15
Húsvét ü. után 5. vasárnap május 5. Jak 1,22-27 Jn 16,23b-27 1Kir 8,28-30
Mennybemenetel ünnepe május 9. 1Kir 8,22-28 Mk 16,14-20 Róm 8,31-34
Húsvét ü. után 6. vasárnap május 12. 1Pt 4,7-11 Jn 15,26-16,4 4Móz 20,6-13
Pünkösd ünnepe május 19. 4Móz 11,11-17.24-25 ApCsel 2,1-13 Jn 4,4-19.28-30
Pünkösd 2. napja május 20. 1Móz 11,1-9 ApCsel 10,34.42-48 Mt 16,13-18(19-20)
Szentháromság ünnepe május 26. Ézs 6,1-13 Róm 11,33-36 Mt 28,16-20
Szentháromság ü. után 1. vas. június 2. 5Móz 6,4-9 Lk 16,19-31 Róm 1,16-17
Szentháromság ü. után 2. vas. június 9. Ézs 55,1-5 Lk 14,15-24 Zsid 3,1-8a
Szentháromság ü. után 3. vas. június 16. Ez 18,1-4.21-24.30-32 Lk 15,1-10 1Kor 1,27-31
Szentháromság ü. után 4. vas. június 23. Róm 8,18-23 Lk 6,36-42 1Móz 39,1-5
Szentháromság ü. után 5. vas. június 30. 1Pt 3,8-15 Lk 5,1-11 Ézs 6,1-8(9-13)
Szentháromság ü. után 6. vas. július 7. Róm 6,3-11 Mt 5,20-26 Ézs 43,1-7
Szentháromság ü. után 7. vas. július 14. Róm 6,19-23 Mk 8,1-9 1Móz 3,20-24
Szentháromság ü. után 8. vas. július 21. Róm 8,12-17 Mt 7,15-23 Ézs 57,15-19
Szentháromság ü. után 9. vas. július 28. 1Kor 10,1-13 Lk 16,1-9 5Móz 7,6-12
Szentháromság ü. után 10. vas. augusztus 4. 1Kor 12,1-11 Lk 19,41-48 1Móz 15,1-6
Szentháromság ü. után 11. vas. augusztus 11. 2Sám 12,1-15a 1Kor 15,1-10 Mt 7,1-5
Szentháromság ü. után 12. vas. augusztus 18. Ézs 29,17-24 2Kor 3,4-9 Lk 16,13-17
Szentháromság ü. után 13. vas. augusztus 25. 1Móz 4,1-16a Gal 3,15-22 Mk 12,41-44
Szentháromság ü. után 14. vas. szeptember 1. 1Móz 28,10-19 Gal 5,16-24 Mt 12,22-30
Szentháromság ü. után 15. vas. szeptember 8. 1Móz 2,4-9.15 Gal 5,25-6,10 Mt 19,16-26
Szentháromság ü. után 16. vas. szeptember 15. JSir 3,22-26.31-32 Ef 3,13-21 Mt 23,1-12
Szentháromság ü. után 17. vas. szeptember 22. Ef 4,1-6 Lk 14,1-11 Zof 3,8-9
Szentháromság ü. után 18. vas. szeptember 29. 2Móz 20,1-17 1Kor 1,4-9 Mt 5,38-45
Szth. ü. után 19. (Hálaadó) vas. október 6. 2Móz 34,4-10 Ef 4,20-28 Jn 5,1-17
Szentháromság ü. után 20. vas. október 13. 1Móz 8,18-22 Ef 5,15-21 Mt 12,33-37
Szentháromság ü. után 21. vas. október 20. Jer 29,1-7.10-14 Ef 6,10-18 Lk 22,31-34
Szth. ü. után 22. (Biblia) vas. október 27. ApCsel 8,26-38 Jn 20,30-31 Jer 15,16
Reformáció ünnepe október 31. Gal 5,1-6 Mt 5,1-10 5Móz 4,1-2.9-10
Szentháromság ü. után 23. vas. november 3. Mik 6,6-8 Mt 18,21-35 Lk 17,1-6
Szth. ü. után ut. előttit e. (Ítélet) vas. november 10. Jób 14,1-6 Mt 24,15-28 Jak 2,8-13
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas. november 17. Jer 8,4-7 Mt 25,31-46 1Jn 2,24-29
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas. november 24. Ézs 65,17-25 Mt 24,37-51 1Kor 15,54-58

 

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései