A 2015-ös egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.
PERIKÓPAREND - 2014/2015
   
FAKULTATÍV LEKCIÓ
KÖTELEZŐ LEKCIÓ
TEXTUS
Ádvent 1. vasárnapja
november 30.
Jer 23,5-8 Róm 13,11-14 Mt 21,1-9
Ádvent 2. vasárnapja
december 7.
Ézs 63,15-64,3 Róm 15,4-13 Lk 21,25-36
Ádvent 3. vasárnapja
december 14.
Ézs 40,1-11 1Kor 4,1-5 Mt 11,2-10
Ádvent 4. vasárnapja
december 21.
Ézs 52,7-10 Fil 4,4-7 Jn 1,19-28
Szenteste
december 24.
Ézs 9,1-6 Zsid 1,1-6 Mt 1,18-25
Karácsony ünnepe
december 25.
Mik 5,1-4a Lk 2,1-14 Tit 2,11-14
Karácsony 2. napja
december 26.
Ézs 11,1-9 Lk 2,15-20 Tit 3,4-7
(István vértanú ünnepe)
december 26.
2Krón 24,17-21 Mt 23,34-39 ApCsel 6,8-15;7,55-60
Karácsony utáni vasárnap
december 28.
Ézs 49,13-16 Lk 2,33-40 Gal 4,1-7
Óév este
december 31.
Ézs 30,8-17 Lk 12,35-40 2Tim 4,1-8
Újév
január 1.
1Móz 17,1-8 Lk 2,21 Gal 3,23-29
Az esztendő első vasárnapja
január 4.
Ézs 61,1-11 Mt 2,(16-18)19-23 1Pt 4,12-19
Vízkereszt ünnepe
január 6.
Ef 3,1-7 Mt 2,1-12 Ézs 60,1-6
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap
január 11.
Róm 12,1-5 Lk 2,41-52 Ézs 42,1-9
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap
január 18.
Róm 12,6-16 Jn 2,1-11 2Móz 33,14-23
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap
január 25.
2Pt 1,16-21 Mt 17,1-9 2Móz 3,1-15
Hetvened vasárnap
február 1.
Jer 9,22-23 1Kor 9,24-27 Mt 20,1-16
Hatvanad vasárnap
február 8.
Ézs 55,6-11 2Kor 12,1-10 Lk 8,4-15
Ötvened vasárnap (Esto mihi)
február 15.
Péld 9,10 1Kor 12,31-13,13 Lk 18,31-43
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)
február 22.
Zsid 4,14-16 Mt 4,1-11 1Móz 3,1-13
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
március 1.
1Thessz 4,1-8 Mt 15,21-28 Ézs 5,1-7
Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
március 8.
Ef 5,1-9 Lk 11,14-23(24-28) 1Kir 19,1-8
Böjt 4. vasárnapja (Laetare)
március 15.
Gal 4,21-31 Jn 6,1-15 Ézs 54,7-10
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
március 22.
Zsid 9,11-15 Jn 8,48-59 1Móz 22,1-14
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)
március 29.
Ézs 50,1-10 Mt 21,1-9 Fil 2,5-11
Nagycsütörtök
április 2.
2Móz 12,1-11 Jn 13,1-15 1Kor 11,(17-22)23-29(30-34a)
Nagypéntek
április 3.
Jn 19,16-30 Ézs 52,13-53,12 2Kor 5,14-21
Nagyszombat
április 4.
Ez 37,1-14 Mt 27,57-66 1Pt 3,18-22
Húsvét ünnepe
április 5.
1Sám 2,1-10 1Kor 5,6-8 Mk 16,1-8
Húsvét 2. napja
április 6.
2Móz 15,1-11 ApCsel 10,34-43 Lk 24,13-35
Húsvét ü. után 1. vasárnap
április 12.
Ézs 40,25-31 1Jn 5,4-10 Jn 20,19-29
Húsvét ü. után 2. vasárnap
április 19.
1Pt 2,20b-25 Jn 10,11-16 Ez 34,10-16.31
Húsvét ü. után 3. vasárnap
április 26.
1Pt 2,11-20 Jn 16,16-23a 1Móz 1,1-4(5-25)26-31;2,1-4a
Húsvét ü. után 4. vasárnap
május 3.
Jak 1,16-21 Jn 16,5-15 Ézs 12,1-6
Húsvét ü. után 5. vasárnap
május 10.
Jak 1,22-27 Jn 16,23b-27 2Móz 32,7-14
Mennybemenetel ünnepe
május 14.
1Kir 8,22-30 Mk 16,14-20 ApCsel 1,1-11
Húsvét ü. után 6. vasárnap
május 17.
1Pt 4,7-11 Jn 15,26-16,4 Jer 31,31-34
Pünkösd ünnepe
május 24.
4Móz 11,11-17.24-29 Jn 14,23-31 ApCsel 2,1-13
Pünkösd 2. napja
május 25.
1Móz 11,1-9 Jn 3,16-21 ApCsel 10,34.42-48
Szentháromság ünnepe
május 31.
Ézs 6,1-13 Jn 3,1-11(12-15) Róm 11,33-36
Szentháromság ü. után 1. vas.
június 7.
5Móz 6,4-9 1Jn 4,16b-21 Lk 16,19-31
Szentháromság ü. után 2. vas.
június 14.
Ézs 55,1-5 1Jn 3,13-18 Lk 14,15-24
Szentháromság ü. után 3. vas.
június 21.
Ez 18,20-32 1Pt 5,6-11 Lk 15,1-10
Szentháromság ü. után 4. vas.
június 28.
Róm 8,18-23 Lk 6,36-42 1Móz 50,15-21
Szentháromság ü. után 5. vas.
július 5.
1Pt 3,8-15(16-17) Lk 5,1-11 1Móz 12,1-4a
Szentháromság ü. után 6. vas.
július 12.
Róm 6,3-11 Mt 5,20-26 Ézs 43,1-7
Szentháromság ü. után 7. vas.
július 19.
Róm 6,19-23 Mk 8,1-9 2Móz 16,2-3.11-18
Szentháromság ü. után 8. vas.
július 26.
Róm 8,12-17 Mt 7,15-21(22-23) Ézs 2,1-5
Szentháromság ü. után 9. vas.
augusztus 2.
1Kor 10,1-13 Lk 16,1-12 Jer 1,4-10
Szentháromság ü. után 10. vas.
augusztus 9.
1Kor 12,1-11 Lk 19,41-48 2Móz 19,1-8
Szentháromság ü. után 11. vas.
augusztus 16.
2Sám 12,1-15a Lk 18,9-14 1Kor 15,1-11
Szentháromság ü. után 12. vas.
augusztus 23.
Ézs 29,17-24 Mk 7,31-37 2Kor 3,4-11
Szentháromság ü. után 13. vas.
augusztus 30.
1Móz 4,1-16 Lk 10,23-37 Gal 3,15-22
Szentháromság ü. után 14. vas.
szeptember 6.
1Móz 28,10-22 Lk 17,11-19 Gal 5,16-24
Szentháromság ü. után 15. vas.
szeptember 13.
1Móz 2,4b-15 Mt 6,24-34 Gal 5,25-6,10
Szentháromság ü. után 16. vas.
szeptember 20.
JSir 3,22-33 Lk 7,11-17 Ef 3,13-21
Szentháromság ü. után 17. vas.
szeptember 27.
Ézs 49,1-6 Ef 4,1-6 Lk 14,1-11
Szth. ü. után 18. (Hálaadó) vas.
október 4.
2Móz 20,1-17 Mt 22,34-46 1Kor 1,4-9
Szentháromság ü. után 19. vas.
október 11.
2Móz 34,1-10 Mt 9,1-8 Ef 4,17-28
Szentháromság ü. után 20. vas.
október 18.
1Móz 8,14-22 Mt 22,1-14 Ef 5,15-21
Szth. ü. után 21. (Biblia) vas.
október 25.
Ám 8,11-12 ApCsel 8,26-40 Jn 20,30-31
Reformáció ünnepe
október 31.
Ézs 62,6-7.10-12 Róm 10,3-11 Mt 5,1-12
Szentháromság ü. után 22. vas.
november 1.
Mik 6,6-8 Mt 18,21-35 Fil 1,3-11
Szth. ü. után ut. előttit e. (Ítélet) vas.
november 8.
Jób 14,1-17 1Thessz 4,13-18 Mt 24,15-31
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas.
november 15.
Jer 8,4-7 2Thessz 1,3-10 Mt 25,31-46
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas.
november 22.
Ézs 65,17-25 2Pt 3,3-14 Mt 24,37-51

 

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései