A 2015/16-s egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.
PERIKÓPAREND - 2015/2016
 
DÁTUM
FAKULTATÍV LEKCIÓ
KÖTELEZŐ LEKCIÓ
TEXTUS
Ádvent 1. vasárnapja
november 29.
Róm 13,11-14 Mt 21,1-9 Jer 23,5-8
Ádvent 2. vasárnapja
december 6.
Róm 15,4-13 Lk 21,25-36 Ézs 63,15-64,3
Ádvent 3. vasárnapja
december 13.
1Kor 4,1-5 Mt 11,2-10 Ézs 40,1-11
Ádvent 4. vasárnapja
december 20.
Fil 4,4-7 Jn 1,19-28 Ézs 52,7-10
Szenteste
december 24.
Zsid 1,1-6 Mt 1,18-25 Ézs 9,1-6
Karácsony ünnepe
december 25.
Mik 5,1-4a Tit 2,11-14 Lk 2,1-14
Karácsony 2. napja
december 26.
Ézs 11,1-9 Tit 3,4-7 Lk 2,15-20
(István vértanú ünnepe)
december 26.
2Krón 24,17-21 ApCs 6,8-15;7,55-60 Mt 23,34-39
Karácsony utáni vasárnap
december 27.
Ézs 49,13-16 Gal 4,1-7 Lk 2,33-40
Óév este
december 31.
Ézs 30,8-17 2Tim 4,1-8 Lk 12,35-40
Újév
január 1.
1Móz 17,1-8 Gal 3,23-29 Lk 2,21
Az esztendő első vasárnapja
január 3.
Ézs 61,1-11 1Pt 4,12-19 Mt 2,(16-18)19-23
Vízkereszt ünnepe
január 6.
Ézs 60,1-6 Mt 2,1-12 Ef 3,1-7
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap
január 10.
Ézs 42,1-9 Lk 2,41-52 Róm 12,1-5
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap
január 17.
2Móz 3,1-15 Mt 17,1-9 2Pt 1,16-21
Hetvened vasárnap
január 24.
1Kor 9,24-27 Mt 20,1-16 Jer 9,22-23
Hatvanad vasárnap
január 31.
2Kor 12,1-10 Lk 8,4-15 Ézs 55,6-11
Ötvened vasárnap (Esto mihi)
február 7.
1Kor 13-31-13,13 Lk 18,31-43 Péld 9,10
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)
február 14.
1Móz 3,1-13 Mt 4,1-11 Zsid 4,14-16
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
február 21.
Ézs 5,1-7 Mt 15,21-28 1Thessz 4,1-8
Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
február 28.
1Kir 19,1-8 Lk 11,14-23(24-28) Ef 5,1-9
Böjt 4. vasárnapja (Laetare)
március 6.
Ézs 54,7-10 Jn 6,1-15 Gal 4,21-31
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
március 13.
1Móz 22,1-14 Jn 8,48-59 Zsid 9,11-15
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)
március 20.
Ézs 50,1-10 Fil 2,5-11 Mt 21,1-9
Nagycsütörtök
március 24.
2Móz 12,1-11 1Kor 11(17-22)23-29(30-34a) Jn 13,1-15
Nagypéntek
március 25.
2Kor 5,14-21 Ézs 52,13-53,12 Jn 19,16-30
Nagyszombat
március 26.
Ez 37,1-14 1Pt 3,18-22 Mt 27,57-66
Húsvét ünnepe
március 27.
1Kor 5,6-8 Mk 16,1-8 1Sám 2,1-10
Húsvét 2. napja
március 28.
ApCsel 10,34-43 Lk 24,13-35 2Móz 15,1-11
Húsvét ü. után 1. vasárnap
április 3.
1Jn 5,4-10 Jn 20,19-29 Ézs 40,25-31
Húsvét ü. után 2. vasárnap
április 10.
Ez 34,10-16.31 Jn 10,11-16 1Pt 2,20b-25
Húsvét ü. után 3. vasárnap
április 17.
1Móz 1,1-4.26-31;2,1-4a Jn 16,16-23a 1Pt 2,11-20
Húsvét ü. után 4. vasárnap
április 24.
Ézs 12,1-6 Jn 16,5-15 Jak 1,16-21
Húsvét ü. után 5. vasárnap
május 1.
2Móz 32,7-14 Jn 16,23b-27 Jak 1,22-27
Mennybemenetel ünnepe
május 5.
1Kir 8,22-28 ApCsel 1,1-11 Mk 16,14-20
Húsvét ü. után 6. vasárnap
május 8.
Jer 31,31-34 Jn 15,26-16,4 1Pt 4,7-11
Pünkösd ünnepe
május 15.
4Móz 11,14-17.24-25 ApCsel 2,1-13 Jn 14,23-31
Pünkösd 2. napja
május 16.
1Móz 11,1-9 ApCsel 10,34.42-48 Jn 3,16-21
Szentháromság ünnepe
május 23.
Ézs 6,1-13 Róm 11,33-36 Jn 3,1-11(12-15)
Szentháromság ü. után 1. vas.
május 30.
1Jn 4,16b-21 Lk 16,19-31 5Móz 6,4-9
Szentháromság ü. után 2. vas.
június 5.
1Jn 3,13-18 Lk 14,15-24 Ézs 55,1-5
Szentháromság ü. után 3. vas.
június 12.
1Pt 5,6-11 Lk 15,1-10 Ez 18,20-32
Szentháromság ü. után 4. vas.
június 19.
1Móz 50,15-21 Lk 6,36-42 Róm 8,18-23
Szentháromság ü. után 5. vas.
június 26.
1Móz 12,1-4a Lk 5,1-11 1Pt 3,8-15(16-17)
Szentháromság ü. után 6. vas.
július 3.
Ézs 43,1-7 Mt 5,20-26 Róm 6,3-11
Szentháromság ü. után 7. vas.
július 10.
2Móz 16,2-3.11-18 Mk 8,1-9 Róm 6,19-23
Szentháromság ü. után 8. vas.
július 17.
Ézs 2,1-5 Mt 7,15-21(22-23) Róm 8,12-17
Szentháromság ü. után 9. vas.
július 24.
Jer 1,4-10 Lk 16,1-12 1Kor 10,1-13
Szentháromság ü. után 10. vas.
július 31.
2Móz 19,1-8 Lk 19,41-48 1Kor 12,1-11
Szentháromság ü. után 11. vas.
augusztus 7.
2Sám 12,1-15a 1Kor 15,1-11 Lk 18,9-14
Szentháromság ü. után 12. vas.
augusztus 14.
Ézs 29,17-24 2Kor 3,4-11 Mk 7,31-37
Szentháromság ü. után 13. vas.
augusztus 21.
1Móz 4,1-16 Gal 3,15-22 Lk 10,23-37
Szentháromság ü. után 14. vas.
augusztus 28.
1Móz 28,10-22 Gal 5,16-24 Lk 17,11-19
Szentháromság ü. után 15. vas.
szeptember 4.
1Móz 2,4b-15 Gal 5,25-6,10 Mt 6,24-34
Szentháromság ü. után 16. vas.
szeptember 11.
Jsir 3,22-33 Ef 3,13-21 Lk 7,11-17
Szentháromság ü. után 17. vas.
szeptember 18.
Ézs 49,1-6 Lk 14,1-11 Ef 4,1-6
Szentháromság ü. után 18. vas.
szeptember 25.
2Móz 20,1-17 1Kor 1,4-9 Mt 22,34-46
Szth. ü. után 19. (Hálaadó) vas.
október 2.
2Móz 34,1-10 Ef 4,17-28 Mt 9,1-8
Szentháromság ü. után 20. vas.
október 9.
1Móz 8,14-22 Ef 5,15-21 Mt 22,1-14
Szentháromság ü. után 21. vas.
október 16.
Jer 29,1-14 Ef 6,10-17 Jn 4,46b-54
Szentháromság ü. után 22. vas.
október 23.
Mik 6,6-8 Fil 1,3-11 Mt 18,21-35
Szth. ü. után 23. (Biblia) vas.
október 30.
Ám 8,11-12 Jn 20,30-31 ApCsel 8,26-40
Reformáció ünnepe
október 31.
Zsolt 46,2-12 Mt 5,1-12 Róm 10,3-11
Szth. ü. után ut. előttit e. (Ítélet) vas.
november 6.
1Thessz 4,13-18 Mt 24,15-31 Jób 14,1-17
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas.
november 13.
2Thessz 1,3-10 Mt 25,31-46 Jer 8,4-7
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas.
november 20.
2Pt 3,3-14 Mt 24,37-51 Ézs 65,17-25

 

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései