A 2014-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.
PERIKÓPAREND - 2013/2014
DÁTUM
FAKULT. LEKCIÓ
KÖTELEZŐ LEKCIÓ
TEXTUS
Ádvent 1. vasárnapja december 1. Róm 13,11-14 Mt 21,1-9 Hós 14,2-3.5-10
Ádvent 2. vasárnapja december 8. Róm 15,4-13 Lk 21,25-36 Mal 3,13-19
Ádvent 3. vasárnapja december 15. 1Kor 4,1-5 Mt 11,2-10 Ézs 51,1-6
Ádvent 4. vasárnapja december 22. Fil 4,4-7 Jn 1,19-28 Ézs 46,8-13a
Karácsony este december 24. Zsid 1,1-6 Mt 1,20b-23 Mal 3,20a
Karácsony ünnepe december 25. Mik 5,1-4a Tit 2,11-14 Jn 1,1-13
Karácsony 2. napja december 26. Ézs 11,1-9 Tit 3,4-8 Jn 3,35-36
Karácsony utáni vasárnap december 29. Ézs 49,13-16 Gal 4,1-7 Jn 3,16
Óév este december 31. Ézs 30,8-17 2Tim 4,1-8 Jn 12,35-36
Újév január 1. 1Móz 17,1-8 Gal 3,23-29 Jn 14,13-15
Újév utáni vasárnap január 5. Ézs 61,1-3(4.9)10-11 1Pt 4,12-19 Mt 3,13-17
Vízkereszt ünnepe január 6. Ézs 60,1-6 Mt 2,1-12 1Jn 1,5-10
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap január 12. Ézs 42,1-9 Lk 2,41-52 Róm 1,18-25(26-32)
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap január 19. 2Móz 33,17b-23 Jn 2,1-11 1Tim 2,3-7
Vízkereszt ü. után 3. vasárnap január 26. 2Kir 5,1-15a Mt 8,1-13 1Jn 2,3-6
Vízkereszt ü. után 4. vasárnap február 2. Ézs 51,9-16 Mt 8,23-27 Ef 1,15-23
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap február 9. 2Móz 3,1-14 Mt 17,1-9 1Kor 2,6-10
Hetvened vasárnap február 16. 1Kor 9,24-27 Mt 20,1-16 1Móz 22,1-13
Hatvanad vasárnap február 23. 2Kor (11,19-33)12,1-9 Lk 8,4-15 1Móz 3,1-13
Ötvened vasárnap (Esto mihi) március 2. 1Kor 13,1-13 Lk 18,31-43 1Móz 13,5-18
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) március 9. 1Móz 3,1-13 2Kor 6,1-10 Lk 9,38-45
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) március 16. Ézs 5,1-7 1Thessz 4,1-8 Mt 12,15b-21
Böjt 3. vasárnapja (Oculi) március 23. 1Kir 19,1-8 Ef 5,1-9 Jn 1,35-40
Böjt 4. vasárnapja (Laetare) március 30. Ézs 54,7-10 Gal 4,21-31 Jn 6,48-59
Böjt 5. vasárnapja (Judica) április 6. 1Móz 22,1-13 Zsid 9,11-15 Jn 11,46-53
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) április 13. Ézs 50,1-9a Mt 21,1-9 Zsid 2,5-9
Nagycsütörtök április 17. 2Móz 12,1-4 Jn 13,1-17 Jel 19,9-10
Nagypéntek április 18. Ézs 53,1-12 Jn 19,16-30 Zsid 10,11-18
Nagyszombat április 19. Ez 37,1-13 Mt 27,57-66 Zsid 4,9-11
Húsvét ünnepe április 20. 1Kor 5,6-8 Mk 16,1-8 Jón 2,2-10
Húsvét 2. napja április 21. ApCsel 10,34-43 Lk 24,13-35 Ézs 52,7-10
Húsvét ü. után 1. vasárnap április 27. 1Jn 5,4-10a Jn 20,19-29(30-31) Ez 37,1-14
Húsvét ü. után 2. vasárnap május 4. Ez 34,10-16.31 1Pt 2,21-25 Jn 21,15-19
