A 2016/17-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.

PERIKÓPAREND - 2016/2017

 
DÁTUM
FAKULTATÍV LEKCIÓ
KÖTELEZŐ LEKCIÓ
TEXTUS
Ádvent 1. vasárnapja
november 27.
Jer 23,5-8 Mt 21,1-11 Róm 13,11-14
Ádvent 2. vasárnapja
december 4.
Ézs 63,15-64,3 Lk 21,25-36 Róm 15,4-13
Ádvent 3. vasárnapja
december 11.
Ézs 40,1-11 Mt 11,2-10 1Kor 4,1-5
Ádvent 4. vasárnapja
december 18.
Ézs 52,7-10 Jn 1,19-28 Fil 4,4-7
Szenteste
december 24.
Ézs 9,1-6 Mt 1,18-25 Zsid 1,1-6
Karácsony ünnepe
december 25.
Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 Mik 5,1-4a
Karácsony 2. napja
december 26.
Tit 3,4-7 Lk 2,15-20 Ézs 11,1-9
(István vértanú ünnepe)
december 26.
ApCs 6,8-15;7,55-60 Mt 23,34-39 2Krón 24,17-21
Óév este
december 31.
2Tim 4,1-8 Lk 12,35-40 Ézs 30,8-17
Újév
január 1.
Gal 3,23-29 Lk 2,21 1Móz 17,1-8
Vízkereszt ünnepe
január 6.
Ef 3,1-7 Ézs 60,1-6 Mt 2,1-12
Vízkereszt ü. után 1. vasárnap
január 8.
Ézs 42,1-9 Róm 12,1-5 Lk 2,41-52
Vízkereszt ü. után 2. vasárnap
január 15.
2Móz 33,17-23 Róm 12,6-16 Jn 2,1-11
Vízkereszt ü. után 3. vasárnap
január 22.
2Kir 5,1-15a Róm 12,17-21 Mt 8,1-13
Vízkereszt ü. után 4. vasárnap
január 29.
Ézs 51,9-16 Róm 13,8-10 Mt 8,23-27
Vízkereszt ü. után utolsó vasárnap
február 5.
2Móz 3,1-15 2Pt 1,16-21 Mt 17,1-9
Hetvened vasárnap
február 12.
Jer 9,22-23 Mt 20,1-16 1Kor 9,24-27
Hatvanad vasárnap
február 19.
Ézs 55,6-11 Lk 8,4-15 2Kor 12,1-10
Ötvened vasárnap (Esto mihi)
február 26.
Péld 9,10 Lk 18,31-43 1Kor 12,31-13,13
Böjt 1. vasárnapja (Invocavit)
március 5.
1Móz 3,1-13 Zsid 4,14-16 Mt 4,1-11
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere)
március 12.
Ézs 5,1-7 1Thessz 4,1-8 Mt 15,21-28
Böjt 3. vasárnapja (Oculi)
március 19.
1Kir 19,1-8 Ef 5,1-9 Lk 11,14-23(24-28)
Böjt 4. vasárnapja (Laetare)
március 26.
Ézs 54,7-10 Gal 4,21-31 Jn 6,1-15
Böjt 5. vasárnapja (Judica)
április 2.
1Móz 22,1-14 Zsid 9,11-15 Jn 8,48-59
Böjt 6. vasárnapja (Palmarum)
április 9.
Fil 2,5-11 Mt 21,1-9 Ézs 50,1-10
Nagycsütörtök
április 13.
1Kor 11,23-29 Jn 13,1-15 2Móz 12,1-11
Nagypéntek
április 14.
2Kor 5,14-21 Jn 19,16-30 Ézs 52,13-53,12
Nagyszombat
április 15.
1Pt 3,18-22 Mt 27,57-66 Ez 37,1-14
Húsvét ünnepe
április 16.
1Sám 2,1-10 Mk 16,1-8 1Kor 5,6-8
Húsvét 2. napja
április 17.
2Móz 15,1-11 Lk 24,13-35 ApCsel 10,34-43
Húsvét ü. után 1. vasárnap
április 23.
Ézs 40,25-31 Jn 20,19-29 1Jn 5,4-10
Húsvét ü. után 2. vasárnap
április 30.
Ez 34,10-16.31 1Pt 2,20b-25 Jn 10,11-16
Húsvét ü. után 3. vasárnap
május 7.
1Móz 1,1-4.(5-25)26-31;2,1-4a 1Pt 2,11-20 Jn 16,16-23a
Húsvét ü. után 4. vasárnap
május 14.
Ézs 12,1-6 Jak 1,16-21 Jn 16,5-15
Húsvét ü. után 5. vasárnap
május 21.
2Móz 32,7-14 Jak 1,22-27 Jn 16,23b-27
Mennybemenetel ünnepe
május 25.
ApCsel 1,1-11 Mk 16,14-20 1Kir 8,22-28
Húsvét ü. után 6. vasárnap
május 28.
Jer 31,31-34 1Pt 4,7-11 Jn 15,26-16,4
Pünkösd ünnepe
június 4.
ApCsel 2,1-13 Jn 14,23-31 4Móz 11,11-17.24-29
Pünkösd 2. napja
június 5.
ApCsel 10,34.42-48 Jn 3,16-21 1Móz 11,1-9
Szentháromság ünnepe
június 11.
Róm 11,33-36 Jn 3,1-11(12-15) Ézs 6,1-13
Szentháromság ü. után 1. vas.
június 18.
5Móz 6,4-9 Lk 16,19-31 1Jn 4,16b-21
Szentháromság ü. után 2. vas.
június 25.
Ézs 55,1-5 Lk 14,15-24 1Jn 3,13-18
Szentháromság ü. után 3. vas.
július 2.
Ez 18,20-32 Lk 15,1-10 1Pt 5,6-11
Szentháromság ü. után 4. vas.
július 9.
1Móz 50,15-21 Róm 8,18-23 Lk 6,36-42
Szentháromság ü. után 5. vas.
július 16.
1Móz 12,1-4a 1Pt 3,8-15(16-17) Lk 5,1-11
Szentháromság ü. után 6. vas.
július 23.
Ézs 43,1-7 Róm 6,3-11 Mt 5,20-26
Szentháromság ü. után 7. vas.
július 30.
2Móz 16,2-3.11-18 Róm 6,19-23 Mk 8,1-9
Szentháromság ü. után 8. vas.
augusztus 6.
Ézs 2,1-5 Róm 8,12-17 Mt 7,15-21
Szentháromság ü. után 9. vas.
augusztus 13.
Jer 1,4-10 1Kor 10,1-13 Lk 16,1-12
Szentháromság ü. után 10. vas.
augusztus 20.
2Móz 19,1-8 1Kor 12,1-11 Lk 19,41-48
Szentháromság ü. után 11. vas.
augusztus 27.
1Kor 15,1-11 Lk 18,9-14 2Sám 12,1-15a
Szentháromság ü. után 12. vas.
szeptember 3.
2Kor 3,4-11 Mk 7,31-37 Ézs 29,17-24
Szentháromság ü. után 13. vas.
szeptember 10.
Gal 3,15-22 Lk 10,23-37 1Móz 4,1-16
Szentháromság ü. után 14. vas.
szeptember 17.
Gal 5,16-24 Lk 17,11-19 1Móz 28,10-22
Szentháromság ü. után 15. vas.
szeptember 24.
Gal 5,25-6,10 Mt 6,24-34 1Móz 2,4b-15
Szentháromság ü. után 16. vas.
október 1.
Ef 3,13-21 Lk 7,11-17 JSir 3,22-33
(Hálaadó vasárnap)
október 1.
2Kor 9,6-15 Lk 12,13-21 5Móz 26,1-11
Szentháromság ü. után 17. vas.
október 8.
Ef 4,1-6 Lk 14,1-11 Ézs 49,1-6
Szentháromság ü. után 18. vas.
október 15.
1Kor 1,4-9 Mt 22,34-46 2Móz 20,1-17
Szentháromság ü. után 19. vas.
október 22.
Ef 4,17-28 Mt 9,1-8 2Móz 34,1-10
Szentháromság ü. u. 20. (Biblia) vas.
október 29.
ApCsel 8,26-40 Jn 20,30-31 Ám 8,11-12
Reformáció ünnepe
október 31.
Róm 10,3-11 Mt 5,1-12 Zsolt 46,2-12
Szentháromság ü. után 21. vas.
november 5.
Ef 6,10-17 Jn 4,46b-54 Jer 29,1-14
Szth. ü. után ut. előttit e. (Ítélet) vas.
november 12.
Jób 14,1-17 Mt 24,15-31 1Thessz 4,13-18
Szth. ü. u. ut. e. (Reménység) vas.
november 19.
Jer 8,4-7 Mt 25,31-46 2Thessz 1,3-10
Szth. ü. után utolsó (Örökélet) vas.
november 26.
Ézs 65,17-25 Mt 24,37-51 2Pt 3,3-14

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései