A 2018/19-es egyházi esztendőben Tatán elhangzott igehirdések

Sok gyülekezetben bevett szokás, hogy lelkészük igehirdetéséről felvételt készítenek, de ezt nagyon sokáig nem tartottam szükségesnek. Nemcsak azért, mert a technika semmilyen vívmánya nem pótolja az eredetit, hanem leginkább a gyülekezeti közösség aktív jelenléte miatt. Ez az egyik pólusa az igehirdetés szakralitásának, ami a Szentlélek ajándéka. Ugyanakkor azok véleményének is igazat kell adnom, akik szerint a testi jelenlétnél - mert az eszünk gyakran azon jár, mit is lehetne vagy kellene csinálni az istentiszteleten ücsörgés helyett - többet ér, ha otthon, a bevégzett feladat után, minden elterelő gondolattól mentesen meghallgatjuk, újrahallgatjuk az Ige tanítását. Így teszem hát világhálóra e "vágatlan" felvételeket, abban a hitben és reménységben, hogy (újra)meghallgatásukat Isten áldása kíséri.

PERIKÓPAREND - 2018/2019

Ünnep dátum kötelező lekció fakultatív lekció igehirdetési alapige
Advent 1. 181202 Mt 21,1-11 Jer 23,5-8 Jel 2,1-7
Advent 2. 181209 Lk 21,25-36 Ézs 63,15-64,3 Júd 14b-25
Advent 3. 181216 Mt 11,2-10 Ézs 40,1-11 Jel 3,7-13
Advent 4. 181223 Jn 1,19-28 Ézs 52,7-10 Fil 2,16b-18
Szenteste 181224 Mt 1,18-25 Ézs 9,1-6 Jel 12,10-12a
Karácsony ünnepe 181225 Tit 2,11-14 Mik 5,1-4a Mt 1,24-25
Karácsony 2. napja 181226 Tit 3,4-7 Ézs 11,1-9 Mt 11,25-30
István vértanú 181226 ApCsel 6,8-15;7,55-60 2Krón 24,17-21 Jn 10,27-30
Karácsony utáni 181230 Gal 4,1-7 Ézs 49,13-16 Lk 2,25-32
Óév 181231 2Tim 4,1-8 Ézs 30,8-17 Jn 12,34-36
Újév 190101 Gal 3,23-29 1Móz 17,1-8 Jn 14,12-15
Vízkereszt ünnepe 190106 Mt 2,1-12 Ef 3,1-7 Zsolt 72,1-19
Vk. utáni 1. 190113 Lk 2,41-52 Róm 12,1-5 Ézs 48,6b-11
Vk. utáni 2. 190120 Jn 2,1-11 Róm 12,6-16 Jer 17,12-14
Vk. utáni 3. 190127 Mt 8,1-13 Róm 12,17-21 1Kir 8,41-43
Vk. utáni 4. 190203 Mt 8,23-27 Róm 13,8-10 Jób 42,1-6
Vk. utáni utolsó 190210 Mt 17,1-9 2Pt 1,16-21 2Móz 34,27-35
Hetvened 190217 Mt 20,1-16 Jer 9,22-23 2Tim 1,3-7
Hatvanad 190224 Lk 8,4-15 Ézs 55,6-11 Zsid 2,1-4
Ötvened 190303 Lk 18,31-43 Péld 9,10 Jak 1,5-8
Böjt 1. 190310 Zsid 4,14-16 1Móz 3,1-13 Lk 4,31-37
Böjt 2. 190317 1Thessz 4,1-8 Ézs 5,1-7 Mk 12,1-12
Böjt 3. 190324 Ef 5,1-9 1Kir 19,1-8 Mt 10,38-39
Böjt 4. 190331 Gal 4,21-31 Ézs 54,7-10 Lk 12,22-31
Böjt 5. 190407 Zsid 9,11-15 1Móz 22,1-14 Mt 27,15-26
Böjt 6. 190414 Mt 21,1-9 Fil 2,5-11 2Móz 12,21-28
Nagycsütörtök 190418 Jn 13,1-15 1Kor 11,23-29 Ez 34,23-25a
Nagypéntek 190419 Jn 19,16-30 2Kor 5,14-21 Hós 6,1-3
Nagyszombat 190420 Mt 27,57-66 1Pt 3,18-22 Hós 13,14
Húsvét ünnepe 190421 Mk 16,1-8 1Sám 2,1-10 1Kor 15,47-53
Húsvét 2. napja 190422 Lk 24,13-35 2Móz 15,1-11 Róm 4,16-25
Húsvét u. 1. 190428 Jn 20,19-29 Ézs 40,25-31 ApCsel 3,11-21
Húsvét u. 2. 190505 1Pt 2,20b-25 Ez 34,10-16.31 Jn 10,1-6
Húsvét u. 3. 190512 1Pt 2,11-20 1Móz 1,1-4(5-25)26-31;2,1-4a Lk 10,17-20
Húsvét u. 4. 190519 Jak 1,16-21 Ézs 12,1-6 Mt 15,29-31
Húsvét u. 5. 190526 Jak 1,22-27 2Móz 32,7-14 Lk 11,1-4
Mennybemenetel ünnepe 190530 ApCsel 1,1-11 1Kir 8,22-28 Lk 24,50-53
Húsvét u. 6. 190602 1Pt 4,7-11 Jer 31,31-34 Mt 10,29-33
Pünkösd ünnepe 190609 Jn 14,23-31 ApCsel 2,1-13 Hag 2,4b-9
Pünkösd 2. napja 190610 Jn 3,16-21 ApCsel 10,34.42-48 Ézs 44,1-5
Szentháromság ünnepe 190616 Jn 3,1-11(12-15) Róm 11,33-36 Préd 8,16-17
Szth. u. 1. 190623 Lk 16,19-31 5Móz 6,4-9 1Kor 1,18-25
Szth. u. 2. 190630 Lk 14,15-24 Ézs 55,1-5 1Kor 15,32-43
Szth. u. 3. 190707 Lk 15,1-10 Ez 18,20-32 Kol 1,21-23
Szth. u. 4. 190714 Róm 8,18-23 1Móz 50,15-21 Mk 10,1-12
Szth. u. 5. 190721 1Pt 3,8-15(16-17) 1Móz 12,1-4a Lk 9,57-62
Szth. u. 6. 190728 Róm 6,3-11 Ézs 43,1-7 Lk 9,18-26
Szth. u. 7. 190804 Róm 6,19-23 2Móz 16,2-3.11-18 Jn 11,1-16
Szth. u. 8. 190811 Róm 8,12-17 Ézs 2,1-5 Lk 6,27-35
Szth. u. 9. 190818 1Kor 10,1-13 Jer 1,4-10 Lk 8,19-21
Szth. u. 10. 190825 1Kor 12,1-11 2Móz 19,1-8 Lk 20,9-19
Szth. u. 11. 190901 Lk 18,9-14 1Kor 15,1-11 Jóel 4,12-17a
Szth. u. 12. 190908 Mk 7,31-37 2Kor 3,4-11 Jer 18,1-10
Szth. u. 13. 190915 Lk 10,23-37 Gal 3,15-22 Zak 7,9-14
Szth. u. 14. 190922 Lk 17,11-19 Gal 5,16-24 5Móz 10,14-11,1
Szth. u. 15. 190929 Mt 6,24-34 Gal 5,25-6,10 Jer 17,5-11
Szth. u. 16. 191006 Lk 7,11-17 Ef 3,13-21 1Kir 17,17-24
Hálaadó 191006 Lk 12,13-21 2Kor 9,6-15 ApCsel 14,8-18
Szth. u. 17. 191013 Lk 14,1-11 Ef 4,1-6 Ez 37,15-23
Szth. u. 18. 191020 Mt 22,34-46 2Móz 20,1-17 Jak 2,1-7
Bibliavasárnap 191027 Jn 20,30-31 Ám 8,11-12 ApCsel 18,5-11
Reformáció ünnepe 191031 Mt 5,1-12 Zsolt 46,2-12 Gal 3,6-14
Szth. u. 20. 191103 Mt 22,1-14 1Móz 8,14-22 Fil 2,12b-13
Egyházi esztendő utolsó előttit megelőző 191110 1Thessz 4,13-18 Jób 14,1-17 Lk 11,29-35
Egyházi esztendő utolsó előtti 191117 2Thessz 1,3-10 Jer 8,4-7 Lk 19,11-28
Egyházi esztendő utolsó 191124 2Pt 3,3-14 Ézs 65,17-25 Mt 13,36b-43

"A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által."

2010-es egyházi esztendő igehirdetései

2009-as egyházi esztendő igehirdetései

2008-as egyházi esztendő igehirdetései

2007-es esztendő egyházi igehirdetései

2006-os egyházi esztendő igehirdetései