Húsvét ü. után 3. vasárnap május 11. 1Móz 1,1-4a.26-31;2,1-4a 1Pt 2,11-20 Mk 2,18-22
Húsvét ü. után 4. vasárnap május 18. Ézs 12,1-6 Jak 1,16-21 Lk 19,37-40
Húsvét ü. után 5. vasárnap május 25. 2Móz 32,7-14 Jak 1,22-27 Lk 11,5-10
Mennybemenetel ünnepe május 29. ApCsel 1,1-11 Mk 16,14-20 Ézs 59,1-2.12-13.20
Húsvét ü. után 6. vasárnap június 1. Jer 31,31-34 1Pt 4,7-11 Mt 9,35-38
Pünkösd ünnepe június 8. 4Móz 11,11-17.24-25 Jn 14,23-31 ApCsel 5,27-32
Pünkösd 2. napja június 9. 1Móz 11,1-9 Jn 3,16-21 ApCsel 15,6-12
Szentháromság ünnepe június 15. Ézs 6,1-13 Jn 3,1-15 Ef 1,3-14
Szentháromság ü. után 1. vas. június 22. 1Jn 4,16b-21 Lk 16,19-31 2Móz 19,3-8
Szentháromság ü. után 2. vas. június 29. 1Jn 3,(13)14-18 Lk 14,15-24 Zak 1,3-6
Szentháromság ü. után 3. vas. július 6. 1Pt 5,6-11 Lk 15,1-10 Ézs 64,3-8
Szentháromság ü. után 4. vas. július 13. 1Móz 50,15-21 Róm 8,18-23 Mt 7,12
Szentháromság ü. után 5. vas. július 20. 1Móz 12,1-4a 1Pt 3,8-15 Jn 1,41-51
Szentháromság ü. után 6. vas. július 27. Ézs 43,1-7 Róm 6,3-11 Mk 10,13-16
Szentháromság ü. után 7. vas. augusztus 3. 2Móz 16,2-3.11-18 Róm 6,19-23 Jn 6,67-69
Szentháromság ü. után 8. vas. augusztus 10. Ézs 2,1-5 Róm 8,12-17 Jn 8,37-45
Szentháromság ü. után 9. vas. augusztus 17. Jer 1,4-10 1Kor 10,1-13 Lk 12,42-48
Szentháromság ü. után 10. vas. augusztus 24. 2Móz 19,1-6(7) 1Kor 12,1-11 Jn 8,21-30
Szentháromság ü. után 11. vas. augusztus 31. 2Sám 12,1-15a Lk 18,9-14 1Jn 2,1-2
Szentháromság ü. után 12. vas. szeptember 7. Ézs 29,17-24 Mk 7,31-37 Róm 3,28-31
Szentháromság ü. után 13. vas. szeptember 14. 1Móz 4,1-16a Lk 10,23-37 Jak 2,14-17(18-24)
Szentháromság ü. után 14. vas. szeptember 21. 1Móz 28,10-19 Lk 17,1-19 Róm 7,4-6
Szentháromság ü. után 15. vas. szeptember 28. 1Móz 2,4-9.15 Mt 6,24-34 ApCsel 8,14-25
Szth. ü. után 16. (Hálaadó) vas. október 5. JSir 3,22-26.31-32 Lk 7,11-17 Gal 2,16-20
Szentháromság ü. után 17. vas. október 12. Ézs 49,1-6 Ef 4,1-6 Mk 9,33-41
Szentháromság ü. után 18. vas. október 19. 2Móz 20,1-17 Mt 22,34-46 Kol 3,17-4,1
Szth. ü. után 19. (Biblia) vas. október 26. Ám 8,11-12 ApCsel 8,26-38 Jn 5,39-44
Reformáció ünnepe október 31. Ézs 62,6-7.10-12 Gal 5,1-6 Mt 21,33-46
Szentháromság ü. után 20. vas. november 2. 1Móz 8,18-22 Mt 22,1-14 1Pt 1,13-16
Szth. ü. után ut. előttit e. (Ítélet) vas. november 9. 1Thessz 4,13-18 Mt 24,15-28 Ám 5,14-20
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas. november 16. 2Thessz 1,3-10 Mt 25,31-46 Ez 34,17-22
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas. november 23. 2Pt 3,(3-7)8-14 Mt 24,37-51 Dán 12,1c-4

 

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései